Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beneficis o inconvenients?

No description
by

Anna Pascual

on 6 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beneficis o inconvenients?

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

2. PART TEÒRICA
3. PART PRÀCTICA
Beneficis o inconvenients?
Esport federat-rendiment escolar

4. CONCLUSIONS
1.1 Motivació
1.2 Objectius
2.1 Marc general de la pràctica de l'esport
2.2 L'esport de competició com a generador de beneficis
2.3 Relació entre l'escola i l'esport
3.1 Enquestes
3.2 Endrevistes
4.1 Escoles convencionals
4.2 Escola Santa Clara
4.3Conclusions generals sobre els esportistes federats
No redueixen entrenament en època d'exàmens, augmenten hores d'estudi habitual
S’autoavaluen amb índexs més alts en valors personals, treballats als entrenaments
Gestionen òptimament el seu temps
Alta valoració de les escoles especials per esportistes
Creuen que és compatible esport i estudi
Quasi un 100% considera que els estudis son més importants que l’esport
Un 70% en un futur si no ho pot compaginar deixarà l'esport
1. INTRODUCCIÓ
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
1.1 Motivació
3.2 Entrevistes
3.1 Enquestes
2.3 Relació entre l'escola i l'esport
2.1 Marc general de la pràctica de l'esport
1.4 Hipòtesis
1.3 Metodologia
1.2 Objectius
2. PART TEÒRICA
2.2 L'esport com a generador de beneficis
3. PART PRÀCTICA
6. BIBLIOGRAFIA I CENTRES VISITATS
5.WEBGRAFIA I WEBGRAFIA D'IMATGES
4. CONCLUSIONS
1.4 Hipòtesis
4.1 Escoles convencionals
4.2 Escola Santa Clara
4.3 Conclusions generals
5. WEBGRAFIA
6. BIBLIOGRAFIA I CENTRES VISITATS
7. AGRAÏMENTS
Valors personals
Tipus d'esport
4.4 Reflexions de la metodologia
4.5 Noves vies d'investigació
7. AGRAÏMENTS
4.5 Noves vies d'investigació
4.4 Reflexió de la metodologia
Escoles convencionals
Escola Santa Clara
Estructura
Entrevista 1
Entrenadors (8)
Professors E.F. (3)
Professora Santa Clara (1)
Professor d'aula d'estudi (1)


Entrevista 2
Estructura
Estructura
Ex- Car esportistes (3)
Dades personals i laborals
Sobre els seus esportistes
Beneficis de l'esport al rendiment acadèmic
Assoliment de valors personals ? Com es treballen?
Priorització dels estudis/esport
Flexibilitat de les escoles
Importància del rendiment acadèmic
Experiència personal
Mostra
Prova pilot
753 alumnes
Dades personals
Relació esport-escola
En un futur
Benefici?
Compatibilitat?
Verificar esteriotips
1.3 Metodologia
Enquestes ESO
Entrevistes a professionals
Recollida de bibliografia
Anàlisi de resultats
Els esportistes federats assoleixen més valors personals que els adolescents que no fan esport federat o que no fan esport
Més rendiment escolar en noies que en nois, federats o no
Físics
Psíquics
Utilitzats correctament
Eficiència
Eficàcia
Concentració
Responsabilitat
Confiança/ Autoconfiança
Motivació
Disciplina
Assoliment d' objectius
Autocrítica
Esport d' equip
Esport individual
Cooperació/ compromís
Culpabilitzar/ lluïment personal
Disciplina/responsabilitat/autonomia
Excés de competitivitat/baixa sociabilitat
Nois federats
Empàtics
Noies federades
Lideratge
SEXE
Lligam entre psicologia i psicopedagogia de l'esport
Aplicar la pedagogia en activitats socioeducatives esportives:
Aspecte social: compartir i cooperar
Aspecte intel·lectual: avalua situacions i pren decisions
Aspecte motor: resistencia, força
Aspecte afectiu: gestió de triomfs, errors
Esportistes federats
No federats i no esportistes
Mostra
Dades personals
Etapa al CAR
Beneficis de l'esport al rendiment acadèmic
Assoliment de valors personals ? Com es treballen?
Priorització dels estudis/esport
Flexibilitat de les escoles
Experiència personal
Mostra
Per conèixer....
• Gemma Bertran Naudi, la tutora d’aquest TR

• Tots els entrevistats: Ignacio Cantos García, Ricard Atset Tormo, Javier Garcia Martínez, Eva Payà Rincón, Dídac Vidal Navarro, Rebeca Mena Gironès, Marta Lopez Cano, Quique Martin Virgili, Miguel Angel Molina Yagüe, Marc Hernández Borràs, Roger Nogué Ballbé, Víctor Cabanas Pegado, Marc Larumbe, Carla Del Puerto Clota

• A tots els alumnes que han col•laborat responent l’enquesta

• Destaco i agraeixo l’assessorament inestimable de Ricard Atset

• També destaco l’ajuda d’Eva Payà obrint-me les portes de l’escola Santa Clara

• Berta, Jordi i Remei, la meva família

INEFC de Barcelona:
• Gutiérrez Sanmartín, Melchor. Valores sociales y deporte : la actividad física y el deporte como transmisores de valores sociales y personales. Madrid : Gymnos, 1995

• Gutiérrez Sanmartín, M. [et al.].Objetivos y manifestación de valores sociales y personales en el deporte juvenil según deportistas, padres, entrenadores, gestores. Apunts. Educació Física i Esports, 2012, (101), pp. 57-65

• Mandado, A. ; Díaz, P. Deporte y educación: pautas para hacer compatible el rendimiento y el desarrollo integral de los jóvenes deportistas. Revista de educación , 2004, (335), p. 35-44

CRAI Biblioteca del Campus de Mundet:
• Turró i Ortega, G. Més enllà de l'espectacle mediàtic: una reflexió sobre les potencialitats humanístiques de l'esport. Barcelona : Barcino, 2013

• Viadé, A. Psicologia aplicada al rendiment esportiu. Barcelona: VOC 1999

• Gutierrez, M. Valores sociales y deporte. Madrid: Gymnos editorial, 1995

http://www.revistaeducacion.mec.es
http://www.deportesgratis.com/concentracion/concentracion-deportiva.php
http://saludmental.info/Secciones/deporte/2006/concentraciondic05.htm


Webs
Bases de dades
http://scholar.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://cataleg.ub.edu/

Enquestes
Paper-online
Fiabilitat resultats/ homogeneïtat escola Santa Clara
Entrevistes
Feedbck presencials positiu
Abandonament de l'esport federat Batxillerat
Estudi ampli de:
Visió dels entrenadors
Visió dels pares
De llarga trajectòria esportiva (7anys)
A la setmana 11h estudi habitual, 17h en exàmens, sempre mantenint hores d'esport.
La mitjana obtinguda en l'autoavaluació dels valors personals ha estat de 4
55% considera que l'esport d'equip ajuda a l'escola
80% a favor d' escola per esportistes
60% creu en diferència en el rendiment de nois-noies
Compromis: 41% sí entrena abans d'exàmens (+nois)
Noies aprofiten +hores de convalidació
Nois practiquen + esport que les noies
Hores d'estudi habituals setmanals
Noies fed: 10.30h No esp: 7 No fed: 5.5h
Nois no fed: 6.6h Fed: 6.2h i No esp: 5.5h
Hores d'estudi en època d'examens
Noies fed: 17.30h, no fed: 10h i no esp. 12h
Nois No fed: 13h, Fed: 11h, No esp: 9h
Federats : mantenen les hores d'esport en època d'exàmens
La mitjana obtinguda en l'autoavaluació dels valors personals ha estat de 3
35% considera que l' esport d'equip ajuda al rendiement escolar
Organisme
Condició física
(adolescents)
Autoestima
Responsabilitat
Respecte
Compromís
Motivació
Concentració
Treballats als entrenaments
+
Sociabilitat
Lideratge
Per conèixer....
Per conèixer....
Pacual Garcia, Anna
Tutora: Bertràn Naudi, Gemma
Jesuïtes Gracia- Col·legi Kostka

Hipòtesis plantejades
Els esportistes federats assoleixen més valors personals que els adolescents que no fan esport federat
Més rendiment escolar en noies que en nois, federats o no
Índex més alts autoavaluació
Aprofiten + hores de convalidació
No van a entrenar abans d'examens importants
Full transcript