Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az ember tragédiája

No description
by

Hargitai Bea

on 19 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az ember tragédiája

Madách: Az ember tragédiája
Keletkezés-
történet

Műfaj
Műfaji
előzmények

Filozófiai
háttér

Tér-idő
szerkezet

Kérdés-
felvetés

Drámatípus
Szereplők
Éva - a nő
Cselekmény
1. Az Úr & Lucifer vitája
2. Ádám felnő a döntéshez
Lucifer célja: az Úr világának megdöntése >
Eszköze: az ember > Ádámnak kell döntenie > tudni akarja, hogy érdemes-e élni
romantikus világdráma
emberiségköltemény
filozófiai tartalmú drámai költemény
Goethe: Faust
Byron: Kain
Vörösmarty: Csongor és Tünde
Hegeli dialektika
Utópizmus
Schopenhaueri pesszimista filozófia
Korabeli természettudomány
Keret- (v. bibliai) színek: I-III., XV.
Menny: végtelen idő
Paradicsom: mítikus idő
Paradicsomon kívül: mítikus idő
Történelmi (vagy álom-) színek: IV-XIV.
Időutazás
Földi szféra: véges idő (mulandóság)
Találkozási pont: a kert,
itt jelenik meg a gonosz
itt kell választani jó és rossz között
1859-60.
1861. Arany János
1863. javított kiadásTranszcendens - normaadó
Földi - normakövető
Allegórikus alakok
Eszme, Erő, Jóság (Úr)
Tagadás (Lucifer)
Küzdés (Ádám)
Szeretet (Éva)
intellektuális lény, de
anyaghoz kötött
naív
bizakodó, lelkes
jobbra törő
romantikus
szerelmes
csalódott
meg nem értett
magányos
cselekvő / szemlélődő hős
Ádám - a férfi
elveszett Éden emléke
társ
melegség
szeretet / hiánya
szerelem
szexualitás
ellenfél
kiszolgáltatottság
értelem, tudás, tapasztalás
hatalom, küzdés
célja: tudni, mint Isten
sejtés, érzelem, szeretet, hit
bűn (csábítás)
megváltás (várandós -> folytatás )
célja: fenntartani a kapcsolatot az Úrral
mítikus gonosz
tagadás szelleme
rideg, számító értelem
erkölcsös magatartás
döntési szabadság (szabad akarat)
tudás - hit - hitetlenség
mulandóság
történelmi fejlődés
tömeg - vezér
eszme és megvalósulása
férfi - nő viszony
Faust: mi az emberi élet értelme?
Tragédia: van-e értelme?
Kétszintes dráma
Lucifer


A nap kihűlése
A nap véges életű, hamarosan kimerül,
a Föld eljegesedik és lakhatatlanná válik
Frenológia: koponyatan
A koponya alakjából következtetni lehet az ember pszichés és erkölcsi tulajdonságaira
Biológiai determinizmus
Az embert alapvetően meghatározzák vele született tulajdonságai
Biológiai determinizmus
Az embert alapvetően meghatározzák a vele született tulajdonságai
Ehhez végigjárja az emberiség eljövendő történelmét - álom
teremtés után
deista: „A gép forog, az alkotó pihen.”
Lucifer tagadja a teremtett világ tökéletességét:
"Hiányzik az összhangzó értelem."
Jussa két fa. Fogadás: a tagadás megdönti az Úr világát.
Ehhez eszköz a teremtés koronája, az ember.
Istennel rivalizál.
Többször Madách szócsöve: igazságok, illúziók leleplezése.
Hagyományos ördögképzet csak Londonban (varázsol)
Tragikus figura, bukása törvényszerű, de újra lázad.
Ádámot ő állítja saját lábára.
Dőre tagadása megmozgatja a jót.
„mit rontani vágyol,
szép és nemesnek új csírája lesz.”
Isten lehetőséget ad Lucifernek, hogy harcba szálljon vele az emberben, mert az emberen keresztül akarja bizonyítani, hogy a teremtés jó
Bűnbeesés: az ember elnyeri szabadságát, de ezzel elveszti a halhatatlanságot
Ádám a végső kérdésekre keres választ
Lucifer álmot rájuk (?) történelem egész(?) romantikus mű - titok
Koronként egy vezéreszme
Tézis - antitézis
Lucifer a minisztere.
A fáraó piramisát építik, amikor halálra korbácsolnak egy rabszolgát.
“Milljók, egy miatt” – mondja utolsó szavaival
Ádám-fáraó magához emeli a trónra Évát, leállítja az építkezést, a rabszolgákat pedig felszabadítja.
Lucifer a lépcsőn leguruló múmiára mutatva jelzi, mennyit ér az örök dicsőség
A fáraóban megfogalmazódik a szabad állam eszméje.
Ádám dicsőséget akar: „mindenki egyért”- Éva => meghallja a nép jaját => szabadság-eszme
Ádám Miltiádész hadvezér otthonától távol harcol.
Athén szabad polgárait a demagógok fellázítják ellene, és árulónak kiáltják ki a vezért, feleségén és fián akarnak bosszút állni.
A győzelemből sebesülten hazaérkező Ádám előtt meghódolnak, de amikor az elbocsátja seregét, a nép ismét a fejét követeli.
Athén: az egyén jogilag szabad, de lelki, gazdasági függés - demagóg - befolyásolható tömeg: nem bírja elviselni, hogy a hős Miltiadész különb nála.
A szabadság, egyenlőség eszméje eltorzult.
Egy mindenkiért => minden eszmét, erényt megtagad
A hanyatló birodalmi fővárosban az előkelők (Ádám-Sergiolus, Éva-Júlia, Lucifer-Miló) dorbézolnak, hajszolják az élvezeteket, miközben pestis pusztít az utcákon.
Lucifer behív egy temetési menetet az utcáról. Hippia “kéjhölgy" megcsókolja a pestises halottat.
Péter apostol megátkozza az elpuhult nemzedéket, megjósolja Róma bukását és meghirdeti a keresztény testvériséget, megkereszteli a haldokló Hippiát.
A megcsömörlött Ádámot most ez az új eszme lelkesíti.
Ádám és Éva kiábrándultan elutasítják a züllött kort, mielőtt a döghalál a többieket megrendíti.
Saját katonáitól menti meg Izórát (Éva), aki apja fogadalma miatt zárdába készül, így szerelmük reménytelen.
Ádám eszmék nélküli korba vágyik: “Ne lelkesítsen többé semmi is…”
A párizsi nép fanatikus és vérszomjas.
A forradalmi erőszak jogosságát hirdeti.
Párizsig egyre melegszik, itt a legforróbb, utána egyre hűl az eszkimó színig.
Danton a nagy egyéniség, a tömeg brutális, befolyásolható, de nem megvesztegethető: hit az eszmében
Ádám NEM ábrándul ki de ez álom az álomban
újra lelkes, tanítványának a szellemi önállóságról, félre a szabályokkal! (romantika)
szellemi szabadságra buzdítva óv az előítéletektől
Kepler a fejlődés mellett tesz hitet.
a természettudomány célszerűsége
Nincs művészet, érzelem, egyéniség
Egyenlőség, testvériség van, de nincs szabadság
A jövőben
A föld természetes erőforrásait az emberiség már kimerítette.
Az ember csupán egy szám.
Luther, Cassius, Plátó és Michelangelo büntetést kap, mert nem végeztek "hasznos" munkát.
múzeumba száműzték a szépséget
A tudósok szerelmüket is “őrülésnek” tartják, Ádámot Lucifer közbeavatkozása menti meg.
Ádám el akar szakadni a földtől, szellemi lénnyé lenni =>
kiszakadni az emberi sors földi megkötöttségéből
az anyaghoz kötődik, a küzdést választja
Éva nem küzdőtársa (kivétel Athén, Párizs - a nőtigris), de sorsa gyakran segíti Ádámot a felismerésben.
Éva undorítja
eszmék itt nem lehetnek
A bukást kozmikus erők okozzák.
Ádám a jövőbe tett álomutazás befejezését kéri Lucifertől.
Lucifer: az egyén szabad, de a faj determinált.
Éva anyasága megakadályozza.
Ádám visszatér Istenhez, de a deizmus távoli istene nem felel Ádám kérdéseire
Ádám bizonytalanságban marad, amelyet pokolnak érez, végig szilárd pontot keresett.
Isten visszautalja önmagához: a keresett erőt önmagában, erkölcsi tudatában, autonómiájában találja meg
Az emberpárnak a reményt adja útravalóul: “Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”
III. szín:
A paradicsomon kívül
Ádám
lemond a transzcendens támaszról: ("nemes, de terhes önlábunkon állni")
tudni akarja, hogy érdemes-e küzdeni
Lucifer megmutatja a jövőt -> álom
beavatástörténet
„Megy-é előbbre majdan fajzatom?”
Lucifer álmot bocsát rájuk és végigvezeti őket a történelmen
Ádám mindig hisz egy eszmében, ami azonban megvalósulva kiábrándítóvá válik (Lucifer hanyatló történelmi korokba vezeti)
tézis - antitézis- szintézis elve
IV. szín:
Egyiptom
Ádám fáraó
Lucifer a minisztere
Éva egy rabszolga felesége
Ádám a halhatatlanságot keresi
“Milljók, egy miatt” – mondja utolsó szavaival
Ádám-fáraó magához emeli a trónra Évát, a rabszolgákat pedig felszabadítja
Lucifer a lépcsőn leguruló múmiára mutatva jelzi, mennyit ér az örök dicsőség
V. szín: Athén
Ádám Miltiádész hadvezér
Éva a felesége
Athén: az egyén jogilag szabad, de a tömeg a lelki és a gazdasági függés miatt befolyásolható
A szabadság, egyenlőség

eszméje eltorzult:
a nép fizetett támogatóvá vagy árulóvá válik
Az "egy mindenkiért" eszme kudarcot vall Ádám minden eszmét, erényt megtagad
VI. szín: Róma
A hanyatló fővárosban az előkelők (Ádám-Sergiolus, Éva-Júlia, Lucifer-Miló) dorbézolnak, hajszolják az élvezeteket, miközben pestis pusztít az utcákon
Lucifer behív egy temetési menetet az utcáról. Hippia, egy "kéjhölgy" megcsókolja a pestises halottat
Péter apostol megjósolja Róma bukását és meghirdeti a keresztény testvériséget
A megcsömörlött Ádámot most ez az új eszme lelkesíti
hedonizmus; éltető eszme híján a közösség széthullott
VII. szín: Konstantinápoly
Ádám Tankréd lovag, Lucifer a fegyvernöke
Tankréd nem érti, hogy egy "i" betű miatt küldenek máglyára embereket
Saját katonáitól menti meg Izórát (Éva), aki apja fogadalma miatt zárdába készül, így szerelmük reménytelen.
Ádám eszmék nélküli korba vágyik: “Ne lelkesítsen többé semmi is…”
VIII. szín: Prága
udvari csillagász tudományába menekülne, de a császár, II. Rudolf áltudományát kell szolgálnia
"Kívántam kort, mely nem küzd semmiért." Eszméje nincs e kornak - közöny.
Elárulja tudását hűtlen felesége miatt: „Csodás kevercse rossz s nemesnek a nő, méregből s mézből összeszűrve, mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt.”
Ádám csak szemlélő: Kepler
Elalszik, és meghallja a "jövő dalát"
a forradalmi Párizst álmodja
IX. szín: Párizs
Ádám-Danton: “Egyenlőség, testvériség, szabadság!”
Danton a nagy egyéniség, a tömeg brutális, befolyásolható, de nem megvesztegethető: hit az eszmében
Lucifer a háttérben: hóhér Itt néma
Ádám NEM ábrándul ki, de ez
álom
az álomban
X. szín: Prága
„Mi nagyszerű kép tárult fel szememnek!” - Keplerként ébred - pozitívan értékeli a forradalmat minden bűnével együtt is
újra lelkes, tanítványának a szellemi önállóságról, félre a szabályokkal! (romantika)
szellemi szabadságra buzdítva óv az előítéletektől
Kepler a fejlődés mellett tesz hitet.
XI. szín: London
Ádám Párizstól kezdve csak szemlélő, nem aktív hős
Epizódok füzére a szabad világról
Madách kora
Vásári kavarodás, minden áru, Éva is
A szerelem, szépség diadala
Ádám tisztán racionális kort kíván, ahol a tudomány irányít
Haláltánc: tizenegy tipikus szereplő ugrik a sírba, kivéve Évát, aki "glóriával átallépi" azt
Szabad verseny
XII. szín: Falanszter
„Él, ami hasznos”
Nincs művészet, érzelem, egyéniség
Egyenlőség, testvériség van, de nincs szabadság
A jövőben
A föld természetes erőforrásait az emberiség már kimerítette
Az ember csupán egy szám
A társadalomban a tudósoké a vezető szerep
Luther, Cassius, Plátó és Michelangelo büntetést kap, mert nem végeztek "hasznos" munkát.
Múzeumba száműzték a szépséget
Koponyaalkatuk alapján döntenek a gyermekek jövőjéről, elveszik anyjuktól és a falanszter neveli fel őket a társadalom javára
A tudósok a szerelmet is "őrülésnek" tartják, Ádámot Lucifer közbeavatkozása menti meg
Ádám el akar szakadni a földtől, szellemi lénnyé lenni =>
XIII. szín: Az űr
Lucifer győzni látszik az ember felett. A Semmibe
taszítja
Ádámot, de a Föld Szelleme közbelép
"Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét" - Ádám az anyaghoz kötődik, a küzdést választja
Visszatér, hogy folytassa harcát az új eszmékért:
"az ember célja e küzdés maga"
Ádám csalódott: ki akar szakadni az emberi sors földi megkötöttségéből
Éva két alakban: Ádámot a nőtigris taszítja, a márkinő vonzza (elérhetetlen)
ÁLOM
XIV. szín: Jégvilág
Vegetatív lét
Éva undorítja
eszmék itt nem lehetnek
Az Úr a teremtett világ dialektikus rendjében Lucifer helyét is kijelöli
Az erkölcsi ember maga dönt,
szabadság nélkül nincs erény, bűn
A bukást kozmikus erők okozzák
Ádám a jövőbe tett álomutazás befejezését kéri Lucifertől: nem akar tovább küzdeni
Lucifer: az egyén szabad, de a faj determinált
Ádám öngyilkossága Lucifer ellen irányulna: ne legyen ember a luciferi tudás érvényesüléséhez
Éva anyasága megakadályozza
Ádám bizonytalanságban marad, holott végig szilárd pontot keresett
Az emberpárnak az Úr a reményt adja útravalóul: "Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!"
A két világszint határa
Ádám álmát fogja közre
időutazás
történelmi idő

piramist építtet "milliók egy miatt"
Lucifer: "Hiányzik az összhangzó értelem."
II. szín:
A paradicsomban
Kert archetípus
Ádám és Éva az öntudatlan létezés örömét élvezi
Ádám: uralkodik
Éva: otthont teremt
De:
Lucifer lázadásra bírja őket (hiúság!)
Ádám: bátorság, Éva: szépség, közös: tudásvágy izgalma)
a jó és rossz megismerésének fája
tiltott gyümölcs
Büntetés: kiűzetnek a Paradicsomból
Transzcendens szint
mítikus idő

I. szín: A Mennyben
Az Úr: "A gép forog, az alkotó pihen"
Ádám eszmék nélküli korba vágyik: "pihenni vágyom", "ne lelkesítsen többé semmi is"
Évát (Izóra) elrejti a zárda ajtaja
Célja: megdönteni az Úr világát
Eszköze: a teremtés koronája, az ember elveszítése:
"Hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni"
Szabadságeszme
Lucifer Ádám kísérője
Ádám hisz egy eszmében, de amikor az a gyakorlatban megvalósul, kiábrándul (Lucifer hanyatló történelmi korokba vezeti)
XV. szín: Pálmafás vidék
„Megy-é előbbre majdan fajzatom?”
Ádám harca kettős: önnön eszményei megvalósításáért és a luciferi tudás érvényesülése ellen
A természeti végzet bekövetkezett
Álom az álomban
Szerkezeti középpont a történeti színekben
Három eszme egyszerre: egyenlőség, testvériség, szabadság
Éva két alakban
Ádám csak itt nem ábrándul ki > Madách véleménye a magyar szabadságharcról
Lucifer nem szólal meg
2 szál:
Műfajkeveredés (romantika!):
dráma (párbeszéd, "színek") + líra (érzelem, filozófia, verses forma)
1823-1864
Alsósztregova
középnemesi család
szigorú, puritán anya
felesége: Fráter Erzsébet
szabadságharc -> börtön
Eszmétlenség, hedonizmus
homousion: egylényegű
homoiusion: hasonló
Győzött-e a "vén hazugság"?
Full transcript