Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genel Biyoloji - DNA ve GENETİK KOD

No description
by

Ferhat Ozturk

on 3 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genel Biyoloji - DNA ve GENETİK KOD

DNA ve GENETİK KOD
design by Dóri Sirály for Prezi
KALITIM BİRİMLERİ
- Canlıların ortak özelliklerinden biri de kalıtım bilgisine sahip olmalarıdır.
- Her hücrenin varlığını devam ettirmesi, kalıtım yapılarını bulundurmasına ve böylece canlılık olaylarını gerçekleştirmesine bağlıdır.
DNA'nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ
-
Türe ve canlıya özgü
bütün kalıtsal bilgiler DNA'da depolanmıştır.

-
Farklı
türlerin DNA'larında
farklı sayıd
a gen bulunur.

-
Aynı tür
canlıların gen sayıları
aynıdır
. Fakat bu
kalıtsal yapının ifadesi farklıdır.

-
DNA'nın en küçük yapı birimi
nükleotittir.
Çok sayıda
nükleotit özel

bağlarla biraraya
gelerek genleri ve DNA'yı oluşturur.

-DNA, gelişmiş yapılı canlılarda
çekirdekte
, basit
canlılarda
ise
sitoplazmada
serbest halde bulunur.
- Karşılıklı zincirlerdeki nükleotitler birbirlerine
hidrojen

bağlarıyla
bağlanırlar.

-
Adenin ile timin arasında

ikili
,
guanin ile sitozin
arasında
üçlü
hidrojen bağı vardır.
DNA nın Yapısında Bulunan Eşitlikler

Adenin sayısı = Timin sayısı

Guanin sayısı = Sitozin sayısı

Nükleotit sayısı = Şeker sayısı

Şeker sayısı = Baz sayısı

Fosfat sayısı = Şeker sayısı

DNA nın Eşlenmesi
DNA hiç bir zaman
sıfırdan oluşmaz.
İlk önce DNA nın iki zinciri bir uçtan itibaren fermuar gibi açılmaya başlar.
* Hücrelerde
beslenme, boşaltım, büyüme, çoğalma, savunma, iletişim
gibi
çok sayıda yaşam olayı gerçekleşir.

* Bu olayların
bir düzen içinde ve birlikte bir eşgüdümle (senkronize)
gerçekleşmesi hücre yaşamının devamlı olmasını sağlar.
* Bu senkronizasyonu ise kalıtım birimleri gerçekleştirir.
-Hücrelerde farklı büyüklükte, çok sayıda kalıtım birimi bulunmaktadır.

- Bunlar DNA, gen, kromozom, nükleotit isimli genetik birimlerdir.

- Bu birimlerin en küçüğü
nükleotitdir.

- Nükleotitler biraraya gelerek
genleri
(en az 1500 tane nükleotit - 1 gen ), genler de birleşerek
DNA
'yı meydana getirir.

- DNA ve
protein kılıf
ise
kromozomları
oluşturur.
ÇEKİRDEK
K
ROMOZOM
D
NA
G
EN
N
ÜKLEOTİT
ORGANİK BAZ
* Bir nükleotitin yapısında
şeker, fosfat ve organik baz
bulunur.

* Beş karbonlu şeker ve fosfat
tüm nükleotitlerde
ortaktır.

*
4 çeşit
organik baz vardır.Bunlar
adenin(A)
, guanin(G)
,
sitozin(C)
ve
timin (T)
dir.

* Nükleotitler yapılarına bulunan
organik baza
göre isimlendirilirler.
- DNA, iki nükleotit zincirinin birbirlerine sarmal şekilde dolanmasıyla meydana gelir. Buna "DNA ikili sarmalı" (DNA double helix) denir

- Her zaman
adeninin
karşısına
timin
,
guaninin
karşısına ise
sitozin
gelir.

- Dolayısıyla bir DNA molekülünde
adenin sayısı
timin sayısına
,
guanin sayısı
ise
sitozin sayısına
eşittir.

- DNA nın ikili sarmal yapıya sahip olduğunu ilk defa 1953 yılında James Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins bulmuşlardır.
- Watson ve Crick 1962 Nobel Ödülü'ne layık görülmüşlerdir.
Sitoplazmadaki
serbest olan nükleotitler
açıkta olan bazların uçlarına uygun olarak bağlanırlar.
Nükleotit eşlenmeleri bittiğinde birbirinin aynısı olan iki yeni DNA oluşur.
- DNA nın bir zincirinde eksiklik meydana gelirse kendini tamir edebilir. Fakat karşılıklı zincirlerde eksiklik olursa kendini onaramaz ve kalıcı olur.
* Türlerin birbirinden
farklı özellikler taşımasını
ve aynı
türdeki bireylerin
birbirinden
farklı olmasını DNA sağlar.

*DNA bu durumu
nükleotitlerin farklı sayıda
ve
farklı

dizilişte biraraya
gelmesiyle sağlar.

*Dolayısıyla
genetik kod aynı türün bireyleri arasında bile farklı olur.
by Ferhat Ozturk, Ph.D.
-DNA Tamir Mekanizması'nı bulan bilim adamları 2015 Nobel Ödülü'ne layık görülmüşlerdir.
DNA ile ilgili bazı sorular...
Full transcript