Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MLL:n Hämeen piiri satavuotiaassa Suomessa

No description
by

Vilma Linna

on 21 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MLL:n Hämeen piiri satavuotiaassa Suomessa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
satavuotiaassa Suomessa

Millainen olisi satavuotias Suomi ilman MLL:n toimintaa?
MLL on ollut mukana aloittamassa monia nykyisin itsestäänselviä yhteiskunnan toimintoja:
Neuvolatoiminta
Päivähoito
Leikkikentät
Äitiyspakkaus
Kouluterveydenhuolto
Kouluruokailu

1920
MLL perustettiin 1920 Sophie Mannerheimin, Erik Mandelinin ja Arvo Ylpön aloitteesta.
1920-luvulla aloitettiin:
Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta
Terveyssisar- ja lastenhoitajakoulutus
Kasvatusneuvola
Helsingin lastenlinnasta opetussairaala

1930-luku
MLL puuttui esimerkiksi imeväiskuolleisuuteen ja lasten huonoihin olosuhteisiin sekä edisti urheilutoimintaa. Tärkeimpiä askelia 1930-luvulla olivat:
Kodinhoitajatoiminta ja -koulutus
Äidinmaitokeskus
Lasten ja nuorten uimaopetus ja urheilutoiminta
Lasten hyvinvoinnin edistäminen
on vaatinut peräänantamattomuutta
Neuvolatoiminnan kivinen tie Hauholla
1926 aloite kunnanvaltuustolle
1933 määräraha äitiyshuollon neuvontaan
1939 neuvola sai omat tilat
Vuoden 1939 jälkeen neuvolan piti vielä vuosia huolehtia asianmukaisten laitteiden ja välineiden saamisesta

Kiertokori, eli nykyinen äitiyspakkaus
Lainattavasta kiertokorista löytyi esimerkiksi kapaloita, liinoja, paitoja ja huopia
Kiertokoritoiminta aloitettu jo 1920-luvulla
Laki äitiysavustuksesta vähävaraisille äideille 1937
Äitiysavustus kaikille äideille 1949

Kelan äitiyspakkaus-emoji
Epävakaiden olojen ja matalan elintason vallitessa MLL:n toimintamuotoja olivat esimerkiksi:
Sotaorpojen auttaminen
Paikallisten, yli 500 terveystalon rakennuttaminen
Lasten ehkäisevä mielenterveystyö

1940-luku
1950- ja 1960-luku
Teollistuminen ja kaupungistuminen toivat uusia toimintoja:
Keskoshuollon järjestäminen
Perhekasvatusneuvonnan tehostaminen
Ohjattu perhepäivähoito
Nuorisopoliklinikka
Huumeidenkäytön ehkäisy- ja hoito
1970-luvulla neuvolaosaamista vietiin myös kehitysmaihin. Tärkeäksi teemaksi nousi esimerkiksi lapsen huomioonottaminen ympäristösuunnittelussa sekä lasten edunvalvonta. Muita 70-luvun toimintamuotoja olivat:
Tukioppilastoiminta
Päivähoidon kehittäminen ja sairastuneen lapsen hoitajarengas
Järjestelmällinen vanhempainkoulutus

1970-luku
1980-luku
Lasten hyvinvointia edistettiin esimerkiksi tarjoamalla taidekasvatusta ja vaalimalla leikkiperinteitä. Lisäksi 80-luvun tärkeitä toimintamalleja olivat:
Lasten ja nuorten puhelin
Vanhempainpuhelin
Lapsiasiamies

1990-luku
1990-luvulla perustettiin ensimmäiset perhekeskukset ja käynnistettiin lastenhoidon kotipalvelu. Huoli lasten yksinäisistä iltapäivistä johti iltapäiväkerhotoiminnan aloittamiseen. Muita tärkeitä aiheita 90-luvulla oli:
Sosiaalisten taitojen opetus
Ratkaisukeskeinen perhe- ja kriisityö
Nuorten elämänhallinnan tukeminen
2000-luku
2000-lukua leimasivat koulukiusaamisen ja väkivallan vastainen työ sekä mediakasvatus. Muita teemoja olivat mm.
Vanhemmuuden tuki (mm. Tukea vanhemmille -sivusto sekä Vanhempainpuhelin ja -netti)
Perhekahvilatoiminnan kehittäminen
Uuden viestintäteknologian hyödyntäminen nuorisotyössä
Järjestö- ja vapaaehtoistyön ammatillinen ohjaus
Lastenhoitotoiminnan uudistuminen

2010-luku
Neuvolapuhelin 1993-2014
Hämeen piirin koordimoima Neuvolapuhelin auttoi tuhansia vanhempia vuosittain
Lastenhoidon oppaat
Kotineuvola Oy julkaisi ensimmäiset oppaat vuonna 1995 ja uusia painoksia on tehty tähän vuoteen asti
Sophie Mannerheim
Arvo Ylppö
Erik Mandelin
C. G. Mannerheim
Kiertokori toiminnan alkuaikoina
Vahvuutta vanhemmuuteen
Koko Suomi leikkii
Perhekeskustoiminta
Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien ja yhdistysten toiminnot, jotka edistävät lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäisevät ongelmia. Perhekeskustoimintaa toteuttavat vapaaehtoiset ammatillisen ohjauksen tuella. MLL järjestää esimerkiksi:
Perhekahvilatoimintaa
Kerho- ja vertaisryhmätoimintaa
Sukupolvia yhdistävää mummi ja vaari -toimintaa
Tukihenkilötoimintaa
Perhekummitoimintaa
Lastenhoitoapua
Tukioppilastoimintaa
Koulutuksia ammattitaidon syventämiseen
Hanke tuotti 321 uutta terhokerhoa ja valtakunnallisen leikkipäivän
Valtaosa suomalaisista lapsista voi hyvin, osa paremmin kuin koskaan ennen. Vanhemmuutta arvostetaan ja lapsen oikeudet tunnustetaan. Lasten hyväksi tehtävän työn pitää kuitenkin jatkua silloinkin kun asiat ovat hyvin.
Hämeen piiri järjesti kursseja uimaopettajille. Kuva vuodelta 1962.
Kotineuvola Oy
Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piirin Kotineuvola Oy perustettiin vuonna 1993 järjestämään Hämeen piirin ammatillisia palveluita.
Sairastuneen lapsen hoitajarengas
1980-luvulla lasten hoitopaikkojen tarve kasvoi ja erityisesti sairastuneen lapsen hoitojärjestelyt tuottivat huolta
Lastenhoitopalvelutoiminta aloitettiin Hämeessä vuonna 1980 nimellä Sairastuneen lapsen hoitajarengas
Vuonna 1989 aloitettiin kolmivuotinen Arvo ja Sohvi -kotipalvelukokeilu, jolla etsittiin uusia toimintamalleja kunnan lastenhoitopalveluista erottumiseksi
Lastenhoitopalvelun muotoutuessa myös hoitajien saama koulutus kehittyi. Vuonna 1994 hoitajia alettiin kouluttaa erityistä tukea vaativiin perheisiin
Eskarista ekaluokalle
Isä-hanke
Eskarista ekaluokalle –hankkeen tavoitteena oli 6-8 v lasten oppimisvalmiuksien ja heidän perheidensä käytännön hyvinvointiosaamisen tukeminen. Hankkeessa kehitettiin toimintamlleja yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistysten, esiopetuksen, alkuopetuksen, lastenneuvoloiden, kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin ja Puolustusvoimien yhteistyön tarkoituksena oli varusmiesten hyvinvoinnin ja elämänhallintavalmiuksien vahvistaminen niin palvelusaikana kuin elämässä muutenkin.
Lasten ja nuorten uimaopetus ja urheilutoiminta käynnistettiin 1930-luvulla
1950-luvulla aloitettiin keskoshuollon järjestäminen
Kerhotoimintaa 1980-luvulla
Sophie-lehti
MLL:n Hämeen piirin jäsentiedotteeksi ja uutisfoorumiksi perustettiin 1986 Sophie-lehti. Lehden avulla viestittiin paikallisyhdistysten suuntaan ja kerrottiin yhdistysten kuulumisia. Viimeinen Sophie julkaistiin vuonna 2014.
Keskusjärjestö
Piirit
Paikallisyhdistykset
Vapaaehtoiset
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt.
Keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä
Keskusjärjestössä työskentelee n. 70 työntekijää
Piirijärjestö on alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen vaikuttaja
Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on 10 piirijärjestöä
Kullakin piirijärjestöllä on piiritoimisto ja palkattua henkilökuntaa

Hämeen piiri
Paikallisyhdistys edistää jäsentensä valitsemilla tavoilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia
Toimii omalla alueellaan MLL:n arvojen, toimintaperiaatteiden ja liittokokouksessa määriteltyjen linjausten mukaan
Paikallisyhdistyksen toimintaa ohjaavat yhdessä sovitut ja MLL:n keskusjärjestön hyväksymät säännöt
Valtakunnallisessa kehittämishankkeessa luotiin perhevalmennuksen jatkeeksi perheryhmämallia, jonka avulla tuetaan vanhemmuutta ja perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta. Hankkeen seurauksena syntyi mentalisaatioperustaiset Vahvuutta vanhemmuuteen® ja Lapsi mielessä® -perheryhmän ohjaajakoulutukset.

Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -perheryhmämallin taustalla on mentalisaatioteoria. Koulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin

Hämeen piiri tarjoaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille mentalisaatioperustaisia koulutuskokonaisuuksia. Perheryhmän ohjaajakoulutusten lisäksi Hämeen piirissä järjestetään myös muita kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä koulutuksia kuten esimerkiksi Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa
Vuonna 2016:
79 yhdistystä 43 kunnan alueella Pirkanmaalla, Kanta- Hämeessä ja Päijät-Hämeessä
13 040 jäsentä
108 perhekahvilaa
165 koulutettua hoitajaa
1723 tukioppilasta
62 011 vapaaehtoisten tekemää työtuntia
Full transcript