Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alternatív őstörténet röviden

No description
by

László Klima

on 13 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alternatív őstörténet röviden

Burjánzó elméletek
Alternatív őstörténet
Hun‒magyar rokonság+finnugorok
Dugonics András: Etelka, Jólánka, Etelka Karjelban (1788‒1804, szintézis a hun és finnugor őstörténet között)
Arvisura
Fgr. rok.
Fgr. rok.
Paál Zoltán: Arvisura
(minden együtt,
1960-as-70-es évek)
Paál Zoltán rendkívül olvasott volt, a következő motívumokat építette be az Arvisurába:
Ataisz lakóit meglátogatták a szíriusziak
Hun‒magyar és török‒magyar rokonság
Mindenki magyar volt (Horvát István)
Sumer‒magyar rokonság
Etruszk‒magyar rokonság
Churchward‒Csicsáky: Mu, az elsüllyedt kontinens
Horvát István: mindenki magyar volt...
James Churchward-Csicsáky Jenő: Mu, az emberiség bölcsője
Csicsáky Jenő magyarra fordította és hirdette Churchward nézeteit. Tovább is fejlesztette: az őskontinens lakói a magyarok voltak.
Kisebb jelentőségű nyelvi ötletek, nagy ívű őstörténeti koncepciók
Aczél József: Szittya-görög eredetünk. (Bp. 1926.)
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
(Montreál, 1968-1974.) (Egyiptom, sumérok stb., Horvát István gondolatainak egyik folytatója)
Juan Móricz: a dél-amerikai indiánok is magyarok
Zsirai Miklós gyűjtése (1943.):
Badiny-Jós Ferenc (Horvát István követője)
Sumer‒magyar nyelvrokonság
A 19. század második felében merül föl. A sumer–finnugor nyelvrokonság eszméjéből sarjad. A 2. világháború után magyar emigránsok dolgozzák ki.
Felhasználói:
Badiny-Jós Ferenc (a sumérok a pártusok elődei)
Paál Zoltán: Arvisura (a sumérok is az ős-kontinensről vándoroltak el, ők is a hun-magyar ősnépességtől származnak)
Badiny-Jós
Arvisura
Etruszk‒magyar nyelvrokonság
Etruszk‒finnugor nyelvrokonságként már a 20. század elején felbukkant. Új hirdetője Mario Alinei.
Oláh András UFO-kutató: a Mars bolygón négy nagy hegy látható. A hegyek háromszög alakban helyezkednek el. Elhelyezésük mesterséges, építésük valószínűleg antigravitációs technológiával történt. Ezeken a hegyeken (valójában mesterséges vulkánokon) arcok láthatók. Többek közt egy oroszláné. Az pedig a magyarság ősi jelképe. Az oroszlán szó etimológiája: orros lány.
A magyarok már többezer éve a Kárpát-medencében laknak
Forrásai:
Régészeti leletek (pl. a Kárpát-medencei neolit kor fejlettségéről tanúskodó leletek, a tatárlakai lelet bevonása a sumer‒magyar rokonság körébe)
Paleogenetikai adatok
Arvisura
Arvisura
Badiny-Jós
Ajánlott olvasmányok:
A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság (főszerk. Honti László) Bp. 2010.
Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései.
A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Bp. 2003.

Vége
Zempléni Árpád, a turanizmus feltalálója
Zeng napnyugaton árja-dal:
‒ Utunkban áll a sárga faj! ‒

Szegény ugor! koldús tatár,
Siess pusztúlni, halni már!

Egy nép halódik északon,
Igaz, jó testvér, hű rokon.
-
Volt háborúja rengeteg.
Menekült, harczolt, engedett.
-
Irtotta khán, sejk, czár, mogúl…
Szegény vogúl! szegény vogúl!…

Lelkét kiölte már a szláv
És menekűlni sincs tovább.
Keletre, magyar!
tekints keletre!
Ott lelsz te dicső, nagy,
Rokon felekre!

A sápadt árja
Lenéz, gyötör,
Kihasznál, megvet,
Éltedre tör!
Fogytán a szumír türelem,
A művelődés lelke bennünk,
S dühödve ébredez a hún,
Hogy a sárkánynak neki menjünk!
Mario Alinei nincs tisztában a magyar betűk hangértékével.
Nem érti a magyar nyelv magánhangzó-illeszkedésének rendszerét.
Az etruszk mondatok, szókapcsolatok magyarból való megfejtése során figyelmen kívül hagyja a magyar nyelv alapszórendjét.
Az etruszk-magyar-török-finnugor őstörténetet úgy képzeli el, hogy többezer évvel ezelőtt a Kárpát-medencében együtt éltek az etruszkok és a magyarok ősei. Az etruszkok Itáliába vándoroltak, a magyarok pedig keletre, hogy ott előbb rokonságba essenek a finnugotokkal, majd a törökökkel.
Magyar őstörténet 2017 tavasz
Finomország, Balta-tenger, Vidámvár
Turanizmus (19-20. század fordulóján):
Minden keleti nép rokonunk (hunok, finnugorok, sumérok stb.)
Európában nem szeretnek minket
a pártusok a magyarok ősei, Jézus pártus volt, tehát magyar
Az Arvisura alapsztorija:
Paál Zoltán a 2. világháborúban szlovák partizánok fogságába esett.
A partizánok támogatására szovjet ejtőernyősök érkeztek.
Az egyik partizán egy obi-ugor sámán volt, aki titkos üzenetet hozott a magyaroknak.
Az üzenet több szövegrészből állt. Egy-egy rész neve Arvisura.
Paál Zoltán valójában ezeket írja le, a szöveget nem ő találta ki.
A sámán egy medveünnep keretében beavatta a tudományába Paál Zoltán, és kinevezte őt rovósámánnak, akinek feladata az Arvisura-írás folytatása.
Sumer‒finnugor nyelvrokonság ismét
Full transcript