Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TFG Paloma Salvadores Aristegui

Presentación do Traballo Fin de Grao no curso 2012/2013 do Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TFG Paloma Salvadores Aristegui

Traballo fin de grao
Paloma Salvadores Aristegui
Curso 2012/2013
Concienciar á
xuventude
da importancia
dos
hábitos de vida saudables

e dos beneficios
que estes nos aportan para
previr enfermidades
na idade adulta.
3
4
6
Propósito
Obxectivos
Descrición
Destinatarios
5
Localización e Zonas de influencia
2
Plan de Xestión
1
Obesidade
Lobstein e cols. 2004
enfermidade crónica, complexa e multifactorial
na infancia e adolescencia
Inicio
interación xenética e ambiental,
que se establece polo desequilibrio
entre a inxesta e o gasto calórico
e por unha actividade física deficiente
Orixe
Grupo Internacional de Trabajo para la Obesidad (OITF)
Organización Mundial de la salud (OMS)
Estratexia
NAOS
PAIDOS'84
Estudio Ricardin
Estudio enKid
Acta de Constitución do Proxecto
Motivar á
xuventude
a levar un
estilo de vida saudable
Nome
Lugar
Data
Saude e benestar, todo é comezar
Concello de Pontedeume
17
AGOSTO
Horario:
11:00-14:00h
17:00-20:00h
Email a
saudexuvenil@hotmail.com
Nome
Idade
Teléfono
Inscrición
GRATUITA
Idade
De 7 a 14 anos
Actividades
1.
Obradoiro de nutrición e hidratación
2.
Obradoiro de xogos populares
3.
Obradoiro de valoración funcional
4.
Deseño de carteis e pintadas
5.
Deporte e recreación: fútbol, baloncesto,
balonmán, ximnasia rítmica e ciclismo
O B E S I D A D E

PROBLEMAS
Desenvolver Competencias
Poñelas en Práctica
Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad.
Marco Teórico e Xustificación
Ate 10 Agosto
Técnicos
Sociais
Económicos
Organizativos
Receptores Comunicación
INTERNA
EXTERNA
Receptores Comunicación
Socios
Voluntarios
Colaboradores puntuais
SEN CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA
CON CONTRAPRESTACIÓN
ECONÓMICA
De acción directa
De influencia e divulgación
De aportación de recursos
De proximidade
Socios e Voluntarios
Usuarios
Influenciadores
Opinión pública
Medios de Comunicación
Expertos
Líderes de Opinión
Institucións
Oficina de información Xuvenil
Empresas e Organizacións
Vecindario
Asociacións do sector
CEIP Couceiro Freijomil
Pavillón Polideportivo a Casqueira
Cabanas
Monfero
Miño
Integración
Alcance
Tempo
Custos
Calidade
RRHH
Comunicación
Riscos
Adquisicións
Paloma Salvadores
Efren Rodriguez
Rodrigo Rivera
Jorge Aboal
Marta Pita
José Salvadores
Celia Salvadores
Pablo López
Antón Rey
Integración
INICIACIÓN
20/04-30/06
PLANIFICACIÓN
CONTROL
EXECUCIÓN
PECHE
01/07-29/07
11/07-17/08
20/04-17/08
18/08
Alcance
Tempo
Custos
RRHH
Comunicación
Riscos
Calidade
Adquisicións
Acta de constitución
Alcance do proxecto preliminar
Plan de xestión do proxecto
Dirixir e xestionar a execución
Supervisar e controlar o traballo
Integrado dos cambios
Peche do proxecto
Planificación e definición do alcance
Estrutura de organización do traballo
Verificación e control do alcance
Definición das actividades
Establecer a secuencia das actividades
Estimación dos
Desenvolvemento do programa
Control do programa
Estimación dos custos
Preparación do orzamento dos custos
Control dos custos
Planificación da calidade
Asegurarse da calidade
Control da calidade
Planificación dos recursos humanos
Adquirir o equipo de proxecto
Desenvolver o equipo de proxecto
Xestionar o equipo de proxecto
Distribución da información
Planificación da comunicación
Comunicación

INTERNA
Comunicación

EXTERNA
Qué
Cómo
Por qué
Onde
A quen
Cando
Evento
Reunións, carteis, panfletos...
8 Xullo-17 Agosto
Comarca Pontedeume
Moz@s 7-14 anos
Gran participación
Informar do rendemento
Xestionar ós interesados
Planificación dos riscos
IDENTIFICAR
Análise
Cuantitativo
Cualitativo
RESPOSTA
Seguimiento e control dos riscos
Planificación das
Solicitar as respostas ós vendedores
Selección dos vendedores
Administración de contratos
Peche dos contratos
INICIACIÓN
20/04-30/06
INICIACIÓN
20/04-30/06
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
PLANIFICACIÓN
01/07-29/07
EXECUCIÓN
11/07-17/08
EXECUCIÓN
11/07-17/08
EXECUCIÓN
11/07-17/08
EXECUCIÓN
11/07-17/08
EXECUCIÓN
11/07-17/08
EXECUCIÓN
11/07-17/08
EXECUCIÓN
11/07-17/08
EXECUCIÓN
11/07-17/08
CONTROL
20/04-17/08
CONTROL
20/04-17/08
CONTROL
20/04-17/08
CONTROL
20/04-17/08
CONTROL
20/04-17/08
CONTROL
20/04-17/08
CONTROL
20/04-17/08
CONTROL
20/04-17/08
PECHE
18/08
PECHE
18/08
CONTROL
ORGANIZACIÓN
ENQUISAS
PARTICIPACIÓN
PRODUTOS
REQUISITOS
TRABALLO
Recursos
Duración
120

prazas
60 -> 7-10 anos
60 -> 11-14 anos
16/08/13
17/08/13
INGRESOS
-
GASTOS
FACTURAS
ENTIDADES
XUNTA
Necesidades

Percepción Servizo

Erros

Actuar para mellorar
OBXECTIVOS
PARTICIPACIÓN
PRAZOS
RELACIÓNS
ESTADO
Necesidades
Inicial
Durante Actividades
Final
Avaliación
Reunións - Feedbacks
Enquisas-
Caixón
suxestións
Enquisas
Competencias
PERFIL
Equipo técnico
Voluntarios
Monitores
ACCIÓNS
Equipo Técnico
Paloma Salvadores
Directora. R. Integración
R. Alcance
Efren Rodriguez
R. Tempo
Rodrigo Rivera
R. Custos
Jorge Aboal
R. Calidade
Marta Pita
R. RRHH
José Salvadores
R. Comunicación
Celia Salvadores
Pablo López
R. Riscos
Voluntarios
Monitores
SEDEGA
Club Eume Deportivo
Club Baloncesto Pontumio
Club Balonmán Pontedeume
Club Acordes Pontedeume
Peña ciclista Leboreira
INVOLUCRACIÓN
ORGANIZACIÓN
POTENCIAL HUMANO
VALORACIÓN
CONTACTO
Diario

Semanal
POR QUÉ
Riscos que debemos
EVITAR
Riscos que debemos
Riscos que debemos
MEDIDAS SEGURIDADE
ASUMIDOS POLOS RESPONSABLES
CEDER RESPONSABILIDADES
ACEPTAR
TRANSFERIR
Adquisicións
Contratacións
Materiais
Alimentos
Concello
SEDEGA
Clubs
Espazo Xove
Restaurante Eumesa
Gadis
Copistería
Convenios

Facturas
Competendias Adquiridas
ESPECÍFICAS
TRANSVERSAIS
NUCLEARES
Competendias NON Adquiridas
ESPECÍFICAS
TRANSVERSAIS
NUCLEARES
Competencias
Bibliografía
Moitas Grazas
EXECUCIÓN
Concello de
Pontedeume
Titor: Vicente Gambau i Pinasa
Full transcript