Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 17

Pamilihan at Pamahalaan
by

Rommel Piguing

on 21 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 17

Aralin 17
Pamilihan at
Pamahalaan

Mga Layunin :
1. Natatalakay ang mga pananaw ng kahusayan ng pamilihan sa pagtugon sa suliranin ng kakapusan ng isang ekonomiya;
2. Natutukoy ang mga kadahilanan ng pang hihimasok ng pamahalaan sa ekonomiya; at
3. Naipaliliawanag ang iba't ibang pamamaraan na isinasagawa ng pamahalaan upang matugunan ang suliranin ng kakapusan
Kung walang makikialam sa ugnayan ng mga kalahok, makakamit ang efficient allocation of resources. Ang presyo ng produkcto ay itatakda ng pwersa ng demand at suplay. Wala ni isang mamimili o bahay-kalakal ang makapangyarihan.
Pagkabigo ng Pamilihan
Napag-alaman na may mga pagkakataon na hindi kayang itama ng pamilihan ang sarili nitong sistema. Sa pagkakataong ito nakararanas ng pagkabigo ng pamilihan o market failure
Di-ganap na kompetisyon
Ang pagkakaroon ng monopoly at iba pang anyo ng di-ganap na kompetisyon ay itinuturing na isang uri ng pakabigo ng pamilihan
Externality
Ang mga externality ay namamalagi lamang sa paligid, ngunit walang pamilihan para dito. Halimbawa, nakalilikha ang bahay-kalakal ng 1000 pirasong produkto. Gumagastos at kumikita lamang ang bahay-kalakal sa paglikha ng produkto. Ngunit ang panlipunang kapakinabangan at halaga ng polusyon na nalikha ay hindi naitatala. Ang polusyon ay halimbawa ng negative externality
Krisis sa Ekonomiya
Noong dekada 1930, nakaranas ang United Stats mg depression sa ekonomiya. Ang depression ay ang habang panahon ng negatibong paglago ng ekonomiya. Nagkaroon ng mataas na kawalan sa demand. Maraming nalilikhang produkto na walang demand. Wala rin gustong mamuhunan.
Ang Maliit at Non-activist na Pamahalaan
May maga ekonomistang naniniwala sa prinsipyo ng maliit at non-activist o hindi aktibistang pamahalaan. Maliit ang pamahalaan dahil limitado ang panghihimasok nito sa ekonomiya.
Ang Malaki at Aktibistang Pamahalaan
Para sa ibang ekonomista, kinakailangang maging malaki ang isang pamahalaan ( big state). Ibig sabihin kinakailangang malaki ang panghihimasok nito sa ekonomiya.
Pamamaraan ng panghihimasok ng pamahalaan
pati presyo ng produkto ay isasaayos nito sa isang atas lamang. tinatawag itong tight industrial regulatory regime o tight regulation.
Tight Industrial Regulatory Regime
Ipinatutupad ng pamahalaan ang tight industrial regulatory regime sa paniniwala na bubuti ang kapakanan ng mamamayan sa mga piling bahay-kalakal.
Ang natural monopoly ay isang industriya kung saan ang malawakang produksyon ng isang bahay-kalakal ay kayang sakupin ang produksyon ng buong pamilihan sa mababang gastos kumpara sa ilang bahay-kalakal na nakabubuo ng maliit na produkto.
Industrial Deregulatory Regime
Hihimukin na magbigay ng serbisyo ang mga bahay-kalakal. Ang tawag sa patakarang ito ng pamahalaan ay industrial deregulatory regime o dregulasyon(deregulation).

Ang Deregulasyon ay ang pagbibigay ng pamahalaan ng isang bansa sa pribadong negosyo ng mas malayang pagpapasya at pagpapatakbo ng kanilang operasyon.

Hindi nagiging kapaki-pakibanag ang deregulasyon sa mga mamayan, Sa ganitong kaayusanm ibinabalik ng pamahalaan ang paghihigpit sa industriya, tinatawag itong reregulation.
Paglahok ng pamahalaan sa Industriya
Lilikha ito ng bahay-kalakal na nakatuon sa paglikha ng pangunahing pangangailangan. Sa Pilipinas, tinatawag na mga government-owned and controlled corporation(GOCC) ang mga naturang bahay kalakal.

Nasyonalisasyon naman ang tawag sa pagpapatakbo ng pamahalaan sa isang industriya.
Pagbubuwis
Buwis ang ginagamit nito sa paghahatid ng pampublikong paglilingkod. Ngunit hindi batid ng karamihan na ang pagbubuwis ng pamahalaan ay may allocative role.

Ipinapataw ang buwis sa mga kalahok ng pamilihan upang maitama ang mali nilang kilos.
Tax Exemption at Subsidy
Ang mahihirap ay hindi na pinagbabayad ng buwis. Tax expemtion ang tawag dito.

Kung ang halaga mg produkto ay P25, babayaran ng pamahalaan ang P5. Ang babayaran na lamang ng mahihirap ay P20. Ang tawag dito ay subsidy.

Maaari ding isama ang subsidy sa mga pangangailangang pamproduksyon ng bahay-kalakal
Programang Pangkaunlaran
Isa sa mga pinakatanyag na programa sa Pilipinas and Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Isa sa mga layunin nito ay mailipat ang pagmamay-ari ng lupa sa mga magsaaska. Isinasagawa ito upang magkaroon ng direktang kontrol ang mga magsasaka sa lupa na kanila mismong nililinang.
Sequestration
May pagkakataon na sapilitang itinitigil ng pamahalaan ang negosyo ng bahay-kalakal. Ito ay sa pamamagitan ng sequestration. Nilalayon ng sequestration na itigil ang pananamantala ng bahay-kalakal sa mga mamimili at kapwa bahay-kalakal.
Price Ceiling at Price floor
Ang price ceiling ang pinakamataas na presyo na itinatakda ng pamahalaan para sa isang produkto. tinatawag din ang price ceiling na price control.

Price floor ang tawag sa pinakamababang presyo na itinatakda ng pamahalaan para sa isang produkto. Tinatawag din itong price support.
Puna sa panghihimasok ng pamahalaan
Nakaani ng

papuri

ang

pamahalaan sa panghihimasok nito sa pamilihan
mula dekada 1930 hanggang 1960. Ngunit noong dekada 1970, binatikos ito bunsod na rin ng pandaigdigang sentimyento laban sa panghihimasok ng pamahalaan.
Full transcript