Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Awit at Korido

Kahulugan, Kaligiran at mga Katangian
by

Enrico Galang Jr.

on 4 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Awit at Korido

Awit at Korido Ano nga ba ito? Awit at Korido Awit Korido Ang mga tulang ito ay may paksang
tungkol sa pangromansa.
Tinatawag din itong metrical romances. pang-romansa pag-ibig Ang Korido ay binabaybay na 'Corrido' noong panahon ng Espanyol.
Mahabang salaysay na nasa berso (patula) na itinatanghal ang katangiang (karangalan, katapangan, pagkamaginoo, kabayanihan, atbp.) ng kabalyero noong Edad Medya; ang relihiyon, ang alamat at ang kuwentong bayan.
Pinakapopular na porma ng panitikan noong panahon ng pananakop ng Espanya. Ito ay matinding naimpluwensyahan ng banyagang panitikan. May iisang disenyo ito ng taludtod, monoriming at assonant quatrain; at nag-iba-iba ang haba, simula sa ilang daan hanggang sa ilang libong linya.Ayon sa mas detalyadong paglalarawan ni Trinidad H. Pardo de Tavera, isang natatanging eskolar na Filipino, ang korido ay kuwento nasa berso ukol sa makasaysayang pangyayari, minali ("falsified") at maguni-guni ("fanciful"); trahedyang pag-ibig, puno ng kahanga-hangang insidente, sinamahan ng banal at kagilagilalas na pangyayari at mala-demonyong madyik -- lahat mahaba, malabis, puerile, at hindi makatuwiran sa sukdulan. Walang isa man sa tauhan ay katutubo. Lahat ay Turko, Arabo, kabalyero, ambassador, duke, mandirigma, na may madyik na braso at balsamo katulad ng tanyag na si Fierablas, mabubuting Kastila at masamang estranghero.
Ang korido ay maaaring nakapasok sa Pilipinas nuong dantaong 1600 sa pamamagitan nina Miguel Lopez de Legaspi. Naging napakatanyag ito nuong ika-19 siglo hanggang ika-20 siglo.
-Dr. Damiana L. Eugenio sa kanyang aklat na Awit and Corrido: Philippine Metrical Romances (AC:PMR, 1987)
www.wikifilipinas.org Ang awit ay isang uri ng tulang pasalaysay na binubuo ng tig-aapat na taludtod ang bawat saknong, na ang bawat taludtod ay may lalabindalawahing pantig, at ang tradisyonal na dulong tugma ay isahan (aaaa, bbbb, cccc, at iba pa).
Inilalahad ng awit ang pag-ibig ng magsintahan o magkabiyak, ang pag-ibig ng anak sa magulang, at ang pag-ibig sa lupang sinilangan. Samantala, nabubudburan naman ng mga pangangaral ang ilang usapan sa loob ng mga taludtod, ngunit ang ganitong gawi'y hindi lamang mauugat sa banyagang imluwensiya ng relihiyosong pangangaral dahil nagtataglay na ang mga katutubong tula, gaya ng tanaga, dalit, at diona, ng gayon at maihahalimbawa ang naitala sa Vocabulario de la lengua Tagala (1860) nina Fray Juan de Noceda at Fray Pedro Sanlucar.
Ang kahima-himala at kagila-gilalas sa mga awit ay may kaugnayan sa puwersang sobrenatural, gaya ng diyos o santo, na namamagitan sa mga tao at pangyayari sa pamamagitan ng himala. Nagkakaroon ng lakas ang mga tao, at malulutas nila ang mga balakid sa landas ng kanilang pangarap.
-Eugenio, Damiana L., patnugot. Mga Piling Awit at Korido. Lungsod Quezon: University of the Philippine Press, 1995.
-www.wikifilipinas.org Pareho po ba
ang awit at korido? Pagkakatulad at Pagkakaiba ng
Awit at Korido 1. Pantig - Lalabindalawahin
2. Bigkas - Mabagal; inaawit
na mabagal sa saliw ng
gitara o bandurya "allegro"
3. May pagkamakatotohanan 1. Genre - Tulang Pasalaysay
2. Paksa - Romansa o pag-ibig at
Relihiyon
3. Berso - May sukat at tugma; apat
na taludtod sa bawat
saknong
4. Pagbigkas - Pakanta
5. Impluwensiya - Kastila Sa pag-aaral ng batikang mananaliksik Damiana L. Eugenio, ang "awit" ay walang ikinaiba sa "korido", maliban lamang sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ang awit, gaya ng korido, ay nagtataglay ng tatlong elemento. Una, ang pag-iibigan. Ikalawa, ang relihiyoso at pangangaral. At ikatlo, ang kahima-himala at kagila-gilalas. Ngunit mukhang magkaiba nga ang awit at korido. Si Rizal, kahit na hindi ibinigay ang pagkakaiba ito, ay malinaw na nagsabi sa kanyang madamdaming sulat kay Vicente Barrantes na ang awit at korido ay magkaiba. Ang bahagi ng sulat na ito ay nagsasaad na: "Everything Your Excellency says about the 'corridos' might be correct, but the fact is, Your Excellency does not know what the Tagalogs call 'corridos.' The Tagalog differentiate them from the 'awits,' another thing that Your Excellency does not have to know. The purpose is to insult the race and to insult it, knowledge is not necessary." (La Solidaridad, Quincerio democratico, vol. 1, 1889, translated by Guadalupe Fores-Ganzon, Fundacion Santiago, 1995, p. 225.)

-http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Korido Awit Korido 1. Pantig - Wawaluhin
2. Bigkas - Mabilis; binibigkas sa kumpas
ng martsa "allegro"
3. Puno ng kababalaghan Virgeng Ináng mariquit
Emperadora sa Langit,
tulungan po yaring isip
matutong macapagsulit.

Sa aua mo po't, talaga
Vírgeng ualang macapára,
acong hamac na oveja
hulugan nang iyong gracia. Dasal - Relihiyon I/tong /ha/ri /cong /ti/nu/ran
si/ don/ Fer/nan/do/ ang/ nga/lan
ang/ ca/ni/yang/ ti/nu/bu/an
ang/ Ber/ba/niang/ ca/ha/ri/an. Sukat Tugma Ang haring sinabi co na
ay may tatlóng anác sila,
tuturan co't ibabadyá
nang inyo ngang maquilala.

Si don Pedro ang panganay
na anác nang haring mahal,
at ang icalaua naman
si don Diego ang pangalan. a a + y,l,n,n Tugma sa Katinig
1. Unang Grupo
b, k, d, g, p, s, t
2. Ikalawang Grupo
l, m, n, ng, r, w, y Ang icatlo'i, si don Juan
ito'i siyang bunsong tunay,
parang Arao na sumilang
sa Berbaniang caharian. Kababalaghan Sumagót si don Juan
sa serpienteng tampalasan,
yaring espada cong tagláy
aalis nang iyong búhay.

Anang serpiente'i, ganitó
iyan ang siyang hanap co,
ualang pagsalang totoó
icao ay bibihaguin co.

Ano pa nga at nag-laban
ang capua lacas, tapang,
ang príncipe'i, di tamaán
nang serpienteng tampalasan.
Full transcript