Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK KİMDİR?

No description
by

kübra bekir

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK KİMDİR?

Serebral Palsili Birey:
Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ Zihinsel Yetersizliği Olan Birey:
Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Birey:
Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Birey:
Yaşına ve gelişim seviyesine uygun
olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya çıkan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK KİMDİR ????? Otistik Birey:
Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. Özel gereksinimli çocuklar, yetersizlik alanlarına göre sınıflandırılırlar.
Aşağıda özel gereksinimli çocuklara ilişkin, M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliğinde (Mayıs- 2006) yer alan tanımlar verilmiştir: Özel gereksinimli çocuk;
çeşitli nedenlerle, bireysel ve gelişim özellikleri
ile eğitim yeterlilikleri açısından,
akranlarından beklenilen düzeyde
anlamlı farklılıklar gösteren çocuktur. Görme Yetersizliği Olan Birey:
Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine
ihtiyacı olan bireydir. İşitme Yetersizliği Olan Birey:
İşitme duyarlılığının kısmen ya da tamamen kaybından dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. Ortopedik Yetersizliği Olan Birey:
Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. Süreğen Hastalığı Olan Birey:
Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. Üstün Yetenekli Birey:
Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda, akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireydir. Birden Fazla Yetersizliği Olan Birey:
Birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. Uygulamalarda çocuğun özel gereksinimli olarak adlandırılması nasıl olmaktadır? Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarda, çocuğun yetersizliği, onun doğrudan özel gereksinimli olarak adlandırılması sonucunu getirmez.
Çocuğun durumu çok yönlü olarak değerlendirilir.
Çocuğun gereksinimlerinin karşılanmasında normal eğitim programlarının yeterli olup olmadığına bakılır.
Eğer bu programların çocuğun gereksinimlerinin karşılanmasında yeterli olmadığına, bazı özel eğitim hizmetlerinin sağlanmasına gereksinim olduğuna karar verilirse,
çocuk özel gereksinimli olarak tanımlanır. Özel gereksinimi olan çocuklar grup olarak kendi içlerinde olağanüstü farklılıklar gösterirler.
Bu farklılıklar genel çocuk nüfusunda olduğundan daha fazladır.
Dolayısıyla bu çocuklara ilişkin genellemelerde bulunmak daha zordur. Özel gereksinimi olan çocukların farklılıkları zihinsel, duyusal, bedensel, duygusal ve sosyal ya da iletişim özelliklerinde ya da bunların herhangi bir bileşeninde olabilir. Bunun yanı sıra farklılıkların nedenleri, dereceleri ve eğitim gereksinimleri üzerindeki etkileri çeşitlilik gösterebilir. Benzer şekilde farklılıkların etkileri çocuğun yaş, cinsiyet ve yaşam koşullarına bağlı olarak çeşitlenebilir.
Düşünelim, Tartışalım
??? Çevrenizde farklılığı olan bireyler için ne tür adlandırmalar ve ifadeler kullanıyorsunuz? DÜŞÜNELİM - TARTIŞALIM
Sizce özel gereksinimi olan çocuklar kendi akranlarıyla aynı sınıflarda kaynaştırma eğitimine mi devam etmeli, yoksa ayrı özel eğitim okullarında mı
eğitilmeli? Neden DÜŞÜNELİM-TARTIŞALIM
Özel gereksinimi olan çocukların eğitimi için sağlanan olanaklar konusunda
düşünceleriniz nedir? Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin Eğitim Gördükleri Ortamlar Normal sınıf
Öğrenciler eğitimlerinin çoğunu normal sınıfta alırlar. Aldıkları özel eğitim ve ilişkili hizmetler okuldaki zamanın %21’inden azdır. Öğrencilerin normal sınıfa yerleştirilmesi ve normal sınıfta özel eğitim almasını içerdiği kadar öğrencilerin normal sınıfa yerleştirilmesi ve sınıf dışından özel eğitim almasını da içerir. Kaynak oda
Öğrenciler okuldaki zamanın en az %21’inde en çok %60’ında özel eğitim ve ilişkili hizmetler alırlar. Kaynak oda ile birlikte normal sınıflarda sürdürülen yarı zamanlı öğretimi içerebilir. Ayrı sınıf
Öğrenciler okuldaki zamanın %60’ından fazlasında özel eğitim ve ilişkili hizmetler alırlar. Öğrenciler özel sınıflara yerleştirilirler, normal sınıflarda yarı zamanlı öğretim alırlar ya da normal okulların bünyesindeki özel sınıflara tam zamanlı olarak yerleştirilirler. Ayrı okul
Öğrenciler okuldaki zamanın %50’sinden fazlasında yetersizliği olan çocuklara yönelik ayrı gündüzlü okullarda özel eğitim ve ilişkili hizmetler alırlar. Yatılı okul
Öğrenciler okuldaki zamanın %50’sinden fazlasında özel yatılı kurumlarda eğitim alırlar Ev/hastane
Öğrenciler hastane ya da ev programlarına yerleştirilir ve buralarda eğitim alırlar.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN SAĞLANAN EĞİTİM
HİZMETLER Ülkemizde özel eğitim hizmetleri illerde ve bazı ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından yürütülmektedir. RAM’lar tıbbi değerlendirme
sürecinin hemen ardından özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin eğitim boyutunda ilk hizmet
alacakları yerlerdir. RAM’larda, çocuğun durumu çok yönlü standart ölçme araçlarıyla
değerlendirilmektedir. Ülkemizde en yaygın kullanılan standart değerlendirme araçları zeka testleridir. RAM’larda “Eğitsel Değerlendirme ve İzleme Ekibi” tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirme ile
öğrencinin özel eğitim hizmetlerinden yararlanmayı gerektirecek bir yetersizliğe sahip olup olmadığı
belirlenir. Ayrıntılı değerlendirme, sınıflama ve bir eğitim ortamına (özel eğitim okuluna/sınıfına ya da
kaynaştırmaya yerleştirilmesi gibi) yerleştirme ile sonuçlanan bir süreçtir ve öğrencinin eğitim yaşantısı
açısından geleceği hakkında son derece önemli kararlar alınır. Ülkemizde şu anda 212 RAM bu amaçla
hizmet sunmaktadır.
Full transcript