Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uygulamalı Etik

No description
by

Oğuzhan Özenç

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uygulamalı Etik

Uygulamalı Etik
Uygulamalı Etik
Uygulamalı etik; etik kuramlarının tartışmalı, güncel sorunlara uygulanması sonucunda, bu
kuramlardan belirli etik ilkelerin türetilmesi esasına dayanır. Uygulamalı etiğin farklı uzmanlık
alanlarındaki sorunları inceleyen alt dalları vardır. Bunların başında meslek etiği, çevre etiği, siyaset
etiği, biyoetik, bilgi ve enformasyon etiği gibi dallar gelir.
SORULAR :)
Ahlak Felsefesi

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve
güzelleştirilmesiyle ilgili etik kurallar bütünüdür.
Çevre kirliliği, doğal kaynakların
korunması, ekolojik dengenin korunması,
doğal yaşamın güzelliklerinden herkesin
yararlanması, doğal yaşamın dengesinin
bozulmaması gibi konuları içerir.
Küresel ısınmanın önlenmesi çevre etiğinin konusu kapsamındadır.
ÇEVRE ETİĞİ
İş yaşamındaki davranışları yönlendiren
etik ilkelerin tümüne meslek etiği denir.
İşe giriş, çalışma koşulları, ücret, terfi, ilerleme,
iş güvenliği, işten çıkarma, meslek içi
eğitim gibi konuları içerir.
MESLEK ETİĞİ:
Siyaset Etiği
Birey ve onun içinde yer aldığı tüm oluşumlar,
siyaset etiğiyle ilgilidir. Toplumda
“var olan iyiyi korumak” ve “daha iyi
olanı bulmak” siyaset etiğinin iki temel
yaklaşımıdır. İyi ve kötü üzerine kurulu
eylem ilkelerini ortaya koyan etik, siyaset
eylemlerini de kapsar. Ayırımcılık, ırkçılık,
adaletsizlik, hoşgörüsüzlük, terör ve savaş
gibi konulara duyarsızlık siyaset etiğinin
konularıdır.
Biyoetik


Doğada var olan tüm organizmaların
yaşaması, soylarının tükenmemesi ve genlerinin
bozulmaması gibi konuları inceler.
Genetik klonlama, tüp bebek, organ
nakli, cinsiyet değiştirme, çeşitli estetik
operasyonlar, GDO’lu besinler gibi konular biyoetiğin kapsamına
girer.
Bilgi ve Enformasyon Etiği
Bilgi ve enformasyon etiği, bilgisayar
dünyasındaki insanların davranışlarıyla ilgili
sorgulamalar yapan, ilke ve değerler ortaya
koyan bir etik dalıdır.
Telif hakları, çalıntı bilgi kullanma (intihal),
korsan baskı, doğru bilgilerin yanlış
yorumlanması, kasıtlı olarak bilgi kirletilmesi,
kaynak göstermeden, başkalarının
düşüncelerini kendi düşüncesiymiş gibi
söyleme ve sahte verilere bilimsellik kisvesi
giydirilerek insanları yanıltma gibi konular,
bilgi ve enformasyon etiğinin konularıdır.
“Felsefe bize, neden yeryüzünü ahlaki bir sorumsuzlukla tahrip edemeyeceğimizi yani ölü
yeryüzünün bizim sezgisel olarak saygı gösterdiğimiz bir ölçüde canlılığa sahip bir organizma
olduğunu göstermektedir.”
Bu sözleri söyleyen bir düşünür, aşağıdaki uygulamalı etik alanlarından hangisiyle ilgilidir?
A) Biyoetik
B) Meslek etiği
C) Enformasyon etiği
D) Siyaset etiği
E) Çevre etiği
İnternette uyulması gereken
ahlaki ilkeleri koyan uygulamalı
etik alanına ne denir?
Günümüzde meslek etiği, çevre etiği, siyaset
etiği, biyoetik, bilgi ve enformasyon etiği gibi etik alanları ortaya çıkmıştır. Etiğe gereksinim
duyulan alanların giderek de artacağı düşünülmektedir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topluma bir düzen verme gereksiniminin giderek artması
B) Ahlak felsefesinin giderek daha sistemli hale gelmesi
C) İnsanların evrensel,ahlaki ilkelere bağlılığının azalması
(D) Bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucu ahlakın
alanının da genişlemesi
E) İnsan hak ve özgürlüklerinin giderek gelişmesi ve sayısının artması
İzlediğiniz ve dinlediğiniz
için teşekkürler :)
Hazırlayanlar:
Aleyna ÖZEN - 94
Oğuzhan ÖZENÇ - 131
(11/A)
Full transcript