Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LEKHOLMEN 2016

No description
by

Daniel Jakobsson

on 9 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LEKHOLMEN 2016

MÅLSÄTTNING FÖR VERKSAMHETEN PÅ LEKHOLMEN

erbjuda en tillväxtplats för människor - både i tro och som person.
öppen plats där det är högt i tak och låga trösklar.
en plats där man känner sig välkommen och omtyckt precis som man är.
en plats där både tro och tvivel ryms på samma villkor.
en plats där olikheter får utrymme, men likheter betonas.


VERKSAMHETEN PÅ LEKHOLMEN 2016
församlingsläger & holmverksamhet
JOHANNES - PETRUS - MATTEUS
PERSONAL
Kök: Blue Service Partners

Gårdskarl(ar): Matti Lindh, tfn 050 452 36
Johannes Sandell och Linnéa de la Chapelle

Holmungdomsledare

Holmhjälpledare

Barnens tisdag

Priset är 10 € för vuxna och 5 € för barn över 5 år och inkluderar båtfärd, lunch och mellanmål.

10.00 Avfärd Degerö
10.30 Kort rundtur på holmen
11.00 Specialprogram
12.00 Lunch
13.00 Strandlek
14.30 Mellanmål
15.00 Första båten hem
Lekisonsdag

Gratis för deltagarna!

18.00/18.30 Grillfest med program
20.00 Kvällsmässa med lägret
21.15 Sista båten hem
Bastukvällar

Bastubadandet kan kombineras med sportande, grillning, holmsnack m.m. Gratis för
deltagarna!
HOLMUNGDOMSLEDARE

är församlingarnas ansikte mot besökarna på Lekholmen
tar emot gäster så de känner sig välkomna
ser till att gästerna känner till det som de behöver veta om holmen
ansvarar för programmet för holmbor och dagsgäster
ansvarar för informerandet av all holmverksamhet
koordinerar holmens verksamhet med lägren
bör känna till krisplanen för holmen, samt holmens förstahjälputrustning
tar emot anmälningar och håller koll på antalet holmbor/dagsgäster
koordinerar holmhjälpledarnas arbetsturer
instruerar, stöder och handleder holmhjälpledarna, så att de känner till sina uppgifter och alla säkerhetsinstruktioner.
informerar turbåtens personal om större passagerargrupper vad gäller holmens verksamhet
informerar kökspersonalen om totala antalet matgäster de närmaste dagarna, samt om vilka som själv skall betala för maten
ansvarar för holmbornas andakts- och gudstjänstliv
ansvarar för att statistiken görs: bokför antalet dagsgäster och holmbor, samt rapporterar i holmmappen om det program som hållits. Församlingarna ansvarar för statistiken under sina egna andakter och gudstjänster.
håller reda på den fritidsutrustning som finns på holmen.
holmungdomsledarna har rätt till två lediga dagar/vecka
en holmungdomsledare bör alltid vara på plats på Lekholmen
BUDGET
HOLMPERSONAL SOMMAREN 2016

v 22 - 25 Petrus period Katrin Björklund och Vilma Vasström
v 23 Nadine Mabinda, Ellen Ekblom, Axel Kaaro
v 24 Clara Keh, Challe Livman + ?
v 25 Tilda Wallius, Naomi Nordstedt, Nora Alanen

v 26 - 27 Johannes period Mikaela Fougstedt och Sonja Fredriksson
v 26 Jolanda Hellsten, Basse Ståhlberg, Milana Hillblom
v 27 Wilma Dahlström, Niclas Lemström, Naomi Nordstedt

v 28 - 29 Matteus period Sonja Fredriksson och Mikaela Fougstedt

v 28 Jens Kruskopf, Marie Mäenpää, Jonatan Wikström
v 29 Eleonora Anttila, Ville Valtanen, Rufus Långbacka

v 29 - 32 Matteus period Patrick Koski och Frans Cederlöf
v 30 Wilma Hermansson, Andreas Nordström, Hugo Brant
v 31 Francine Mabinda, Alina Granö, Amos Ståhls
v 32 ?
Holmungdomsledarens arbetsuppgifter

är huvudansvarig för att skriva in holmbor och dagsgäster, samt all statistikföring
möter båtarna och kollar med övriga teamet om hon/han inte kan möta en båt
tar nattjourturer i holmbostugorna vid behov
har huvudansvaret för Barnens tisdagar
leder holmsnack, andakter och natistunder
deltar i möten med kök och läger
har möten med lägerledningen enligt behov
har praktiskt ansvar - ser till att lakan tvättas och holmborummet hålls snyggt
sköter marknadsföring av holmboverksamhet
gör schema för varje holmbodag
håller koll på vem som är på kommande, gör inkvarteringsplan och håller den säkerhetsansvariga up to date med vem som bor var

Holmhjälpisarnas arbetsuppgifter

huvudsaklig uppgift: att chilla med holmbor
är med på allt holmens program
planerar och håller program som holmungdomsledarna delegerar åt dem
hoppar in för holmungdomsledarna enligt behov
möter båtarna med holmungdomsledarna
tar nattjourturer i holmbostugorna vid behov
leder Lekisonsdagar tillsammans med holmungdomsledarna
kan hålla holmsnack, andakter och natistunder vid behov
hjälper holmungdomsledarna med praktiska uppgifter
hjälper holmungdomsledarna med marknadsföring

NÄR EN HOLMBO KOMMER TILL LEKIS
ta in dem till holmborummet
fyll i kort
kolla tillstånd från föräldrar (viktigt!)
kolla om holmbon skall äta på Lekis. Specialdieter?
visa holmborummet (berätta om pizza, kaffe, kylskåp m.m.)
berätta om dagens program
prata om ev. rökning, berätta om simregler och tystnadstid
visa holmbon till sitt boendeNÄR EN HOLMBO ÅKER FRÅN LEKIS
kolla att hen har betalat allt hen ätit (i god tid)
kolla att rummet är lämnat i ok skick (i god tid)
önska hen välkommen igen

Alla samlingar
viktigt att alla holmborna ser varann, satsa på gemenskap
tillfälle att ge information
kolla läget med mat och övernattning
nya holmbor introduceras för gamla


RUTINER
holmboköket kollas upp varje morgon, vid behov ber man om städning
skriv in i WA-gruppen/FB-gruppen vilka som kom/for VID VARJE BÅT så att alla inblandade vet vilka som finns på holmen
Rapportera varje kväll hur dagen varit, hur många besökare ni haft och vad ni har gjort.
HOLMUNGDOMSLEDARNAS HANDLEDARE
Petrus period: Ida-Marie Skogvik
Johannes period: Christer Romberg
Matteus period: Daniel Jakobsson
SÄKERHET
Full transcript