Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

dulguun dugi

on 2 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

эдийн засгийн нэр томьёоны судалгаа гүйцэтгэсэн оюутан: Э.Дөлгөөн
Анхаарал тавьсанд баярлалаа Өгөгдлийн сангийн жишээ загвар Өгөгдлийн сан үүсгэх оролдлого Эдийн засгийн япон нэр томьёо бүтэх арга Нийлэмж нэр томьёо Дагаварын аргаар бүтсэн эдийн засгийн нэр томьёо Эдийн засгийн монгол нэр томьёо бүтэх арга
類義語嫌うこと – ойролцоо утгатай үгийг хориглох
意味が文脈に合うこと – утга хам сэдэвтэйгээ нийцэж байх
感情的な意味問題にならない – сэтгэл хөдлөлийн өнгө аяс илтгэхгүй байх
使用頻度が低いこと - хэрэглээний давтамж бага байх
新語ができやすいこと- шинэ үг үүсэхэд хялбар байх
分かりやすいこと – ойлгомжтой байх
外来語が入りやすいこと – гадаад үг хэллэг хэрэглээнд ороход хялбар байх
国際性が強いこと – олон улсын шинж чанартай байх Япон хэлний нэр томьёоны онцлог Монгол нэр томьёог боловсруулан тогтоож ирсэн байдлыг жишээлэн үзүүлбэл:
Монгол бичгийн хэлэнд буюу аль нэг нутгийн аялгуунд урьдаас хэрэглэгдэж ирсэн үгийг нэр томьёо болгон хэрэглэх. Жишээ нь: алт, мөнгө гэх мэт
Өөрийн хэлний үгээр найруулан зохиож шинэ нэр томьёо үүсгэх. Жишээ нь: хорогдол, хоёрдогч зах зээл
Хэлний үгийг утгачилан орчуулж нэр томьёо үүсгэх. Жишээ нь: хэрэглээний татвар, нийтийн хөрөнгө
Харь хэлний үгийг хуулбарлан орчуулах аргаар нэр томьёо үүсгэх. Жишээ нь: гадаад хөрөнгө, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Зарим нэр томьёог гадаад үгээр шууд нэрлэх тохиолдол ч бий. Жишээ нь: инфляци, импорт, монополь гэх мэт. Гэвч сүүлийн үед гадаад хэлний үгээр тэмдэглэсэн нэр томьёог монгол үгээр дүйлгэн нэрлэх чиглэлийг баримталж байна.
[Баянсан.Ж , Одонтөр.Ш,1995, х146] Нэр томьёог зохион боловсруулах аргууд Ж.Төмөрцэрэн: “Үгийн сангийн нэлээд боловсорсон хэсэг бөгөөд соёл урлаг, эдийн засаг, нийгэм улс төр, шинжлэх ухаан, техникийн аль нэг салбарт тогтмол хэрэглэгдэх, тодорхой ухагдахууныг оновчтой илтгэсэн, дан ганц утгатай ба зориуд боловсруулсан зохиосон нэрийтгэл нэрийг хэлдэг” гэж тодорхойлсон байна./ Төмөрцэрэн Ж, 1974, х58-107/ Нэр томьёо гэдэг нь Гүйцэтгэсэн оюутан: Э.Дөлгөөн
Удирдсан багш: Ж.Гантөмөр Эдийн засгийн нэр томьёоны судалгаа Амаржаргал .Р “ Эдийн засгийн цагаан толгой “ УБ, 2001
Аким.Г “ Нэр томьёо орчуулах асуудалд “ УБ, 1986
Баянсан.Ж., Одонтөр.Ш., “Хэл шинжлэлийн нэр томьёоны зүйлчилсэн тайлбар толь” УБ, 1995
Болд.Л., “ Орчин цагийн монгол хэлний дагавар”, УБ, 1986
Вандуй.Э., “ Орчин цагийн монгол нэр томьёо” УБ, 1959
Гүрбазар.Р., “ Орчуулгын дадлагын үндэс” УБ, 1996
Дашдаваа.Д, Равдан.Э., “ Нэр томьёоны тухай” УБ, 1980
Догсүрэн.Ч.,” Монгол нэр томьёо оноох жигдлэх асуудалд ” УБ, 1988
Норовжванчиг.Б., “Эдийн засгийн онол “ УБ, 1999
Өнөрбаян.Ц, “ Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй” УБ, 1998
Төмөрцэрэн.Ж, “Монгол хэлний үгийн сан судлал” УБ, 1974
Толь зүй
Болдбаатар.Д “ Япон- монгол толь бичиг” УБ,2007
Жайка-н 5дахь хэвлэл “ Монгол-Япон-Англи мэргэжлийн хэллэгийн толь” УБ, 2004
Энхмэнд.Л, “Санхүү,Татварын нэр томьёоны англи- монгол толь тайлбар бичиг”, УБ,2013
Юрий Кручкин “Монгол-орос- англи-япон-хятад хэлний санхүү эдийн засгийн нэр томьёоны толь бичиг” УБ, 2006
Ашигласан вэб хуудас
http://ejje.weblio.jp
www.jp.wikipedia.org
www.jisho.org
http://kotobank.jp/word/ Ашигласан номын зүй Япон хэлний эдийн засгийн нэр томьёо “ Хэл шинжлэлийн нэр томьёоны зүйчилсэн тайлбар толь”- д нэр томьёоны жирийн үгнээс ялгарах онцлогийг:
Тогтолцоот шинж
Юм, үзэгдэл ухагдахууныг тайлбарлан тодорхойлсон шинж
Хэрэглэгдэх салбар, хүрээнийхээ дотор ганц л утга илэрхийлэх
Яруу утга илэрхийлэх өнгө аясгүй
Дундаж найруулгаар хэрэглэнэ
 
хэмээн тодорхойлсон байна. [Баянсан.Ж, Одонтөр.Ш, 1995 , х 145]
  Нэр томьёоны онцлог
Full transcript