Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sessio05050154

No description
by

maite garolera

on 8 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sessio05050154

Reconsolidació com una oportunitat per debilitar, e inclús limitar les memòries patològiques.
manipulació de la memòria com a instrument terapèutic
Quan les memòries són evocades són susceptibles de canvi, en aquest moment és possible canviar la informació.

Això es coneix com a RECONSOLIDACIÓ


eines per esborrar i reescriure la nostre memòria
Canvis en el cervell que fa que el període de labilitat torni a l’estabilitat. Aquest procés d’estabilització, es converteix en una memòria estable que es coneix com a procés de consolidació.


La memòria influeix en la nostra conducta i
en el trastorn psicopatològic


La formació, emmagatzemament i ús de les memòries és crític per un funcionament adaptatiu


Influeix en l’execució i en la presa de decisions.
Centre d’una gran varietat d’ addiccions, humor, ansietat i trastorns del desenvolupament.
L'alteració d'aquests records disfuncionals és un pas crucial en l'èxit del tractament d'aquests i altres trastorns mentals.


Modificar la memòria per fer-la més adaptativa, per ajudar a tractar els trastorns vinculats a la consolidación anormal de les memòries.


La memòria adquireix un estat de fragilitat, les traces es situen en un estat de fragilitat durant un temps limitat que és sensible de disrupció.
Seraphine Louis (de Senlis)
Vincent Van Gogh
Ernest Ludwig Kirchner
Edvard Munch
Agost
Agost
Anna Lizaran
El període de fragilitat de la memòria és sensible a múltiples interferències, que inclouen interferències o manipulacions conductuals, cognitives o farmacològiques.


El procés de consolidació/reconsolidació és complex i té una FINESTRA TEMPORAL
Salvador Dalí
És possible reconsolidar, diverses vegades. Les memòries a llarg termini són estables, i després es desestabilitzen i es reestabilitzen
Diferents moments de reconsolidació al llarg de la vida.
La memòria és un procés dinàmic
La memòria és rellevant per
la conducta actual i futura
Processos de memòria aberrants són un segell distintiu de molts trastorns mentals.
Un dels exemples més destacats que
il·lustren el paper de records disfuncionals en psicopatologia es troba en el trastorn d'estrés postraumàtic (TEPT), on els individus experimenten records no desitjats a través de malsons, flashbacks o records intrusius d'un esdeveniment traumàtic
Els records de mala adaptació també són comuns en altres trastorns. Els pacients amb trastorn de pànic o el trastorn obsessiu-compulsiu, per exemple, sovint mostren un biaix de memòria cap a la informació relacionada amb les amenaces
La reconsolidació és una oportunitat per modificar els records aparentment estables, fins i tot pels records que tenen dècades d'antiguitat.
L'addicció a les drogues ha estat interpretat com una usurpació dels sistemes de memòria associativa vinculats a l'aprenentatge relacionat amb la recompensa
És per això que els records poden ser recuperats (o reactivats) EN UN ENTORN SEMBLANT; això pot provocar que la memòria entri en un estat inestable, làbil, que és susceptible de canviar (introduir modificacions)
Influeix en la personalitat i en la interacció social.
Reactivació-indueix desestabilització de la memòria.
Agost
Els processos de consolidació i reconsolidació comparteixen el requeriment de nova síntesi de proteïnes en una finestra de temps específica
Integritat funcionalitat de LT per codificar, emmagatzemar y expressar aquest tipus de memòria
Condicionament de la por, extinció Pavloviana
Reconsolidació: una oportunitat
per afeblir, fins i tot eliminar records patògens
experiència similar a l'aprenentatge original
introduir nova informació: nou record (experiència nova)
Els records molt entrenats o fortament reforçats DIFÍCILMENT ES SOMETEN a la reconsolidació
Mecanismes de la memòria de reconsolidació:
finestra temporal
gradient temporal
receptors NMDA
receptors cannabinoides
degradació de proteïnes
Utilitzar la reconsolidació en el tractament psicopatològic
Ernst Ludwig Kirchner
Tractaments que interfereixen en la reconsolidació
Rapamycin (sirolimus -macròlid)
ANISOMICINA
Propanolol
Moai
esborrar la memòria
manipulació de la memòria
reescriure la memòria
RECONSOLIDACIÓ
Mecanismes neurobiològics de l’extinció Pavloviana, relacionades amb el condicionament de la por.
CS que prediu US es presenta repetidament en absència US, fa que la resposta de por condicionada desaparegui.
RESPOSTES DE POR EXTINGUIDES PODEN RETORNAR
L'extinció no borra les memòries, però genera
UNA RESPOSTA INHIBITÒRIA
capaç de mantenir temporalment suprimida l'expressió de la por associada.
Els mecanismes neuronals en la inhibició impliquen: l' amígdala, còrtex PF i l'hipocamp.
Un ampli aspecte de situacions poden desencadenar la adquisició de records no adaptatius. Les memòries formades en circumstancies desagradables són robustes, persistents i poden desencadenar trastorns. Tractaments per eliminar o atenuar els símptomes d'aquests trastorns són necessaris per millorar la qualitat de vida
La reconsolidació com una finestra d'oportunitat per tornar a escriure els records emocionals, tècnica no invasiva que es pot utilitzar per evitar el retorn de la por.


Extinció durant una finestra de reconsolidació
La reactivació indueix la desestabilització de la memòria. Si la reconsolidació s’interromp, les memòries no poden retornar a un estat d’estabilitat, i comporta l’amnèsia.

La Extinció de la por es pot produir durant la finestra de consolidació/reconsolidació de la por.
La Extinció pot revertir l'aprenentatge previ si té lloc, quan la memòria de la por és inestable, mal·leable o susceptible de ser alterada.
Síntesis de proteïnes: Durant la codificació inicial i en l'evocació d'una memòria prèviament consolidada.
Consolidació: Immediatament després del condicionament de la por.
Consolidació: Finestra de temps en animals rosegadors (10-60 minuts després condicionament)
Extinció durant la finestra de reconsolidació (abans de les 6 hores de reactivar la memòria)
finestra temporal ÒPTIMA
AMÍGDALA
ELS RECORDS MÉS SEGURS SON AQUELLS QUE MAI RECORDES
Quan els períodes crítics s'acaben, el circuit esdevé fix
Esborrar memòries en animals rosegadors és més fàcil en JOVES que en adults en que el procés esdevé temporal i més lent.
Períodes crítics de PLASTICITAT CEREBRAL
Reconsolidation-Extintion Paradigm
Rongorongo
Alberini, C. M., & Ledoux, J. E. (2013). Memory reconsolidation. Current Biology : CB, 23(17), R746–50. doi:10.1016 j.cub.2013.06.046

Diegelmann, S., & Sprecher, S. G. (2014). An epigenetic way to forget those painful moments. Trends in Neurosciences, 1–2. doi:10.1016/j.tins.2014.03.003

Flavell, C. R., Lambert, E. a, Winters, B. D., & Bredy, T. W. (2013). Mechanisms governing the reactivation-dependent destabilization of memories and their role in extinction. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7(December), 214. doi:10.3389/fnbeh.2013.00214

Nabel, E. M., & Morishita, H. (2013). Regulating critical period plasticity: insight from the visual system to fear circuitry for therapeutic interventions. Frontiers in Psychiatry, 4(November), 146. doi:10.3389/fpsyt.2013.00146

Paulson, S., Aciman, A., Ledoux, J., Schacter, D., & Winter, A. (2013). The mystery of memory: in search of the past. Annals of the New York Academy of Sciences, 1303, 36–55. doi:10.1111/nyas.12167

Schiller, D., Kanen, J. W., LeDoux, J. E., Monfils, M.-H., & Phelps, E. a. (2013). Extinction during reconsolidation of threat memory diminishes prefrontal cortex involvement. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(50), 20040–5. doi:10.1073/pnas.1320322110
Joseph Ledoux http://www.cns.nyu.edu/home/ledoux/
Elisabeth Phelps http://www.psych.nyu.edu/phelpslab/whoweare.html
Daniela Schiller http://neuroscience.mssm.edu/schiller/
TEPT paradigma de la por condicionada Pavloviana.

Estímuls neutres provoquen respostes de por.

FRACÀS MECANISMES EXTINCIÓ de la resposta de por.

Pedra angular: AMÍGDALA (associació CS & US), deficient funcionament frontal (ACC, OF, PFDL) i hipocampal.

DIFICULTATS INHIBITÒRIES, al reduir LPF no s'activa la memòria d'extinció.
Ella James
http://www.psych.ox.ac.uk/team/junior-researchers/ella-james
TEPT
Full transcript