Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mogućnosti snimanja i posmatranja ptica u Specijalnom rezervatu prirode "Slano kopovo"

Jedinstveni panonski ekosistem tipičan za slane, muljevite bare. Najvažnije i najosobenije stanište ptica u Srbiji.
by

Boja Brcin

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mogućnosti snimanja i posmatranja ptica u Specijalnom rezervatu prirode "Slano kopovo"

Mogućnosti snimanja i posmatranja ptica
u Specijalnom rezervatu prirode
"Slano kopovo" Boja Brčin Diplomski rad HVALA NA
PAŽNJI! HIPOTEZA CILJ ZADATAK Bazira se na mogućnostima razvoja sistema snimanja i posmatranja ptica u
SRP "Slano kopovo"
u skladu sa mogućnostima
sličnih rezervata u svetu Objasniti značaj snimanja
i posmatranja ptica u
SRP "Slano kopovo" Dobiti odgovor na pitanje, da li se može na zaštićenom prirodnom dobru, organizovati snimanje i posmatranje ptica i u kojoj meri bi ove aktivnosti bile zastupljene Tur stičko-
geografsk
položaj Severozapadni Banat

Opština Novi Becej (6 km severoistocno
od centra Novog Beceja)


Blizina važnih potencijalnih gradskih
emitivnih centara

Udaljenost od Kikinde oko 35 km, od Zrenjanina 50 km, od Novog Sada 60 km
i od Beograda oko 140 km


Slano kopovo je ograniceno putevima
Novi Becej- Novo Miloševo
(magistralni put M-3) i
Novi Becej- Bašaid Dužina jezera = 3km


Najvećca širina = 625 m

Najveca dubina jezera- bliže zapadnoj
obali- "oka"


Akvatorija Slanog kopova = 1,45 km2


Površina rezervata = 976,45 ha

Rezervat ima oblik elipse; prostire se
u pravcu jugoistok-severozapad Ptice u Slanom kopovu 205 vrsta ptica
73 vrste gnezdarice Botaurus Tringa totanus Anas platyrhynchos Recurvirosta avosetta Grus grus Numenius arquata Salicornia europaea Fauna sisara Microtus arvalis Sorex minutus Spermophilus cittellus Ondatra zibethica Micromys minutus Cricetus cricetus Mustela nivalis Mustela putorius Vulpes vulpes Lov se vrši samo u januaru mesecu i to na predatore
(lisicu) i na fazane !!! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Prirodno-geografske karakteristike -Nastanak- u bivšem meandru reke Tise;
-Depresije- Malo i Veliko kopovo
-Hrani se vodom putem padavina
na akvatoriju, kao i površinskim i podzemnim priticanjem
-U maju voda isparava= isušivanje -Geološka podloga- sedimentne stene, les i aluvijalni nanosi
-Stanište- slatinasto -Klima- na prelazu iz malo vlažnog u suvi klimatski tip
-Prirodni fenomeni- fatamorgana, vrtložni vetrovi i bele skrame soli Ideja je da se dovede voda iz DTD kanala u Poštaš kopovo i da se ta akumulacija napuni vodom! Materijalna baza za razvoj posmatranja i snimanja ptica Hotel "Tiski cvet" Pansion "Azucki" Salaši Čarde KAMPING PROSTOR Vizitorski centar
(čuvarsko-edukativna kuća) Polifunkcionalni objekat
Eko-ucionice
Nema vode ni struje Antropogeni turisticki potencijali Spomenicke vrednosti- ostaci crkve Arace, dvorac Sokolac, Novobecejska tvrdjava
Etnografsko nasledje
Salaši
Arheološke vrednosti
Turisticki centar Novi Becej Razlozi za snimanje i posmatranje ptica
u Slanom kopovu HOBI RAZVOJ NAUKE TAKMIČARSKI DOGADJAJ DOBROBIT OPSTANKA PTICA RAZVOJ EKO-TURIZMA PREDNOSTI
Povoljan geografski položaj, blizina EU, centralni deo Vojvodine
Turisticka potražnja u posmatranju i snimanju ptica
Raznovrsnost i mnogobrojnost biljnog i životinjskog sveta u rezervatu
Više od 20 000 ptica u toku dana u migratornom periodu
Prepoznatljivost podrucja u geografskom aspektu
Bogato kulturno nasledje
Ponuda jeftine radne snage PRETNJE
Nedostatk finansija- mali budžet opštine i nedostatak preduzetnikog duha
Slabo obrazovana radna snaga
Nepoznavanje ljudi o oblasti birdwatching-a
Promenljiv vodni režim u rezervatu
Slaba primena EU propisa
Postojanje divljih deponija
Nedovoljno poznavanje tržišta
Slabo razvijena materijalna baza(nedostatak hotela, kampova...) MOGUCNOSTI
Turistiki potencijal zasnovan na prirodnim specificnostima
Promena motiva za putovanje
Prostori i strategija planski definisani za investiranje u turizam
Unošenje novih tržišta ili segmenata
Solidna putna mreža
Raznolikost naseljenih mesta
Povecan interes individualnih aranžmana
Gostoprimstvo i tolerantnost lokalnog stanovništva SLABOSTI
Neodgovoran odnos prema materijalnim i duhovnim vrednostima
Stocarenje, ispaša stoke
Zagadjivanje otpadom
Nedovoljna iskorišcenost Tise i DTD kanala u saobracaju
Loša komunalna infrastruktura
Krivolovstvo i kradja pticijih jaja
Neiskorišcenost turistickih potencijala
Nezakonito ubiranje lekovitog bilja sa livada rezervata
Zapostavljenost u odnosu na Novi Becej SWOT ANALIZA Mogućnosti za snimanje i posmatranje
ptica u Slanom kopovu Prednost posmatranja i snimanja
ptica u Slanom kopovu Ne zahteva značajnija ulaganja u infrastrukturu

Ptice- glavni resurs koji se "eksploatiše"

Na teritoriji SRP "Slano kopovo" već postoji nekolicina objekata koji bi se mogli aktivirati u turističke svrhe Ekonomski aspekti Iskustva drugih zemalja Iskustva zemalja iz našeg regiona(Madjarska, Bugarska, Rumunija)
Iskustva zemalja sa razvijenim birdwatching-om(Juta) Neophodna oprema Dogled i stativ
Beležnica
Kamera i fotoaparat
Posmatračke kule(kože)
Uredjaj za lociranje
Internet- robotska kamera
i mobilna telefonija Zavise od uslova koji postoje u konkretnoj destinaciji
(Slano kopovo = Juta) . . . . ZAKLJUČAK
Najvažnije i najosobenije stanište ptica u Srbiji , jedinstvena selidbena stanica migratornih vrsta ptica i stanište ptica koje uživaju status prirodnih retkosti
Moguće je organizovati snimanje i posmatranje ptica ali uz značajne dodatne aktivnosti i motivaciju radi ostvarenja ove moderne delatnosti
Potrebno je usvajati iskustva drugih zemalja i razvojne mogućnosti u drugim sličnim rezervatima
Slano kopovo ima veliku priliku da se afirmiše i doprinese razvoju eko-turizma
Posmatranje i snimanje ptica može da donese znatne ekonomske koristi za opštinu Novi Bečej
Potrebno je bolje prilagoditi materijalnu bazu za posmatranje i snimanje ptica
Neophodno je unaprediti sve turističke kapacitete radi unapredjenja ove delatnosti
Posmatranje i snimanje ptica doprinosi održivom korišćenju zaštićenog prirodnog rezervata -
Full transcript