Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intrinsieke motivatie

No description
by

Susanne Koch

on 16 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling uit, omdat hij het

ZELF

graag wil. Niet omdat hij van buitenaf wordt gemotiveerd dit te doen.
Intrinsieke motivatie
Excentrieke motivatie
Praktijkvoorbeelden
- iPad les (Dyanne)
- Google maps (Dyanne)
- Leerarrangement (Susanne)
- Boerderij (Susanne)


Leerlingen zelf doelen laten stellen. Als leerlingen zich realiseren dat hun eigen doelen niet overeenkomen met die van de leerkracht, zullen zij proberen jouw doelen aan te passen aan die van henzelf.

Koppeling aan Meijerink
3.2: Afstemmen op de vragen van je leerlingen.
Opdracht voor de onder-/middenbouw
21st Century Skills
'To help to create a better world'
Dit kan niet zolang kinderen niet willen leren.

- bijdragen aan werk en samenleving
kinderen doen graag iets
voor een goed doel
- ontplooien van persoonlijke talenten (denk ook aan MI)
als een kind gemotiveerd is
komen de talenten naar
boven.
- leren en innoveren
Verschillen tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie
“Ik heb een probleem. Ik moet voor mijn kleine neefje/nichtje een lunch maken. Maar ik weet niet zo goed wat ik moet kiezen. Ik twijfel tussen een aantal dingen”
Intrinsieke motivatie
Wat zit er verstopt onder de ijsberg?
Gemotiveerde kinderen...?!
Zijn deze kinderen intrinsiek gemotiveerd?
Kan de intrinsieke motivatie op termijn doen verdwijnen als de aangereikte excentrieke beloningen de reden worden voor het studeren.
( Deci et al., 1999).
Motivatie van de leerkracht
Conclusie
Onze conclusie:

- Als kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn: stoor
de kinderen niet, laat de kinderen hun gang
gaan. Dit is een bijzonder moment!
- Out of the box denken als leerkracht, maar ook
als leerling.
- Zoek je grenzen op als leerkracht!
Durf
de
leerlingen los te laten.

Maar.. Hoe haalbaar is dit binnen ons onderwijs?

Stageopdracht
Iedere klas is verschillend, dus niemand krijgt dezelfde antwoorden.
Literatuurlijst
Boekaerts, M. (2005).
Motivatie om te leren
. 17-21

Branden, K. (1998).
Leerkrachtvaardigheden in spreek- en luisteronderwijs.
5.

Blokhove-Van Wensveen, N. (2011).
Motivatie in de klas
(eerste druk). Ruinen: Drukkerij Bariet BV.

Dolmans, D.H.J.M., & Schmidt, H.G. (1996).
Inzichten over leren en implicaties voor het onderwijs.
Bulletin Medisch Onderwijs. 15, 114-119.

Emonds, E. (2011).
De gemotiveerde leerling.
Egoscoop. 16, 16-19.

Martens, R. (2004).
Wat maakt leren leuk?
OnderwijsInnovatie.

Mijland, I. (2013).
Iedereen gemotiveerd: leerlingen op school motiveren.
JSW, 10, 32-35.

Ros, A., Castelijns, J., Loon, A. van, & Verbeeck, K. (2014).
Gemotiveerd leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie.
Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Schmidt, H. (1983).
Intrinsieke motivatie en studieprestatie: enkele verkennende onderzoekingen
. Pedagogische Studiën. 60, 385-395.

Schmidt, H., & Moust, J.
Probleemgestuurd leren: een krachtige leeromgeving.
Velon Tijdschrift voor lerarenopleiders.

Simons, P.R.J., (1988).
Motivatie om te leren
. Landelijk pedagogisch centra, 18-25.

Smid, G. (2012)
Goed werk vraagt om goed besturen. Over professionalisering als hart van besturing van organisaties in de 21e eeuw.
Open Universiteit.

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007).
Begeleid zelfstandig leren: Willen, moeten en structuur in de klas: over het stimuleren van een optimaal leerproces.
Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Presentatie 21ste Century Skills: boek 21st Century Skills.

Plan van aanpak Meijerink
Terugkomen op de gestelde vragen
1. Wat zijn de meningen van de leerlingen / Hoe ervaren zij dit?
2. Hoe / wanneer zijn leerlingen intrinsiek gemotiveerd?
3. Hoe maak je maximaal gebruik van intrinsieke motivatie in de klas?
4. Hoe zorg je dat intrinsieke motivatie het alternatief wordt voor 'straffen en belonen'
5. Waaraan merk je dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn?
6. Betekent intrinsieke motivatie dat je kinderen niet mag beïnvloeden of sturen, zo ja/nee waarom?
7. Hoe kom je erachter waar de leerlingen gemotiveerd voor zijn? Werkvormen / ideeën?
8. Als alle kinderen hetzelfde moeten doen, wat doet dit met de motivatie?
De ideale gemotiveerde leerling
Simons, P.R.J., (1988). Motivatie om te leren. Landelijk pedagogisch centra, 18-25.
Probeer er achter te komen hoe je (tenminste) één leerling uit je klas intrinsiek kan motiveren. Doe dit door in gesprek te gaan met de kinderen.
Opdracht
Bedenk één situatie waar je een grote zucht door de klas hoorde gaan, van verveling. Waar lag dat toen aan?

Bedenk één situatie waar de kinderen enthousiast waren, zoals ze nog nooit waren geweest.
Waar lag dat toen aan?
Hoe motiveer je kinderen volgens de literatuur?
Zó motiveer je leerlingen (Mijland, 2013, p. 33):
1. Zorg voor een veilige groep;
2. Enthousiast maakt enthousiast;
3. Denk aan de interesses van de kinderen;
4. Maak gebruik van de wereld om je heen;
5. Geen leerlingen invloed;
6. Reflecteer;
7. Geef positieve feedback;
8. Wees grenzeloos nieuwsgierig.
Mijland, I. (2013). Iedereen gemotiveerd: leerlingen op school motiveren. JSW, 10, 32-35.
- aandacht;
- relevantie;
- vertrouwen;
- satisfactie.
Waarom zijn veel leerlingen niet gemotiveerd?
Het Nederlandse schoolsysteem doodt intrinsieke motivatie.

- toetsing;
- leerstofjaarklassensysteem;
- realistisch onderwijs.
Simons, P.R.J., (1988). Motivatie om te leren. Landelijk pedagogisch centra, 18-25.
- leerarrangement: vraag vanuit de leerlingen.
- praktijkvoorbeeld midden-/bovenbouw: de vraag van de week brievenbus.
“Motivatie is als een vuur van binnenuit. Als iemand anders dat vuur onder jou probeert op te stoken, dan is de kans groot dat het maar kort zal branden.”

- Stephen R. Covey

Emonds, E. (2011).
De gemotiveerde leerling.
Egoscoop. 16, 16-19.
Ros, A., Castelijns, J., Loon, A. van, & Verbeeck, K. (2014).
Gemotiveerd leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie.
Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Blokhove-Van Wensveen, N. (2011).
Motivatie in de klas
(eerste druk).
Ruinen: Drukkerij Bariet BV.
Blokhove-Van Wensveen, N. (2011).
Motivatie in de klas
(eerste druk). Ruinen: Drukkerij Bariet BV.
Straffen en belonen
Behaviorisme: Klassieke conditionering
- Pavlov
- Thorndike

Kohn en Deci:
- belonen = extrinsiek (Kohn)
- straffen en belonen werkt bij bijvoorbeeld productiwerk (Deci)
- 'Do rewards motivate people?' (Kohn)

Leerlingen denken niet meer out of the box, maar in beloningen

Document van Meijerink
De theorie van intrinsieke motivatie laat zien dat kinderen gemotiveerd raken door probleemgestuurd onderwijs. Vooral als het om een “probleem” van de leerkracht gaat; leerlingen willen helpen.
Dit hoort bij de 21st century skills, omdat het over kritisch denken gaat. Stel je de lunch samen die je het lekkerst lijkt? Of de lunch die je gezond lijkt?
Wanneer ze deze opdracht in kleine groepjes uitvoeren, kun je er daarna een gesprek over voeren.
Intrinsieke motivatie en MI
Als je ergens goed in bent, vind je het meestal leuk om te doen.
Door te kijken naar waar kinderen goed in zijn, kun je hun motivatie verhogen, bijvoorbeeld met verschillende verwerkingsopdrachten.

Bijvoorbeeld:

Kinesthetische intelligentie= Laat het antwoord zien d.m.v. een toneelstukje
Praktijkvoorbeelden
Emonds, E. (2011).
De gemotiveerde leerling.
Egoscoop. 16, 16-19.
Presentatie 21st Century Skills
'Ik heb de aller leukste schooldag ooit gehad!'

'Mijn zoon heeft ontdekt dat school ook leuk kan zijn en vooral dat leren leuk is. Leren moet niet, maar leren doe je omdat het leuk is.'

Mailtje: 'Hoe gaat het op de boerderij?'


Boekaerts, M. (2005).
Motivatie om te leren
. 17-21
Past dit nu allemaal binnen het reguliere onderwijs?
Intrinsiek gemotiveerde leerlingen zijn nieuwsgieriger, voelen zich prettiger, zijn meer bereid tot samenwerking, wisselen kennis uit: de 'moderne' leeromgeving.

'Intinsieke motivatie bevordert leerprestaties'

- relatie, autonomie en competentie is het belangrijkste.
- evalueren en bespreken met de leerling: bv. dmv een portfolio.

Montessori onderwijs is een voorbeeld van oproepen van intrinsieke motivatie.
Iederwijs: veel protest.
Denk eens na over je eigen leerkrachtgedrag..
Wat doe jij om leerlingen bewust te maken van hun eigen leerproces?

Welke rol geef jij je leerlingen bij het evalueren van hun eigen werk?

Hoe belangrijk is het om op een school te werken die bij je past?
Martens, R. (2004).
Wat maakt leren leuk?
OnderwijsInnovatie.
Probeer een pakkende start bij een les te bedenken, waardoor je de kinderen intrinsiek gemotiveerd krijgt. Vervolgens heb je binnen de les keuze opdrachten en sta je open voor ideeën van de kinderen.
Lukt het om de kinderen binnen een methodeles intrinsiek gemotiveerd te krijgen?
Eén kind is al voldoende!

via Google docs
+ voorbeeld bovenbouw
Full transcript