Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Araştırma raporu - yöntem

No description
by

onur ceran

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Araştırma raporu - yöntem

Araştırma Raporunda Yöntem Bölümü ve Kısımları
1) Araştırmada Kullanılan yaklaşımlar
2) Evren ve Örneklem
3) Veri Toplama Araçları
4) Verinin Toplanması
5) Verilerin Analizi
1) Araştırmada Kullanılan Yaklaşımlar
*Araştırma Deseni; araştırma amacına uygun ve ekonomik bir süreçle, verilerin toplanarak çözümlenmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir.
Verilerin Toplanması
* Veri; kaynaklarını insanlar, belgeler, canlı-cansız varlık veya kalıntıların oluşturduğu; bir sonuca varabilmek için gerekli olan bilgidir.

* Araştırma raporunun bu kısmında, araştırma problemi, amacı ve modeli paralelinde toplanan verilerin türleri, kaynakları, ne zaman ve nasıl veya kimlerce toplandığı, veri toplama araçlarının uygulanması, etik kurallara yönelik hangi önlemlerin alındığı hakkında ayrıntılı açıklama yapılır.
Veri Toplama Araçları
* Araştırma raporunun bu kısmı verilerin toplanması amacıyla yararlanılacak olan veri toplama araçlarının tanıtıldığı bölümdür.

* Veri toplama araçları geçerlilik ve güvenilirlik kanıtları ile birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklanır.
Araştırma raporu
* Araştırmanın yazılı bir dökümü olarak ilk somut üründür ve temel amacı araştırma ile varılan sonucu başka kimselere duyurarak bilgi birikiminin ve araştırmanın denetlenebilirliğinin sağlanmasıdır.

*Araştırma raporunun yazılması işi bizzat araştırmacı tarafından yapılır
Evren ve Örneklem
* Evren; araştırma sonuçlarının genellenmek istediği elemanlar bütünü olarak ifade edilirken;
Örneklem; belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiş ve seçilmiş olduğu evreni temsi yeterliliği bulunan küçük kümeyi ifade eder
Araştırma raporu - yöntem
*Bu kısımda seçilmiş olan yaklaşım, yaklaşımın özellikleri, seçilme nedeni gerekçeleriyle birlikte alanyazın dayanağı da kaynak gösterilerek açılanır.
* Çoğu araştırmada evrenin tamamına ulaşma imkanı yoktur ve araştırmalar örneklem zerinden yapılır
Evren ve Örneklem
* Araştırma raporunun bu kısmında evren ve örneklem seçiminin gerekçeleri, örneklem ve örneklemlerin belirlemesinde izlenen bilimsel yöntem ve uygunluğu açık ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
*Araştırma raporunun yöntem kısmı öyle iyi hazırlanmalıdır ki araştırmayı bir başka araştırmacı yaptığında aynı sonuca ulaşmalıdır
Verilerin Analizi
* Bütün araştırmalar yüzeyde görülebilen olguların arkasında yatan ve kolaylıla görülemeyen ilişkiler sistemini ortaya çıkarmak amaç ve isteği ile ele alınmaktadır.

*İnsan zekasının üretebileceği sorulara cevap bulmak ve araştırmacının ilgi duyduğu süreçleri açıklaması için çeşitli analiz yöntemleri geliştirilmiştir.
- Hipotez testi
- Paramaetrik Testler
- Non-parametrik testler
- İçerik analizi gibi..


Her türlü analizde dört husus açığa kavuşturulmalıdır

1) Araştırmada konu edinilen değişkenler
2) Toplanan verinin türü
3) Nicel verilerin toplnamasında kullanılan ölçekler
4) Toplanan verilerin analizinde yardımcı olan istatistiki teknikler
* Araştırma raporunun bu bölümünde verilerin nasıl analiz edildiği, veri analiz yöntem/teknikleri ve kullanılma sebepleri, veri analiz işlemlerinin elle/mekanik ya da bilgisayar ortamında yapıldığı, eğer kullanıldı ise veri analizi ile ilgili programların adı ve sürümü gibi bilgiler ayrıntılı olarak açıklanır.


Teşekkür Ederim..
Full transcript