Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

fatmanur uyar

on 28 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI Neler Öğreneceğiz ?
1) Bipolar Bozukluk
Mani
Hipomani
Depresyon
Karma(Mikst)Dönem
Bipolar I
Bipolar ıı
Siklotimik Bozukluk
2) Depresif Bozukluklar
Büyük (Majör) Depresif Bozukluk
Distimi
  DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI
Belirli bir ruhsal ya da bedensel nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkan ve tam ya da kısmi manik ya da depresif sendromun eşlik ettiği duygu durumlarına afektif bozukluklar (ya da duygu durum bozuklukları ) denir.
Duygulanım: Bireyin uyaranlara, olaylara,anılara, düşüncelere, duygusal tepki ile katılabilme yetisidir. Neşe, öfke,üzüntü,nefret,kin,sıkıntı gibi.
Duygu-durum :Ruhsal yaşamın tümüne bir dönem için sürekli egemen olan duyguları tanımlar. TARİHÇE
Duygulanım bozuklukları çok eski çağlardan beri bilinir.Mani ve melankoli deyimlerini ilk olarak Hipokrat kullanmıştır.Orta çağda ruhsal çökkünlüğü en iyi tanımlayanlardan biri İbni Sina olmuş ve ilginç olgu örnekleri vermiştir.19. yy'da Fransız ve Alman ruh hekimleri mani ve melankolinin değişik türlerini klinik belirtilerini yazmışlarsa da hepsini psikoz manyak depresif adı altında toparlamayı,hastalığın belirtilerini,gidiş ve sonlanışının tanımlanmasını Kraepelin başarmıştır. BİPOLAR BOZUKLUK
(iki uçlu duygu durum bozukluğu, manik depresif)
Günlük yaşamda herkesin duygusal dünyasında inişler çıkışlar olur. Duygularımız öfke, sevinç, üzüntü, coşku, keder, huzursuzluk ve endişe arasında gidip gelir. Ancak bipolar bozuklukta yaşamsal olaylarla kısmen veya tamamen ilişkisiz olarak süren ve yoğun duygu durum değişimleri olur. Bu değişimler düşünceleri, duyguları, fiziksel sağlığı, davranışları ve kişinin işlevlerini, yaşamını etkiler. Bipolar bozukluk yalnız mani nöbetleri yada mani ve depresyon nöbetleri geçiren hastalar için kullanılan terimdir. Önceleri manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen bipolar bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren,  tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan ciddi ruhsal bir hastalıktır. Bipolar bozukluk, maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler olarak tanımlanır. Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişi normal ruh hali de deneyimleyebilir.
  Bipolar bozukluğun bulguları nelerdir?
4 farklı duygudurum süreci olabilir:
Mani
Hipomani
Depresyon
Karma (Mikst)Dönem 1) MANİ
Bu dönemin temel karakteristiği duygu durumunun ya yükselmesi ve yayılması yada kolay uyarılabilir olmasıdır. Genelde aşırı keyifli olma, enerji artışı, yaratıcılık, uykuya gereksinim duymama, yorgunluk hissetmeme gibi kişiye hoş gelen duygularla başlar. Bazen hastalandığını o sırada kabul etmeme ve çabuk sinirlenme, aşırı tepki gösterme gibi belirtiler de eşlik edebilir.
 
  Kendinin aşırı mutlu ve taşkın, enerjisini artmış hisseder, bazen de aşırı öfkeli olabilir.
Çok az uykuya rağmen çok fazla enerjiktir.
Diğerlerinin yetişemeyeceği kadar hızlı konuşur.
Düşüncede hızlanma olur, zihninde düşünceleri hızla akmaya başlar.
Konsantrasyon kaybı vardır, dikkati çabuk dağılır.
Kendini güçlü, önemli, diğerlerinden üstün görür.
Fazla para harcama, cinsel aktivitede artma, hızlı araba kullanma, aşırı miktarlarda iş yapma gibi davranış değişiklikleri görülebilir.

  Manik dönemde aşağıdaki bulgular günler boyunca devam eder: 2) HİPOMANİ
Maninin daha hafif formudur. Hipomanik dönemde hastanın duygu durumu yükselmiştir, normalden daha iyi hisseder, bu dönemde daha üretkendir. Belirtiler hasta ve yakınları tarafından fark edilebilir ancak manide olduğu kadar hayatı güçleştirmez. Kişi genelde bu duygu durumdan hoşnuttur ve ilaçlarını bile kesebilir. Bu dönemden sonra birden mani veya depresyon gelişebilir.
  3) DEPRESYON
Haftalar boyunca hemen her gün ve bütün gün boyu devam eden belirtiler bulunur:
Üzgün, kederli hisseder veya normalde zevk aldığı şeylere karşı ilgisini kaybeder.
Kendine bakımı azalır.
Çok uyumaktan veya hiç uyuyamamaktan, sabah çok erken uyanmaktan yakınır.
İştah kaybı veya artışı görülür. Konsantrasyon problemleri veya karar vermede güçlükler yaşanır.
Kendini değersiz, suçlu hissedebilir.
Enerji kaybı vardır.
İntihar, ölüm düşünceleri olabilir.
Gündelik hayatını sürdürmekte güçlük çekebilir.
Ağır depresyonda da halüsinasyon veya hezeyan görülebilir. 4) KARMA (MİKST) DÖNEM
Gün içinde sıkça değişen mani ve depresyon belirtilerinin aynı anda yaşanmasıdır.
Bazı hastalar bu dönemlerin hepsi ile zaman zaman karşılaşırken, bazı hastalar sadece manik dönem veya depresyon ve hipomani dönemleri geçiriyor olabilir. Bipolar Bozukluğa ne sebep olabilir?
Diğer ruh hali bozuklukları gibi, bipolar bozukluğa neden olan şey bilinmemektedir. Bilinen ise, bipolar bozukluğun genetik bir unsuru olduğu ve aynı aile içinde görülebildiğidir. Tek bir nedeni yoktur. Yapılan bilimsel çalışmalarda nörotransmiter denilen beyin kimyasallarının dengesinde ve iletiminde sorun olduğu gösterilmiştir. Hastalığın kesin nedeni bilinmiyor olsa da genetik, biyokimyasal ve çevresel nedenlerden kaynaklanan bir hastalık olduğu kabul edilir. Bipolar bozukluk her yaşta ve her cinsiyette ortaya çıkabilir, kişilerin psikolojik yapıları, sosyal durumları ile ilişkili değildir. Stres ve yaşam olayları hastalığın tetiğini çekebilir. Belirtilerin şiddeti bipolar bozukluğu olanlarda değişiklik gösterir. Bazılarında birkaç belirti varken, diğerlerinde çalışma ve normal bir yaşam sürme kabiliyetlerini bozan birçok belirti olur. Genellikle hangi yaşta bipolar bozukluk teşhis edilir?
Bipolar bozukluk genellikle 15-24 yaş arasında görülür ve yaşam boyunca sürer. Çocuklarda ve 65 yaş üstünde nadiren yeni teşhis edilmiş mani görülür. Nüksetmeler ve gerilemelerle, tedavi edilmediği takdirde bipolar bozukluğun nüksetme oranı yüksektir. Çok maniye sahip hastalar genellikle riskli davranışlardan, intihar düşüncesinden uzaklaştırılmak için hastaneye yatırılır. Daha ciddi bir formu olan bipolar I bozukluğu olanların yaklaşık %90’ı en azından bir kez psikiyatrik hastaneye yatırılmıştır. Üç kişiden ikisi yaşamları boyunca iki kere veya daha fazla hastaneye yatırılmıştır. Bipolar bozukluğun türleri:
Bipolar bozukluklar bir kaç alt türe ayrılmaktadır. Her bir alt türde görülen semptomlar, hastalık seyri ve tedavi yöntemleri birbirinden farklılık gösterir.Bunlar:
Bipolar 1
Bipolar 2
Siklotimik bozukluk 1)Bipolar 1
Mizaç değişiklikleri kişinin mesleki yaşamını, okul başarısını ve sosyal ilişkilerini bozacak düzeyde ciddidir. Bipolar bozukluk, tip 1’de kişide mani denilen mizacın şiddetli düzeyde yükseldiği coşkunluk dönemlerinin yanı sıra mizacın düştüğü ve çökkün seyrettiği şiddetli depresyon dönemlerine rastlanır. 2)Bipolar 2
Bipolar bozukluk tip 1′e göre daha hafif seyreden bir hastalıktır. Kişinin mizacının yükseldiği, çabuk sinirlenme, asabilik gibi belirtilerin görüldüğü hastalık dönemlerinde gündelik işlevlerin yerine getirilmesinde kısmen bozulma ortaya çıkabilirse de, bu türden bozulmalar manide görülen düzeyde şiddetli değildir. Kişi hipomani denilen bu hafif coşkunluk dönemlerinde çoğu günlük aktivitesini yerine getirebilmektedir. Bipolar bozukluk, tip 2’de en büyük soruna yola açan durum depresyon denilen ve hipomani dönemlerine kıyasla çok daha uzun müddet süren çökkünlük dönemleridir. BİPOLAR(MAJÖR DEPRESİF) TANI ÖLÇÜTLERİ (DSM-IV-TR’ye göre):
 
A)İki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte aşağıdaki semptomlardan beşinin (yada daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin ya depressif duygudurum yada ilgi kaybı yada artık zevk alamama olması gerekir.
1- Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren depressif duygu durum
2- Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren, tüm etkinliklere karşı (yada çoğuna) ilgide belirgin azalma yada artık bunlardan eskisi gibi zevk alamaması
3- Kilo alımı yada kilo kaybı 4- Hemen her gün, insomnia (uykusuzluk) yada hipersomnia (aşırı uyku) olması
5- Hemen her gün, psikomotor ajitasyon yada retardasyonun olması
6- Hemen her gün, yorgunluk-bitkinlik yada enerji kaybının olması
7- Hemen her gün, değersizlik, aşırı yada uygun olmayan suçluluk duygularının olması
8- Hemen her gün, düşünme yada düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinin azalması yada karasızlık 9- Yineleyen ölüm düşünceleri, yineleyen intihar etme düşünceleri ve intihar etmeye yönelik tasarılarının olması.
B) Mix epizod dışlanmalı.
C) Bu semptomlar, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya yada toplumsal-mesleki alanlarda yada önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olması.
D) Madde kullanımı ve genel tıbbi durumun etkileri ekarte edilmiş olmalı.
E) Yas’a bağlı durum ekarte edilmeli.
  3)Siklotimik bozukluk
Siklotimi olarak da adlandırılan bu hastalıkta hipomani dönemlerine hafif düzeydeki depresyon atakları (hafif çökkünlük dönemleri) eşlik eder. Belirtilerin nispeten hafif olması sebebiyle, mizaçtaki bu dalgalanmaların fark edilmesi özellikle zordur. Bazı durumlarda hangi dönemin kişinin olağan mizacını yansıttığı, hangi dönemin siklotimik bozukluk süreciyle ilişkili olduğunun ayırt edilmesi mümkün olmayabilir. Bipolar bozukluk, kişilerin yaşamlarındaki hedeflerine ulaşmasını engellemez. Aslında, tarih boyunca sanat, edebiyat, iş hayatı ve politika alanında başarılı olan kişilerin bazılarında da bipolar bozukluk vardı.
Napolyon Bonapart
John Cleese
Ludwig Van Beethoven
Barbara Bush
Winston Churchill
Eric Clapton
Judy Garland
John Lennon 2.BÜYÜK DEPRESİF (MAJÖR)BOZUKLUK
Majör depresif bozukluk, kişinin sosyal işlevlerini ve günlük yaşama dair etkinliklerini rahatsız edecek, bozacak dereceye ulaşmış üzüntü, melankoli veya keder durumudur. Ağır depresyon durumudur.
BELİRTİLERİ
Kişiden kişiye göre değişebilir.En temel belirtilerini;
Son derece mutsuzluk ve hüzün.
Halsizlik ve yorgunluk
Sürekli ağlamak ve kendini suçlamak Aşırı kilo alımı ya da kilo kaybı
Suçluluk, değersizlik düşünceleri
Konsantrasyon güçlüğü
Ölüm düşünceleri
Bazı psikotik özellikler de görülebilir.Hasta ses duyabilir ya da halüsinasyon görebilir.
NOT: Bu belirtisi şizorenle karıştırılabilir.Fakat majör depresif bozukluk yaşayan hastanın gerçeklik algısı tamamen ortadan kalkmaz. NEDENLERİ:
Genetik (ailesel)nedenler: Ailesinde bu bozukluk bulunan bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir.
Uzun süreli stres ,korku ,üzüntü durumları
Yaşanan ani şoklar
Para ve varlık kaybı ,emeklilik ,saygınlık kaybı üniversiteden mezun olma,iş değiştirme ,torun dünyaya gelmesi gibi durumlar da başlangıç nedenleri olabilmektedir. MAJOR DEPRESSİF BOZUKLUK TANI ÖLÇÜTLERİ (DSM-IV)
A)İki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte aşağıdaki semptomlardan beşinin (yada daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin ya depressif duygudurum yada ilgi kaybı yada artık zevk alamama olması gerekir.
1- Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren depressif duygu durum
2- Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren, tüm etkinliklere karşı (yada çoğuna) ilgide belirgin azalma yada artık bunlardan eskisi gibi zevk alamaması
3- Kilo alımı yada kilo kaybı 4- Hemen her gün, insomnia (uykusuzluk) yada hipersomnia (aşırı uyku) olması,
5- Hemen her gün, yorgunluk-bitkinlik yada enerji kaybının olması,
6- Hemen her gün, değersizlik, aşırı yada uygun olmayan suçluluk duygularının olması,
7- Hemen her gün, düşünme yada düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinin azalması yada karasızlık,
8- Yineleyen ölüm düşünceleri, yineleyen intihar etme düşünceleri ve intihar etmeye yönelik tasarılarının olması.
Majör depresif tanısı konulabilmesi için belirtilerin en az 2 hafta bulunma koşulu aranır. TEDAVİ
Ağır bir ruhsal hastalık olduğu için ilaç tedavisi uygulanır.
Tedavi süreci hastanın iyileşme isteğiyle doğru orantılı olarak gelişme kaydederek ilerler. İlaç tedavisi sırasında, ilacın dozuna bağlı olmaksızın ara ara nöbetler ve/veya ataklar yaşanabilen bir hastalıktır. 2.DİSTİMİ
Sinsi başlangıçlı, eşik altı şiddet ve kronik seyir gösteren bir depresyon türü olan distimik bozukluk
sık görülmesine karşın, tanısı nadir koyulan ve bu nedenle uygun biçimde tedavi edilemeyen bir
klinik rahatsızlıktır.
Daha önce bu hastalığa Kronik minör depresyon, nörotik depresyon, depressif nevroz, karakterolojik depresyon, depressif kişilik, kronik disfori, intermittan depresyon ve tedaviye dirençli depresyon gibi terimler kullanılıyordu. 1980’de DSM-III’de yerini Distimik bozukluğa bıraktı)
En az iki yıl süregelmekte olan depresif durumu içermektedir. BELİRTİLERİ
1.İştah azlığı ya da aşırı yemek yeme
2.İnsomnia(uykusuzluk) ya da hipersomnia(aşırı uyku)
3.Enerji azalması ve yorgunluk
4.Kendine saygının azalması
5.Girişim noksanlığı
6.Huzursuzluk ve hırçınlık
7.Dikkat toplamada güçlük
8.Karar verme güçlüğü İnsanlar belirli dönemlerde bu durumları yaşayabilir.
Distimik kişiler ise bu durumları daha yoğun ve daha uzun süreli yaşarlar.Bu insanların zorlanma karşısında dirençleri azdır.
Distimik kişiler dramatik bir olay olmaksızın da çöküntüye girebilirler.Kuralcı vicdanlarının isteklerini karşılamak ve yetersiz egolarını ödünlemek amacıyla “kusursuz olmak” ve “herkes tarafından sevilmek”çabasında olan bu kişiler, en küçük bir yanlış yaptıklarında çöküntüye girerler.”değersiz ve yetersiz” ya da “kimsenin sevmeyeceği biri” oldukları duygusuna kapılırlar.
  DSM-IV-TR’ye göre Distimik Bozukluk tanı ölçütleri;
A- En az 2 yıl ve hemen her gün yaklaşık gün boyu süren depressif bir duygu durumun olması .
B- Depresyondayken aşağıdakilerden en az ikisi olmalı:
1- İştahsızlık yada aşırı yemek yeme
2- Uykusuzluk yada aşırı uyku
3- Düşük enerji düzeyi yada yorgunluk
4- Düşük benlik saygısı
5- Düşüncelerini yoğunlaştırma güçüğü yada karar vermede güçlük
6- Umutsuzluk duyguları C- Bu bozukluğun 2 yıllık bir dönemi sırasında kişide, bir seferde 2 aydan daha uzun süren , A ve B maddelerindeki semptomların olmadığı bir dönem hiç olmamalı.
D- Bu bozukluğun ilk 2 yılı Major Depressif Epizod geçirilmemiştir. (Yani bu bozukluk Kronik Major Fepressif Bozukluk olarak dahi açıklanmamalıdır.)
(DİKKAT !!! Bir MDB geçirildikten sonra 2 ay tam iyileşme olması sonrası Distimik Bozukluk gelişebilir. Ayrıca Distimik Bozukluğun ilk 2 yılından sonra kişi MDB geçirebilir. MDB’un tanı ölçütleri konuyorsa her iki tanı birlikte konur.)
E- Daha önce bir Manik epizod, bir Mix Epizod, Yada bir hıpomanik epizod geçirilmemiştir ve Siklotimik bozukluk için tanı ölçütleri hiçbir zaman karşılanmamıştır.
F- Bu bozukluk sadece Şizofreni yada Sanrılı bozukluk gibi kronik psikotik bir bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamıştır. TEDAVİ
Yeterli dozda ve yerli süre antidepresan ilaçları kullanılmaktadır. HAZIRLAYANLAR:
Ayşegül Büşra Çifci
Fatma Nur Uyar
Senem İlbaş
Gülşen Ertürk
Seda Ak
Öznur Börekçi Napolyon Bonapart Ludwing Van Beethoven Barbara Bush Winston Churchill Eric Clapton Judy Garland John Lennon Ankay,Prof.Dr.Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları,İstanbul:Nobel tıp kitabevi,2012.
Gençtan, Engin. Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar,İstanbul:Metis yayınları,1975
Öztürk,Prof.Dr.:Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları,İstanbul:Nobel Tık Yaynevi,2001(8. baskı)
Aktüel Pdr web sitesi KAYNAKÇA:
Full transcript