Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mini-strategia rozwoju gminy Czaplinek

No description
by

Jakub Misiak

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mini-strategia rozwoju gminy Czaplinek

PRZEMYSŁ I USŁUGI
NAJWAŻNIEJSZE
WALORY PRZYRODNICZE
DEMOGRAFIA
like comment share
1. Duża ilość czystych jezior stanowiących potencjał dla rozwoju turystyki, w tym największe
i najbardziej atrakcyjne turystycznie Jezioro Drawsko

2. Teren rolniczo-leśny o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego
Położenie
INNE WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU GMINY
like comment share
LESISTOŚĆ
like comment share
na lata 2015-2025
Mini-strategia rozwoju gminy CzaplinekROLNICTWO
like comment share
NAJWAŻNIEJSZE
WALORY ANTROPOGENICZNE
DZIEDZINA STRATEGICZNA 1
Turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja gminy

like comment share
CEL GŁÓWNY:
Skuteczne wykorzystanie potencjału turystycznego oraz rozwój infrastruktury turystycznej (Zrównoważony rozwój turystyki)

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Jezioro Drawsko - centrum turystyczno-rekreacyjne regionu
1. Aktywna współpraca gminy
z jednostkami regionalnymi jak
i zagranicznymi (Dofinansowania projektów przez Euroregion Pomerania i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej )

2. Rosnąca moda na ekologię - zapotrzebowanie na zdrową żywność
WIZJA ROZWOJU GMINY
Czaplinek bogata przyrodniczo, kulturowo oraz historycznie gmina, będąca rozpoznawalnym
i konkurencyjnym ośrodkiem turystycznym w kraju, gdzie rozwija się rolnictwo ekologiczne i przemysł nieuciążliwy dla środowiska.

1. Brak spójnej koncepcji promocji gminy, brak promocji i informacji
o rejonie czaplinieckim w prasie, czasopismach turystycznych i innych mediach

2. Brak specjalizacji rolnictwa
1. Duża konkurencja pomiędzy ośrodkami realizującymi funkcje turystyczne, kulturalne (gminy ościenne i inne przyjeziorne), brak wystarczających działań promocyjnych na szczeblu krajowym

2. Koniec perspektywy finansowej, zmniejszenie możliwości pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na modernizację infrastruktury turystycznej
PD Kabel-Technik Polska
like comment share
PROGRAM/ PROJEKT DZIAŁAŃ
1. Zwiększenie zakresu prac konserwatorskich na terenie gminy
2. Zagospodarowanie otoczenia jeziora Drawsko
3. Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej
4. Zorganizowanie cyklicznego wydarzenia o charakterze ogólnopolskim

Źródło finansowania:
60% UE, 10% wkład własny przedsiębiorców/ inwestorów, 30% środki własne gminy
Miejsce realizacji:
otoczenie jeziora Drawsko
Lata realizacji
: 2016-2018

Krótki opis::
1. Renowacja i modernizacja zaniedbanych zabytków (głównie budynków dworsko - pałacowych), przywrócenie ich dawnej świetności
2. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego
3. Stworzenie sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej dla poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów
4. Ogólnopolskie Targi Żywności EkologicznejKORZYŚCI

Podniesienie jakości bazy noclegowej i gastronomicznej
Poprawa warunków bytowych lokalnej ludności, poprzez zwiększenie zatrudnienia w turystyce, stworzenie miejsc pracy
Poprawa infrastruktury lokalnej
Zwiększenie zainteresowania turystów gminą dzieki zintensyfikowanie działań promocyjnychEWALUACJA

Liczba wydarzeń promocyjnych w gminie
Liczba turystów korzystających z nowo wybudowanej infrastruktury w podziale na turystów krajowych i zagranicznych
Wysokość finansowego wkładu gminy w rozwój turystyki
Liczba osób zatrudnionych w turystyce
DZIEDZINA STRATEGICZNA 1
Turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja gminy

DZIEDZINA STRATEGICZNA 2
Rolnictwo

like comment share
CEL GŁÓWNY:
Konkurencyjne i zrównoważone rolnictwo

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Specjalizacja produkcji rolnej - rolnictwo ekologiczne
PROGRAM/ PROJEKT DZIAŁAŃ
1. Propagowanie rolnictwa ekologicznego
2. Dofinansowania dla gospodarstw uprawiających rolnictwo ekologiczne
3. Stworzenie miejscowego zaplecza rolnictwa

Źródło finansowania:
50% UE, 30% wkład własny rolników, 20% środki własne gminy
Miejsce realizacji:
tereny gminy Czaplinek
Lata realizacji:
2015-2017

Krótki opis::

1.Propagowanie rolnictwa ekologicznego poprzez szkolenia, materiały instruktażowe oraz wycieczki pokazujące dobre przykłady.
2.Dofinansowanie zakupu materiału siewnego, specjalistycznego sprzętu, budowę kompostowni i obornika
3.Organizacja miejsca skupu produktów rolnych, targowisk półhurtowych i hurtowni materiału siewnego

like comment share


KORZYŚCI


Poprzez stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, gmina Czaplinek stanie się wyspecjalizowanym centrum regionu produkującym zdrową i ekologiczna żywność, na którą z roku na rok rośnie popyt.
Przetwórstwo efektów upraw i hodowli na miejscu pozwoli na zatrzymanie większej części zysku na terenie gminy.
Ponadto rolnictwo ekologiczne przyczynia sie do spadku poziomu bezrobocia na wsi, porzez mniejsza mechanizację produkcji rolnej.

EWALUACJA


Liczba gospodarstw rolnych przekształconych na gospodarstwa ekologiczne.
Poziom bezrobocia na wsi.
Procentowy udział ekologicznych produktów rolnych w ogólnej produkcji rolnej.
DZIEDZINA STRATEGICZNA 2
Rolnictwo


Użytkowanie terenu
Full transcript