Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HE1617_0, 1, 2, 3 eta 4. gaiak

NUP 1617
by

nora nora

on 1 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HE1617_0, 1, 2, 3 eta 4. gaiak

aurkezpenak
HEZKUNTZA
ERAKUNDEAK
16.17
1go seihilekoa
Nora Salbotx Alegria
ikasgai honetan landuko diren edukiak
ordutegia eta tutoretzak
ebaluazioa
Jomtien-go adierazpena
BG11 Jakintzak, balioak, eta hezkuntzan inplikatuak dauden erakundeekin harreman kritikoa eta autonomoa mantentzea
fitxa
http://www.unavarra.es/ficha-asignaturaDOA?languageId=100001&codPlan=302&codAsig=302106
astero
ortziralak
12:00-13:45
klase teorikoak
hamabortzero
ortziralak 08:00-09:45
klase tª+pª
ortziralak
13:50-16:50

tutoretzak
asistentzia eta gelako parte hartze aktiboa
lan teoriko-praktikoak (sintesiak, aurkezpenak, behaketak, ikerketak, proposamenak...)
ahozko edota idatzizko froga
%10
%30
%60
aitzin solasa
“Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje (…)La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la posibilidad y, a la vez la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y espiritual común, de promover la educación de los demás, de defender la causa de la justicia social, de proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un mundo interdependiente”
Jomtien-go adierazpena ,1990


HEZKUNTZA
ERAKUNDEAK


HEZKUNTZA KONTZEPTUA.
HEZKUNTZA SISTEMA.
HEZKUNTZA ERAKUNDEAK.

taldeko kideak ezagutu
(12 laguneko taldeak osatu)

18- LOS NOMBRES COMPLETOS

- Fines:

Presentación, ambientación.

- Materiales:

Tarjetas, Alfileres.

- Descripción:

Unos doce participantes forman un círculo y cada uno de ellos se prende en el pecho una tarjeta con su nombre. Se da un tiempo prudencial para que cada quien trate de memorizar el nombre de los demás compañeros. Al terminarse el tiempo estipulado, todo mundo se quita la tarjeta y la hace circular hacia la derecha durante algunos minutos, y se detiene el movimiento.
Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, debe buscar a su dueño y entregársela, en menos de diez segundos. El que se quede con unas tarjetas ajena, le toca una prenda.
El ejercicio continúa hasta que todos los participantes se aprendan los nombres de sus compañeros.
saio praktikoa
FREIRE
ETA
ILLICH

kontzientizazioa
deseskolatzea
talde handian
irailak 9 eta 23
urriak 7 eta 21
azaroak 4 eta 18
abenduak2
A/B taldeetan
asteazkenak hamabortzero
A taldea:
irailak 14,28
urriak 19
azaroak 2,16,30
abenduak 14

B taldea:
irailak 21
urriak 5, 26
azaroak 9,23
abenduak 7,21

taldeak osatuko?
klase praktikoak
hezkuntza zertarako?
DURKHEIM
arau sozialen behaketa, imitazio eta barneratzearen bitartez, eskola, talde sozialetan integratzeko eta indarrean dagoen morala oinarri, jokaera arautzeko entrenamendutzat joko du.
1. HEZKUNTZA KONTZEPTUAZ BI HITZ
2. HEZKUNTZA ERAKUNDEAK ETA HEZKUNTZA SISTEMA
3. HEZKUNTZA SISTEMEN GENESIA ETA ERAIKITZE HISTORIKOA
4. HEZKUNTZA SISTEMEN MARKO POLITIKOA
5. HEZKUNTZA ADMINISTRAZIOAK: LOKALA, HERRIALDEKOA, ESTATUA, EUROPA
6. HEZKUNTZAREN FINANTZIAZIOA
7. GAUR EGUNGO HEZKUNTZA SISTEMA
8. PARTAIDETZA DEMOKRATIKOA

1
HEZKUNTZA KONTZEPTUAZ
Izaki bizidunek oinordetza genetikoa, gure -
Homo Sapiens
-izatea eta jokaera aldiz, zehaztugabea da.
Homo Habilisak eskuak askatu-hizkuntza eta adimena sortzeraino.
Testuinguru humanizatu batekin elkarrekintzan, gaitasun intelektualak erabiliz (eta aldi berean garatuz) talde eta kultura baten partaide izateraino: ENKULTURAZIOA.
Heldu eta instituzioen garrantzia.
XVIII. mendean
HEZKUNTZA
terminoa erabiltzen hasten da
etimologia
educere:
irtenarazi

educare:
hazi, elikatu, ekoiztu

-talde txikian
-talde handian ondorioak azaldu
hausnarketarako tartea:
educere
ala
educare
?
saio praktikoa
1
2
hiztegi zaharretan "escuela" bilatzen
1570, 1611, 1620, 1679, 1705, 1732, 1787, 1791, 1825,
1853 (Domínguez), 1853 (Gaspar y Roig), 1899 ("escuela nomal"), 1904, 1914, 1936, 1956, 2016

HEZKUNTZA
hitzaren definizioak bilatu (talde txikian)
3
SARRAMONA
(1989:27): Hezkuntza jarduera antolatua da; bere helburua gizakiengan eragin intentzionala izatea da, xede indibidual eta sozialak lortzen laguntzeko.
DELORS
(1996:55) Mundu osoan, hezkuntzak, ezaugarriak ezaugarri, helburu bera du: gizabanakoen artean erreferentzia komunetatik eratorritako gizarte loturak eratzea. Hori lortzeko baliabideak desberdinak dira kultur eta testuinguru aniztasunaren arabera, baina kasu guztietan hezkuntzaren helburu nagusia da gizakiaren garapen sozial erabatekoa.Hezkuntza kulturen eta balioen eramailea da, gizarteratzailea, proiektu komun baten arragoa.”

MORIN
(2000:57) Hezkuntzak kontu handia izan behar du giza espeziearen batasunaren ideiak giza aniztasunarena ez baztertzeko eta aniztasunaren ideiak ez dezan batasunarena baztertu (...) Kulturen arteko aniztasuna nabarmentzen dutenek giza batasuna gutxiesteko edo baztertzeko joera dute, eta giza batasuna nabarmentzen dutenek bigarren mailan jartzen dute kultur aniztasuna. Komenigarria litzateke aniztasuna ziurtatzen eta aniztasuna bultzatzen duen batasuna sortzea, hau da, aniztasuna batasunean sartzea. Aniztasunaren eta batasunaren fenomeno bikoitza oso garrantzitsua da. Kultura, giza nortasunaren euskarri da; kulturak, gizarte nortasunen euskarri(...). Horrenbestez, kultura beti egoten da kulturetan, baina “kultura”z hitz egin dezakegu kulturen ekarpenei esker (egileak azpimarratua).
HIZKUNTZA ESKUBIDEEN DEKLARAZIO UNIBERTSALA
(1996)
28. artikulua: Hizkuntz komunitate orok bere hezkuntza antolatzeko eskubidea du, komunitateko kideek beren kultur ondarea (historia eta geografia, literatura eta beste kultur adierazpen batzuk) eta nahi duen kulturaren adierazpenak ahalik eta sakonen ezagutzeko aukera izan dezaten.
Hezkuntzaren inguruko bertze hainbat kontzeptu garrantzitsu: etengabeko hezkuntza, Hezkuntza eskubidea, hezkuntza formala, ez-formala, informala.

Hezkuntzaren dimentsio moral, sozial, politiko eta ekonomikoa
landutakoa
laburbilduz
15'
landutakoa
laburbilduz
15'
2
HEZKUNTZA ERAKUNDEAK ETA HEZKUNTZA SISTEMA
3
HEZKUNTZA SISTEMAREN GENESI ETA ERAIKITZE HISTORIKOA
Zer da Hezkuntza Sistema?
"Herrialde bateko hezkuntza antolatzeko erabiltzen den egitura orokorra"
"Conjunto integrado por todas las instituciones o agentes que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España, así como por los titulares del mismo. Igualmente, se engloban también en este concepto el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan con el objetivo de garantizar el ejercicio de este derecho" (MECD, 2013)
Hezkuntza lehentasun publikoa denean.
Ikastetxe pribatuak gainbegiratzen direnean.
Administrazioa kudeaketaz, eragiketaz eta ikuskatzeaz arduratzendenean (aurrekontua, araudia …).
Hezkuntza-eduki, irakasgai, ebaluazio irizpide edota metodologiak finkatuta.
Irakasleriaren profesionalizazioa.
Ikastetxe sarea hainbat ezaugarri edo irizpide berdinak dituztela.
Ikaste planak zein ikasle desberdinei begira zuzenduak.
Hezkuntza Sistemaz hitz egin ahal izateko eman beharreko baldintzak
Arautegia
Adinak
Hezkuntza Sistema
Curriculumak
Tituloak
Irakasleria
Ebaluazioa
Hizkuntza(k)
….
Finantziazioa
Administrazioa
Hezkuntza Sistemaren ekarpenak
HS
HE
HE
HE
HE
HE
3.1. sistema liberalaren lehen pausoak
3.2. trantsizioa XX. mendera
3.3. 60-70eko hamarkaden berrikuntza teknikoak
3.4. demokraziaren ekarpena

Gizarte Sisteman
azpi-sistema
Hezkuntza sistemaren modernizazioaren lau garai:
3.1. Sistema liberalaren lehen pausoak
ESTATU ABSOLUTUTIK ESTATU LIBERALERA IRAULTZA BITARTEZ
Ekarpenak
•Eskubide indibidualak
•Botereen banaketa
Legegilea
Betearazlea
Judiziala
•Askatasunen onarpena:
Politikoak
Ekonomikoak
Kontzientziari dagozkionak
Emakumearen eta Emakumezko Herritarren Eskubideen Adierazpena (1791)

OLYMPE DE GOUGES
“El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha
necesitado apelar a las tuyas para romper sus
cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con
su compañera. ;Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuando
dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis
obtenido de la Revolución? Un desprecio más
marcado, un desdén más visible... ¿Qué os queda
entonces?, la convicción de las injusticias del hombre (...)".
liberté,
égalité
,fraternité?
GIZONAREN (GIZAKIAREN???) ETA HERRITARRAREN ESKUBIDEEN ADIERAZPENA

I. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

II. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

III. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

IV. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.

V. La ley sólo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.

VI. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.

VII. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia.

VIII. La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estricta y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.

IX. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley.

X. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.

XI. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

XII. Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada.

XIII. Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de administración, una contribución común, ésta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus facultades.

XIV. Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amillaramiento, su recaudación y su duración.

XV. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.

XVI. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.

XVII. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa.
hiritarren
berdintasuna guztientzako
hezkuntza
(irakurri-idatzi, eskubideak ezagutu, herrialde barneko kohesia)

Sekularizazioa
– Estatuak antolatzen du irakaskuntza.
• Irakaskuntzaren askatasuna
– Beste eragile batzuek eskubidea dute ikastetxeak sortzeko.
– Pentsakera zein katedra askatasuna.
• Sistematizazioa
– Hezkuntza erakundeen bateratzea.
– Hezkuntza mailen zein modalitateen arteko hierarkizazioa.
– Hezkuntza administrazioaren menpekotasuna.
– Elkarren arteko loturak.
NICOLAS CONDORCETEKO MARKESA (1743-1794)
MARY WOLLSTONECRAFT (1759-1794)
"al entrar en la vida ignoramos todo lo que podemos o debemos ser en adelante. La instrucción nos lo enseña; la instrucción desenvuelve nuestras facultades y talentos, y los engrandece y fortifica con todos los medios acumulados por la sucesión de los siglos en la generación y en la sociedad de que hacemos parte. Ella enseñándonos cuales son nuestros derechos, nos manifiesta las obligaciones que debemos cumplir: su objeto es que vivamos felices para nosotros, útiles a los demás (…)".
MANUEL JOSÉ QUINTANA (1772-1857)
1812, CADIZeko Konstituzioa, "La Pepa"
artº 366
En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas
de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, a
escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que
comprenhenderá también una breve exposición de las
obligaciones civiles.
artº 367
Asimismo se arreglará y creará el número competente de
universidades y de otros establecimientos de instrucción,
que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las
ciencias, literatura y bellas artes.
artº 368
El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reyno,
debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en
todas las universidades y establecimientos literarios, donde se
enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.
artº 369
Habrá una dirección general de estudios, compuesta de
personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, baxo la
autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza
pública.
artº 370
Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales,
arreglarán quanto pertenezca al importante objeto de la
instrucción pública.
artº 371
Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y
publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revision o
aprobación alguna anterior a la publicación, baxo las restricciones
y responsabilidad que establezcan las leyes.
QUINTANA INFORMEA
uniformizazioa (liburuetan,
metodoetan), doakotasuna, publikotasuna
lehen hezkuntza (unibertsala)
bigarren h. (orokorra)
hirugarren h.
(partikularra)
Dirección General de Estudios
(zentralizazioa eta ikuskaritza)
Academia
Nacional
1817, Nafarroako Gorteetako Hezkuntza Batzordearen ekimenez
1829an Nafarroako Erresumaren Hezkuntza Batzorde Gorena sortzen da
pixkanakako aurrerapenak:

• Elkarte profesionalak
• “Museo Pedagógico Nacional”, 1882
• Irakasleriaren etengabeko prestakuntza
• Pedagogiaren Kongresu estatalak, 1882
• Pedagogia ikasketak unibertistatean, 1904
• Magisteritza ikasketen erreforma eta
Magisteritzako Goi mailako Ikasketen
Eskolaren sorrera, 1909
• Eskola ibilbideak (“Paseos escolares”) eta
Udako koloniak (“Colonias escolares”)
• Eskola Eraikuntzarako Bulegoaren sorrera
• Berrikuntza pedagogikoak ikasteko, ikasle
bekadunak atzerrira bidaltzea.
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS (1839-1915)
Institución Libre de Enseñanza
• 1876an sortutako erakundea
• Unibertsitatetik kanporatutako
irakasle talde batek sortua
• Hezkuntzaren bidez gizartea
bera erreformatzeko nahia
• Krausisten filosofian
oinarrituta
• Hasieran Goi mailako eskola,
ondoren, instituto eta Lehen
Hezkuntza
• Printzipioak: laizismoa,
kontzientzi askatasuna,
irakaskuntza aktiboa.
• Hezkuntzan, gizartean,
kulturan zein politikan eragin
handia.
Emakumeen eskolatzearen aldekoak. Nahiz eta behin haurtzaroa pasatuta, gazteen kasuan, zera dioten:
«Porque el hombre y la mujer, aunque iguales, tienen cualidades diversas y destinos diferentes en la sociedad; deben desarrollarse en cada sexo las cualidades que le son propias y al mismo tiempo ponerle en estado de apreciar las facultades que distinguen al otro sexo...»
saio praktikoa

1.-Talde txikian elkartu.
2.-Bi azpitaldetan banatu (A eta B).
3.-Artikuluak banatu: A taldeko kideek Emakumea Hªn irakurri eta B taldeko kideek Espainiar Estatuko Hezkuntza Sistemaren historiaren laburpena.
4.- Irakurketak pertsonalak izanen dira
5.- Norberak aukeratu paragrafo esanguratsu, interesgarri bat kideei azaltzeko.
6.- A azpitaldeko kide bakoitzak B azpitaldeko bati bere parrafoa azaldu eta gero Bk Ari.
7.- Errotatu, A guztiak B guztiekin egon direnean bukatu.

irakurketa dialogikoa
metodologia
komunikazioa

•adierazi
•elkarri eragin
•hartu eta eman
•gozatu
•eman
•berretsi
•geure burua sentitu, bai eta bertzeak sentitu
•mundura ireki
•burujabe izan
Prieto Castillo,2006
elkarrizketa bada
komunitate batean ematen da
horizontala da
binorabidekoa da
partehartzea bermatzen da
Kaplún,1998
Hezkuntza Afera
baten
Dossierra
entregatzeko azken eguna: abenduak 9a
analogikoa ala multimedia
bakarkako lana
10:00-11:45
stua.:
155 herrialde,
150 erakunde
ze iraultza?
10' erantzuna smartpho-nean bilatzeko
ezagutzaren eraikuntza kolaboratiboa
zergatik "la pepa"?
5' erantzuna smartpho-nean bilatzeko
ezagutzaren eraikuntza kolaboratiboa
programa "ideala" egiten saiatuko?
Talde txikiak osatu.

Zuen Estatu/nazio/herrialde/hiri/herrian ordezkaritza politikoa duten alderdiak zeitzuk diren begiratu.

Alderdien Hezkuntza Politika arloko txosten, programa, proposamenak... lortu.


landutakoa
laburbilduz
15'
Kontzeptuak bilatuko?
15' erantzuna smartpho-nean bilatzeko
ezagutzaren eraikuntza kolaboratiboa
• %50 aldera eskolarizatuak (neskak, gutxiago).
• Nafarroan %75 inguru.
• Ikasgelara bertaratzea, %70a baino gutxiago.
• %40a alfabetatu gabe.
• Eskola batzuk maisu-maistrarik gabe.
• Eskola eraikinak desegokiak, ez higienikoak.
• Irakaslegoa gaizki ordainduta
XIX. mende amaierako egoera orokorra
erregenerazionismoa
JOAQUIN COSTA (1846-1911)
eskola eta
despentsa
Eskolari begiratu behar
zaio.
Estatuak arreta gehiago
jarri behar du hezkuntzan.
XX. mendeko lehen hereneko
mugimendu berritzailea
• Nazioarteko arreta hezkuntzan
• XIX. mendean, haziera
kuantitatiboa/XX. mendean,
haziera kualitatiboa
• Kritikak:
– Programei: gehiegizkoak,
berdinak, ezagutza
osotasunean hartzen ez
zutenak,…
– Metodoak: berbalismoa,
pasiboak, oroimenezkoak eta
testu liburuetan
oinarritutakoak.
– Disziplina: autoritarioak,
berezkotasunaren kontrakoak
– Azterketak: berdinak
guztiontzat eta lorpen gutxi
sortzen dutenak.
3.2. Trantsizioa XX. mendera
MARÍA MONTESSORI (1870-1952)
JOHNN DEWEY (1859-1952)
MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO (1857-1935)
aldaketak eta berrikuntzak
• Irakaskuntzarako Ministeritza
espezifikoa, 1900an.
• Zuzeneko ordainketa maisumaistrei
•Ikasleen ordainketaren
desagerpena
•Eraikin berrien eraikuntza
•12 urte bitarteko
derrigorrezkotasuna (1901)
• Irakaskuntzaren graduazioa
(1905, 1910, 1911)...
maisuak, eraikinak eta
metodologia aldatzea
lehentasuna
errepublika (1931-1936/39)
OINARRI IDEOLOGIKOAK
• eskola berria edo aktiboa
• I.L.E.-ren ekarpenak
• Marxismoaren oinarri teorikoak: sozialismoa eta anarkismoa

GARAIKO GIROA
• garai hetereogeneo
• hezkuntza gaiek garrantzia
• politika laizistaren garrantzia
• baikortasun pedagogikoa
http://www.berria.eus/albisteak/126570/1936an_kolpistek_hildako_maisu_maistrak_omendu_ditu_nafarroako_gobernuak.htm
ERREPUBLIKAREN HEZKUNTZA IDEALAK
• Hezkuntzaren funtzio publikoaren aldarrikapena
• Hezkuntza laikoa
• Hezkidetza
• Doakoa (liburuak, …)
• Elebitasuna
• Hezkuntza erabakietan partaidetza
• Helduen Hezkuntzaren Garrantzia
• Herri unibertsitateen sorrera
• Hezkuntza erakunde osagarrien sarea
duintasuna
• Metodologiaren berrikuntza ikuskaritzaren
bidez
• Eskolak eraiki
lekukotasun bat:
Iruritako Eskola 18-19 ikasturtean
Hezkuntza, jendarte betebehar bat, askatasunerako bide bat, perfekzionamenturako lagungarria eta berdintasun errealerako tresna izateaz gain, emakumeen eskubide bat ere bada.
3.3. 60-70eko hamarkaden berrikuntza teknikoak
garapenkeria
irekitze txikia
ekonomiaren egoera berria: industrializazioa, turismoa (klase ertainen igoera)
herrietatik hirietara
ONDORIOZ:
hezkuntza eskaera eta eskolatze mailen igoera
BERRIKUNTZAK
Orientazio didaktikarako ikastetxeak sortu ziren.
Pedagogia kongresuak antolatu ziren.
Eskoletako aldizkariak
Eskola-kezka berriak sortzen dira: motibazioa,
ebaluazioa, orientazioa…
Eskola Galdetegiak onartzen dira “Cuestionarios
Escolares” (eskola jarduerak batzeko gidak)
14 urte artelo Lehen Hezkuntza zabaldu
Doakotasuna
Magisteritza ikasketen erreforma
1965 antolakuntza didaktiko berria:
planifikazioa, gutxienezko mailak, edukien antolaketa,
irakaskuntza aktiboa, curriculumaren malgutasuna,
testu liburu berriak,..
Administrazioaren arrazionaltasuna eta eraginkortasuna
Hezkuntza gaztazkak
14/1970 Legea: Hezkuntza Erreforma

• Europako Hezkuntza sistemetarantz
• Eskola berrian oinarritutako orientabideak
• Orientabide metodologiko berriak: INDIBIDUALIZAZIOA
SOZIALIZAZIOA
GLOBALIZAZIOA
AKTIBITATEA
IKASTEN IRAKATSI
PROGRAMA MALGUAK
MUGA POLITIKOAK DIKADURAREN TESTUINGURUAN:
• Mugak, gatazka politikoak,..
• GIZARTEAREN ERREGIMENAREKIKO ARBUIAKETA
• KRISI EKONOMIKOA
• METODOLOGIA ARAZOAK: Ebaluazioa, programazioa, testu liburuak,…
1975ean aldaketa politikoa
EHn ADARRA
m.r.p.-berrikuntza pedagogikorako mugimenduen sorrera:
http://www.adarra.org/ADARRA/Bienvenida.html
3.4. demokraziaren ekarpena
BERRIKUNTZA KONSTITUZIONALAK
– Hezkuntza eskubidearen baieztapena, irakaskuntza askatasuna,
partaidetza, kudeaketa demokratikoa, unibertsitateen autonomia, ...
– Autonomi Erkidegoen sorrera: bertako hizkuntzak, hezkuntza
eskumenak (1990 Naf., 1985 EAE)
– Minusbaliotasunak dituzten pertsonen eskubideak
– Nazioarteko erakundeen irizpideak
– Legea: 1985 eko Hezkuntzarako Eskubidearen Lege Organikoa (LODE)

HEZKUNTZA POLITIKAREN GARAPENA
– Europako hezkuntza sistemen antzeko sistema ezartzen da:
• Derrigortasuna luzatu
• DBH muinbakarra
• Haur Hezkuntza orokortu
• Minusbaliotasuna duten pertsonen integrazioa
• Partaidetza handiagoa
• Modernoagoa eta aktiboagoa den curriculuma
• Itunpeko ikastetxeen finantziazioaren egonkortasuna
– Legea: 1990, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoa(LOGSE)
• Arazo handiak eta eztabaida luzeak: sareak, hizkuntzak…

ATZERA BEGIRAKO ILDOA
2002, Hezkuntza Kalitatearen Lege Organikoa (LOCE)
2013, Hezkuntza Kalitatearen Hobekuntzarao Lege Organikoa (LOMCE)
1. Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de educación general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así como en los demás niveles que la ley establezca.

2. Todos, asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en función de sus aptitudes y vocación, sin que en ningún caso el ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno.

3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados uno y dos de este artículo.
4
landutakoa
laburbilduz
15'
1.- Talde txikian elkartu
2.- Berrikuntza Pedadogikorako Mugimenduei buruzko ikerketatxo bat egin sarea erabiliz (lurraldeko begiratu dezakezue)
3.- Aurkitutakoa laburbildu eta talde handian azaldu

HEZKUNTZA SISTEMEN MARKO POLITIKOA
HEZKUNTZA ADMINISTRAZIOA:LOKALA, HERRIALDEKOA, ESTATUKOA, EUROPAKOA
5
hezkuntza administrazioak
curriculumaren 1go zehaztapen maila
hezkuntza legeak
hezkuntza finantziazioa
Europar Batasuneko administrazioa
Madrilgo Administrazioa (MECD)
Nafarroako Gobernua
Udal administrazioa

6
EGUNGO HEZKUNTZA SISTEMAREN ORGANIGRAMA
(LOMCE)
EUROPAR BATASUNEKO HEZKUNTZA BATUAZ
7
HAUR HEZKUNTZA.
LEHEN HEZKUNTZA.
BIGARREN HEZKUNTZA.

2. HAUR HEZKUNTZA
1.Sei urtez beheitikoentzako erakundeak: izenak eta kontzeptua.
2.Erakunde horien sorburua.
3.Txikientzako eskolen hasiera. Sare bikoitza: ongintzazkoa eta hezkuntzakoa.
4.Metodologiaren berrikuntzak: Fröebel eta Montessori.
5.Eskolaurretik Haur Hezkuntzara.
6.Haur Hezkuntzako erakundeak.
2.1. Sei urtez beheitikoentzako erakundeak: izenak eta kontzeptuak
hezitzailea vs. asistentziala
1.970
2.013
asistentziala al da?
umea tabula rasa baten modura ulertzen denean
gutxienekoa eskaintzen die, dena jaso beharko luketenei
ikaslea objektu pasibo, ez subjektu aktibo
hezitzailea akademikoarekin nahasten delakoz
ordutegia zabalak asistentzialitatearekin erlazionatzen dira
umeei karitatea ematen zaie, ez eskubideak aitortzen
zer da "tabula rasa"?
5' erantzuna smartpho-nean bilatzeko
XIX. eta XX. mendeetan, 6 urte baino txikiagoentzako ikastetxeek izen ezberdinak izan dituzte
zeintzuk ?
5' erantzuna smartpho-nean bilatzeko
Derrigorrezko eskola baino lehenago jorratu beharrekoa da, hala ere ez da Lehen Hezkuntza prestatzeko etapa bat.
Gaur egungo izenak, Haur Hezkuntza, bere izaera propio eta berariazkoa azpimarratu nahi du, hala nola bere funtzio hezitzailea.
Ezaugarriak araudiaren arabera: Hezkuntza sistemaren lehen urratsa, ez derrigorrezkoa, 0 eta 6 urte bitarteko haurrentzat
Helburua: gaitasun fisikoak, afektiboak, intelektualak eta gizartekoak garatzea.
Adostasun teorikoa gai hauetan:
- HH jaiotzatik hasten da.
- Garapen globala bilatu behar du.
- Familia eta ikastetxearen arteko harremana ezinbestekoa da.
- Dimentsioak: heldutasuna eta bizitasuna bultzatu
estimuluen eta esperientzia aberasgarrien bitartez
haur-heldu-giro-haurren arteko elkarreragina erraztuz
GARAPEN INTEGRALA HELBURU
1. Antropologikoak
Gizakia malgua da bere portaeran. Ikasteko gaitasunak garatzen ditu. Haur Hezkuntza gizakiaren garai ezin hobea, malgua eta ikasteko hagitz aproposa dena, potentzial handikoa da. Haurraren gaitasunak, bere motrizitate eta kognizioaren ondorioa , estimulatuz garatzen dira. Jarduera egokiaren mailak bere neurona-egituraren garapen egokia erraztuko du.

OINARRIAK
2. Soziologikoak
HHren bultzadarik nagusiena emakumen etxez kanpoko lanarekin ematen da. Egoera horrek familiaz kanpoko sistema bat eratzera bultzatu zuen. Familia ereduaren aldaketak (tradizionaletik familiagunera) haurren zaintzaren sarea mugatu egiten du. Batzuetan, etxeko egoera desegokiek haurraren moldagabezia sortarazten dute.
3. Psikologikoak
Garapenaren psikologiak haurren garapen une
garrantzitsuak ezagutzen lagundu du,
hala nola irizpide psikopedagogikoak zehazten
une horietan aritzeko.
LEGEDIA
2.2. Erakunde hauen sorburua
haur txikientzako lehen erakundeak
XVIII. menderarte ez dira agertzen Haur Hezkuntzako erakundeen aintzindaritzat ematen ahal ditugunak.
1770etik aurrera haur txikiez arduratzen diren erakundeak sortzen dira: Ingalaterrako Dame Schools; Escuelas de Tricotar, Salles d´asille Frantzian … Eskolak sortzeko arrazoirik nagusiena amek ezin zutela beren haurrak zaindu da.
Erakunde berriak babes eta zaintzarako sortu ziren hasieran, ez hezkuntzako erakunde bezala. Haurrak kaleetatik eta diru eske ez ibiltzeko asmoarekin sortuak izan ziren.
Une horretan oraindik Estatuek ez dute hezkuntza bere gain hartzen. Ekimen pribatuetatik sortzen dira, hezkuntza eskubidetzat ikusten dutelarik.

1.-Talde txikian elkartu.
2.- Hiru artikuluak hartu.
3.-Bi azpitaldetan banatu (A eta B).
4.-Artikuluak banatu: azpitalde bakoitzeko kide guztiek artikulu bera irakurriko dute.
4.- Irakurketak pertsonalak izanen dira
5.- Norberak aukeratu paragrafo esanguratsu, interesgarri bat kideei azaltzeko.
6.- A azpitaldeko kide bakoitzak B azpitaldeko bati bere parrafoa azaldu.
7.- Errotatu, A guztiak B guztiekin egon direnean bukatu.

irakurketa dialogikoa
Une horretatik aurrera erakunde berriak eta ezberdinak sortzen hasten dira arrazoi ezberdinengatik (ideologikoak eta sozialak):

•Rousseau-ri esker haurtzaroaren balorazioa: haurtzaroa gizakiaren garairik garrantzitsuenetarikoa.
•Ilustratuek hezkuntzan eta gizarte-egoera ahuleko haurren alde jartzen duten arreta.
•Industria iraultzak dakarren produkzio prozesuak sortzen dituen behar berriak: emakumeen lana.
•Eskolatzea orokortzen hasten denean, gizarte-egoera ahuleko haurren eskolatze goiztiarra aldarrikatzen da, etxean jasoko ez dutenaren konpentsazio moduan.


zer da New Lanark?
10' erantzuna smartpho-nean bilatzeko
2.3. Sare bikoitza: ongintzazkoa eta hezitzailea


1836
an parbuloentzako eskolak sortzeko saiakera:
“procurasen por todos los medios posibles establecer en sus respectivas provincias una de las instituciones más a propósito, según lo ha demostrado la experiencia de las naciones más ilustradas de la tierra, para hacer comunes entre las clases menesterosas los principios de la moralidad y del amor al orden y al trabajo que pueden sólo ser el medio seguro para conseguir su bienestar, así como también el de las demás clases
”.

1838
an Sociedad para propagar y Mejorar la Educación el Pueblo. Honek Madrilen hainbat eskola jarri zituen martxan.

1838
an Lehen mailako Irakaskuntza Legea (Ley de Instrucción Primaria):
Art. 36 “
Siendo notoria la utilidad de los establecimientos conocidos con el nombre de escuelas de párvulos, el Gobierno procurará generalizarlas por todos los medios que estén a su alcance
”.
•1853
an
“se establecerán inmediatamente en cada capital de provincia uno o más asilos de párvulos , donde serán acogidos durante el día los niños de ambos sexos pobres y menores de seis años
”.
–Bi ataletan banatuta:
“una sala de lactantes y otra para niños de dos a seis años”
.
Espainiar Estatuan prozesu mantsoa
saio praktikoa

1.-Talde txikian elkartu.
2.-Wikipedian, gazteleraz, Pablo Montesino bilatu
3.-Bere bizitza eta ekarpenei buruzkoa irakurri.
4.-"Pablo Montesino y la formación de maestro" eta "Condiciones para la puesta en marcha de las Escuelas Normales" sarreren laburpentxo bat prestatu taldean.
5.- Apunteetan bilatu "Escuela normal"-en definizioaren
datarik zaharrena.
6.- Lantaldeetarako txantiloia bete eta entregatu.


Pablo Montesino
Moyano legea
•1857an argitaratzen da lege hau.
•Hezkuntza sistema hiru mailetan egituratzen du: Lehena, Bigarrena eta Goi mailakoa.
•6 urte bete gabe dutenentzat ez du maila zehatza antolatzen.
•Parbuloentzako erakundeei buruz bi artikulu daude:

Art. 105:
“El gobierno cuidará de que, por lo menos en las capitales de provincia y pueblos que lleguen a 10.000 almas, se establezcan además escuelas de párvulos”

Art. 181:
“Quedan exceptuados de este último requiso (el de tener título) los que regenten escuelas elementales incompletas, las cuales (como igualmente los maestros de párvulos) podrán ejercer mediante un certificado de aptitud expedido (por la respectiva Junta local y visado por el Gobernador de la provincia) en la forma y términos que determine el Reglamento.”
•Beste eskuliburu batzuk: 1863an “Nuevo Manual de las Clases Maternales llamadas Salas de Asilo, para uso de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl” argitaratu zen.
•Escuela Normal Central de Párvulos para formar maestros para dirigir escuelas sortzen da. Helburua: erakunde horien eredua izatea.
•1874ko eta ondorengo arau batzuk Fröebel-en metodologia martxan jartzeko asmoz.
•“Escuela Modelo”, Madril, 1878an.
•1882an, erret-agindua maistrek izan behar dutela parbuloen irakaskuntzaz arduratzen direnak xedatzen.
Mende bukaerako beste berrikuntza batzuk:
2.4. Metodologiaren berrikuntzak: Fröebel eta Montessori
pixkanaka Haur Hezkuntzaren sorrera eta garapena ematen da: Fröebel eta Montessori, bi ezinbesteko.
OINARRI PEDAGOGIKOAK:
•Haurren ideien garapen naturalean oinarritu behar gara
•Heldutasun nahikoa izan arte itxoin beharko da eduki berriekin hasteko
•Errealitatearen analisia hizkuntzan, forman eta zenbakian
•Jarduera espontaneotik dator garapena
•Etapa bakoitzean ikasleen interesei adi
F.FRÖEBEL (1.782-1.852)
M. MONTESSORI (1.879-1.952)
•Gorputz heziketarako jokuak, abestiekin batera
•Lorategia zaindu, hala nola landare eta animaliak
•Hizketaldiak, olerkiak, ipuinak, antzezpenak
•Ateraldiak

Jolasaren balio hezitzailea
•Jarduera askea. Horren bitartez gaitasuna eta ezagupena lortzen dira.
•Haurren beharra
•Maisuak etekina atera behar dio garapen intelektuala, morala, afektiboa eta estetikoa lantzeko.
LAN EGITEKO DISEINATUTAKO MATERIALAK
(haurrari mundua ulertzen errazten diotenak)
•Ikusmena, ukimena
•Posizioa eta mugimenduaren
arteko harremanak
•Materia, tamaina, forma
kolorea, pisua, soinua
•Norabidea
•Formen analisia eta konparaketa
•Osoa eta zatiaren kontzeptua
•Simetria eta dimentsioen konparaketa
Hezkuntzaren egitekoa zera da: norbere burua ezagutu dezaten lagundu, naturarekin bakean bizi eta Jainkoarekin bat eginda.
ekintza

jolasa

"Dohain edo oparien" (
dones
) bitartez irakatsi
lana

3 ardatz metodologiko
ERAKUNDEA
Casa dei Bambini, 1907
• Ordena
• Giro egokia
– Altzariak
– Hornikuntza
• Aukeratutako estimuloak
• Norbanako lana egiteko
askatasuna .

METODOLOGIA
• Haurraren garapenarekiko
errespetua
• Bakoitzak bere erritmoan
• Jarduera espontaneoa
• Irakaslea= orientatzailea,
gidatzen duena
• Egituratutako giro batean,
askatasuna
MATERIAL DIDAKTIKOA
• Haurrei egokitutako espazioetan
• Oso material esperimentatua
eta garestia
• Materialak ahalbidetu
behar duena: praktikatzea, imitatzea,
antolatzea eta sailkatzea
• Montessorik jarduerak diseinatu zituen.
bertze erreferentzia interesgarri batzuk: Agazzi ahizpak eta Decroly
2.5. Eskolaurretik Haur Hezkuntzara
Gizarteak haurra zaindu behar duela onartzen da
Haurtzaroari buruzko ezagupen zientifikoen garapena: pediatria,
psikiatria, psikologia, pedagogia
Haurtzaroaren zaintzarako eta babeserako legeak egiten dira.
Haurdun dagoen emakumearen babeserako
Haurren heriotza-tasa jaisteko borroka
kontsultategiak
Koloniak
Erietxeak
Jardín de infancia delakoak
Jarduera industrialaren igoera eta emakumea lan munduan
:
haurrak zaintzeko beharra.
I. Mundu Gerra ondoren (1914-1918): sentsibilizazio gehiago gai honi buruz.
Haurreskola garaiko umeen hezkuntza arretaren kezka.
Haurraren eskubideak
Metodo pedagogiko berriak zabaltzen dira
XX. mende hasieran
Haurtzaroaren eskubideen onartze progresiboa
XX. mendean
1924
Haurren Eskubideei buruzko Ginebrako Adierazpena
(Nazioen Elkarteak onartua)
1948 Giza eskubideen Adierazpen unibertsala
1959 Haurren eskubideen Adierazpena
1989
Haurren eskubideei buruzko hitzarmena
1990 Denontzako Hezkuntzari buruzko Munduko Biltzarra, Jomtien, 1990


La declaración contiene 5 únicos artículos:

1.El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual.
2.El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados.
3.El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.
4.El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación.
5.El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo.
http://www.unicef.es/eu/content/convencion-sobre-los-derechos-del-nino
Garrantzi eza, utzikeria, karitatea eta ama- etxekoandrearen ulerkeratik
Haur Hezkuntzara. Hiru une aipagarri:


1945
1945eko LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Lehen Hezkuntzako sailean aurkitzen dira aipamen batzuk:
Ama eskolak, 2 eta 3 urte
Escuelas de Párvulos, 4 eta 5
- Borondatezko izaera
- Bakarrik nahiko matrikula dagoen tokietan
- Etxeko giroaren antzekoa
- Haur psikologiari egokituriko jarduerak
- Emakumeak bakarrik irakasle
- Lanean ari ziren amen haurren ardura hartzeko gehien
bat pentsatuta
- Mistoak, behar den adinako
1970
1970ko Hezkuntza Lege Orokorra (Ley General de Educación)
“La educación preescolar tiene como objetivo fundamental el desarrollo armónico de la
personalidad del niño.
La educación preescolar, que tiene carácter voluntario, comprende hasta los cinco años de edad y
está dividida en dos etapas, que se desarrollarán:
a) En el Jardín de la Infancia, para niños de dos y tres años, la formación, aunque
estará originada sistemáticamente, tendrá un carácter semejante a la vida del hogar.
b) En la Escuela de párvulos para niños de cuatro y cinco años, la formación tenderá a
promover las virtualidades del niño.
En los Centros estatales, la educación preescolar será gratuita y podrá serlo también en los
Centros no estatales que soliciten voluntariamente el concierto.
La educación preescolar comprende juegos, actividades de lenguaje, incluida, en su caso, la
lengua nativa, expresión rítmica y plástica, observación de la naturaleza, ejercicios lógicos y
prenuméricos, desarrollo del sentido comunitario, principios religiosos y actitudes morales.
Los métodos serán predominantemente activos para lograr el desarrollo de la espontaneidad, la
creatividad y la responsabilidad”.
1990
“PARVULARIO”
OHOko Irakasleria
(Profesorado de EGB)
Beranduago, 1977an
Eskolaurrean espezialitatea
Haur Hezkuntza
•6 urte bitarte (0-6)
•Xedea: haurren garapen fisikoa, intelektuala, afektiboa, gizarteakoa eta morala.
•Borondatezko izaera.
•Administrazioek bermatuko dute behar adinako ikaspostu kopurua.
•Gaitasun hauek garatzen lagunduko du:
a) Bere gorputza ezagutu eta jarduteko aukerak.
b) Era ezberdinetako espresiobideak zein komunikazio bideak jorratuz, besteekin harremanetan jartzen ikasiko du.
c) Bere inguru naturala, familiarra eta soziala behatu eta arakatu.
d) Gero eta autonomoago bihurtu bere eguneroko jardunetan.
•Bi zikloz osatua.
Hiru urte bitarte, lehena,
Mugimendua, gorputz kontrola, hizkuntza eta komunikazioa, harremanetarako arauak eta gertuko ingurune naturalaren arakatzea.
Sei urte bitartekoa, bigarrena.
Hizkuntzaren erabilera, bizi den tokiko ezaugarri fisiko zein gizartekoak ikasiko ditu, berari buruzko ideia positibo eta orekatua garatu behar du, autonomoa izaten laguntzen dioten ohiturak bereganatzea.
•Hezkuntza edukiak esparrutan antolatuko dira eta bertan arlo guztiak landuko dira era orokortu batean, haurren interesak kontuan hartuz.
•Metodologia esperientzian, jardueretan, jolasean eta giro afektibo egokian garatuko da.

gaur egun: eredu bat Italiatik Nafarroara
(Loris Malaguzzi)
2.6. Haur Hezkuntzako eskolak
https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio
3. LEHEN HEZKUNTZA

1.-Talde txikian elkartu.
2.- Haur batek aste batean zehar egiten dituenak sailkatu irizpide hauen arabera: hezkuntza formala, hezkuntza ez formala, hezkuntza informala, bertze (behar fisiologikoak asetu...)
3.-Datu hauekin taula bat osatu.
4.- Astean arlo bakoitzari eskaintzen dion denbora ehunekotan kalkulatu.
5.- Taula eta taldekideen izenak irakasleari bidali.
6.- Talde haundian datuak amankomunean jarri eta, ahal delarik, ondorioak atera.

haur baten astea aztertzen
1.Eskolak historian zehar
2.Lehen letretako eskolak
3.Lehen Hezkuntzaren pixkanakako mugaketa. Curriculuma eta eskola liburuak.
4.Berrikuntza metodologikoa
5.Lehen Hezkuntzako eskolaren bilakaera XX. mendean
6.Lehen Hezkuntzako eskola gaur egun. Guztiontzako eskola baterantz

3.1. Eskolak historian zehar
Kultura eta garai guztietan izan dira nolabaiteko "eskolak"
Bertan gizarte horietan bizitzeko ezagupenak zein baloreak transmititzen ziren
... bainan XIX. mendera iritsita
•Herri guztietan ez zegoen eskolarik.
•Eskolatzea ez zen beti derrigorrezkoa.
•Nesken presentzia txikiagoa zen.
•Ez ziren beti doakoak.
•Irakasle profesionalik (tituludunak) gabe.
•Eraikuntza desegokiak.
•Eskola bakoitzean eduki zein metodo ezberdinak.
Mendebaldeko Estatuetako Hezkuntza Sistemak sortu zirelarik
•Lehen Hezkuntza sistema horren lehen maila bihurtzen da.
•Edukiak bateratzen dira.
•Berariazko irakaslegoa sortzen da.
•Derrigorrezkoa (6-9-10-12 urte bitarte)
•Doakoa partzialki.

3.2. Lehen letretako eskolak
1812ko Konstituzioa

Título IX. De la Instrucción Pública I
“Art. 366. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.”


J.H. PESTALOZZI (1746-1827)
3.3. Lehen hezkuntzaren pixkanakako mugaketa. Curriculuma eta eskola liburuak. Irakasleak
Ehun urte baino gehiagoko ESKOLA EREDUA
Moyano Legea 1857-19…
•Derrigorrezkoa 6 urtetik 9 urte bitarte.
•Bi maila: oinarrizkoa (6-9) eta goi mailakoa (9-12).
•Etxe-irakaskuntza onartzen du.
•Doakoa pobreentzat soilik.
•Eskola mota ezberdinak:
–Osatuak, osagabeak, aldi baterakoak, goi mailakoak.
•Gobernuak: testuliburuak eta irakurketa liburuak.
•Entzumen eta ikusmen urritasuna zutenen ikasleentzako irakaskuntza.
J.H. PESTALOZZI

1.-Talde txikian elkartu.
2.-Wikipedian, gazteleraz, Johan Heinrich Pestalozzi bilatu
3.- J.H. Pestalozzi: "ideas pedagógicas" eta "como didacta" atalak irakurri
4.- Irakurritakoa laburtu, lantaldeetarako txantiloia bete eta entregatu.


MUTILENTZAKO IRAKASKUNTZA
Oinarrizko irakaskuntza
•Dotrina “Doctrina Cristiana eta Historia Sagrada”
•Irakurketa
•Idazketa
•Gramatika
•Aritmetikaren oinarriak
•Nekazaritza, Industria zein Merkataritzaren hasierako ezagupenak
Goi mailako Irakaskuntza
•Historia eta Geografiaren oinarriak
•Fisika eta Natur Historiaren oinarriak
•Geometria, marrazketa eta
Agrimensuraren oinarriak.

Curriculumaren mugaketa progresiboa Moyano Legea
NESKENTZAKO IRAKASKUNTZA
•Dotrina “Doctrina Cristiana eta Historia Sagrada”
•Irakurketa
•Idazketa
•Gramatika
•Aritmetikaren oinarriak
• Bere sexuari zegozkion lanak
•Etxeko lanetara aplikaturiko marrazketa
• Etxeko higieneari buruzko oinarriak

SARE PUBLIKOA
Ospe gabeko sarea (Estatuak ez dio erreparatzen hezkuntzari XIX. mendean eta gutxi XX.ean)
Herrietan, anitzetan, eskola publikorik besterik ez zegoen.
SARE PRIBATUA
Erlijiosoa orokorrean.
Hirietan eta herri handietan.
Ospe handiagokoa.

Eskolatze sare bikoitza garatzen hasten da
herrietako eskolak
OHIKO IKASTETXE MOTA:
GELA BAKARREKO ESKOLA, HERRI-ESKOLA, IRAKASLE BAKARREKO ESKOLA
•Adin ezberdinetako haurrak gela berean.
•Maisu–maistra bakarra.
•Sexuaren araberako taldekatzeak.
•Mugak:
adin guztiei erantzuteko zailtasunak,
eduki zein gai ezberdinak eta ikasle asko.
•Irakasleen bakardadea,…
3.4. Berrikuntza metodologikoa
Mendearen aldaketa
NAZIOARTEKO MUGIMENDU PEDAGOGIKOA:
ESKOLAKO EGOERAREKIN HAGITZ KRITIKOA

METODOETAN MODERNIZAZIO GARAIA

ESKOLA BERRIA-REN MUGIMENDUA


•Garai luze batean ematen da: XIX. mendeko bukaeratik Bigarren Mundu Gerra arte.
•Estatu ezberdinetan.
•Ekimen ezberdinez bultzatuta.
•Epe ezberdinetan.
HELBURU komuna ESKOLA HOBETZEA

Izen ezberdinak
•Ingalaterran, Eskola Berriak
•Frantzian, Hezkuntza Berria
•Estatu Batuetan, Hezkuntza Progresiboa
•Hegoamerikan, Hezkuntza aktiboa eta Lan Eskolak (Escuelas del Trabajo)

HEZKUNTZA OINARRIAK
•Barnetegiak
•Hezkidetza
•Eskulanak
•Gorputz heziketa
•Ateraldiak
•Erabakitzeko gaitasunaren garapena
•Esperientziak
•Jarduera, ekintza
•Banan-banako lana
•Talde lana
•Hezkuntza morala
•Eskola erkidegoa
•Partaidetza demokratikoa
•Haurraren interesak
•Giro estetikoa
•Ahalik eta gutxien sariak eta zigorrak
•Norberaren hobekuntza
•Elkarteetan antolatzea

IRIZPIDE PEDAGOGIKOAK

-Indibidualizazioa
–Sozializazioa
–Globalizazioa
–Jarduera
–Ikasten irakatsi
–Programa malguak
IKASLEAREN JARDUERAREN GARRANTZIA

•Jarduera edo ekintza ez da norabiderik gabekoa. Helburu bat eta zentzua izan behar ditu.
•Lan plangintza baten barne egon behar du.
•Interesetatik abiatu behar da, baina bukatu behar da erdizka utzi gabe.
•Taldeak lana bere gain hartu behar du.
•Hezitzaileak jarduera bideratu behar du.
•Jardueraren bidez ikasleak edukiak eta arauak ikasiko ditu era autonomo batean.
3.5. Lehen Hezkuntzako eskolaren bilakaera XX. mendean
ESKOLA ERAKUNDE BERRI BAT SORTZEN DA ESKOLA:
GRADUDUNA


GELA HOMOGENEOAK
•Adinaren arabera
•Edukien arabera
MAISU BATEKIN
•Pedagogikoa
•Higienikoa
•Merkea
ARAZO BERRIAK
•Gradu batetik bestera nola igarotzen da?
•Koordinazioa
•Zuzendaritza

CARTAGENA, 1.900
XX. mendeko 60etan eskola eredu berri bat: kontzentrazioak
ALDAKETA SOZIALAK
–MIGRAZIOA HERRIETATIK HIRIETARA
–INDUSTRIALIZAZIOA
–KLASE ERTAINETAKO HAZIERA
HEZKUNTZAREN ESKAERA SOZIALA
ESKOLA-BOOMA
herri eskola askoren itxiera
3.6. Lehen Hezkuntzako eskola gaur egun
"haur guztiei beren garapen pertsonala eta ongizatea finkatzeko, ahozko adierazpenaren eta ahozkoaren ulermenaren, irakurketaren, idazketaren eta kalkuluaren inguruko oinarrizko kultura-trebetasunak eskuratzeko, eta gizarte-trebetasunak, lan-ohiturak eta ikasketa-ohiturak, sen artistikoa, sormena eta afektibitatea garatzeko aukera emango dien hezkuntza ematea".
GUZTIONTZAKO ESKOLA BATERANTZ
•Neskak eta mutilak.
•Ekonomiaren araberako diskriminaziorik gabe.
•Arraza- edo etnia-diskriminaziorik gabe.
•Desberdinatsun sozialak konpentsatzen dituena.
•Kalitatezkoa
•Ekitatea
•Aniztasunari arreta ematea.
Zer egin behar du gaur egungo Lehen Hezkuntzak?
Ikasteko oinarrizko beharrak ase:
•Ikasteko gutxienezko baliabideak edo bitartekoak bermatu
–Irakurketa, idazketa, ahozkotasuna, kalkulua, problemen ebazpena, emozio hezkuntza, hizkuntza artistikoak, gaitasun sozialak ...
•Oinarrizko gaitasunen bereganatzea bermatu:


–Eduki teorikoak, praktikoak, baliozkoak eta jarrerazkoak.
–Gaitasunak garatu duintasunez bizitzeko eta lan egiteko, garapenean parte hartu, bere bizitza kalitatea hobetu, erabakiak hartzeko gaitasuna landu, ikasten jarraitu.

zer da agrimensura?
5' erantzuna smartpho-nean bilatzeko
4. BIGARREN HEZKUNTZA
4.1. Batxilergoa, hautazkoa eta propedeutikoa. Curriculuma eta metodologia
•Bigarren Hezkuntza (BH)
–Beste terminologia: Ertaineko hezkuntza, Ertaineko irakaskuntza, Ikasketa ertainak,“enseñanzas medias”
–Helburua:
•Ikaslea gaitu goi mailako ikasketak egiteko edo lan munduan sartzeko
•Ikaslearen adimen-heldutasuna eta giza heldutasuna.
•Ikasleak, BH bukatzen duenean
–Bizi den gizartean ongi egokitzeko behar diren baloreak, trebetasunak eta jarrerak garatuak izango ditu.
XIX. MENDEAN BAINO LEHENAGO
•Latinitate eskolak
•Gramatika eskolak
•Arte Fakultateak
•Mintegiak
•………
LEHEN URRATSAK
•XIX. MENDEAN
–Quintana Txostenean aipatua (1813)
•Bigarren Irakaskuntza
–Klase ertainetara eta goi mailako klaseetara zuzendua
–Erakunde berriak
–Oinarrizko prestakuntza + goi mailako ikasketetarako prestakuntza.
–Curriculuma
»Zientziak eta Matematikak
»Literatura eta Arteak
»Zientzia moralak eta politikoak
–Erakunde osagarriak
»Liburutegia
»Baratze botanikoa
»Fisika laborategiak
»Makinen ereduak
EGITURAKETA

1845 (Pidal plana)
Bi mailak
•Oinarrizkoa
•Sakontzeko aukera
•Letrak eta Zientziak
•Erakunde publiko zein pribatuak
•Kategoria ezberdinetako Institutoak
•Testuak

Moyano Legea, 1857
•9 urte, sarrera proba (examen de ingreso)
•Ikasketa orokorrak
–Hasierako unea: 2 urte.
–4 urteko epealdia (azterketarekin)
•Aplikazio ikasketak (nekazaritza, merkataritza, industria, ..)
•Probintzietako institutuak
•Gradu proba
•Batxiler titulua

•Hautatzeko helburua (selectivo): eliteak prestatzeko
•Unibertsitaterako bidea prestatu
•Burgesiaren semeentzat
Egonkortasuna eta aldaketak
•Egitura orokorra mantentzen da.
•Aldaketa anitz ikasketa planetan …
•1938an 7 urteko Batxilerra ezartzen da.
•1953an:
–Oinarrizko Batxilerra (4 urte) eta Goi mailakoa (2 urte) (Zientziak eta Letrak)
–Emakumeen sarrera orokorraren hasiera ikasketa hauetan.
–Hezkuntza eskaera handiak gainditu egiten du ikaspostu eskaintza.
•1970eko Legean ezarritako OHO-aren ondorioz
–Batxilergo Bateratu eta Balioanitza (BBB) (Bachillerato Unificado y Polivalente) (BUP): 3 urte
–Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI): 1 (Curso de Orientación Universitaria – COU)
-Selektibitatea
HASIERATIK LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK BAINO HOBETO EGITURATUAK
•Funtzionatzeko araudia
•Departamentuen araberako antolakuntza
•Zuzendaria
•Klaustroa: irakasle lizentziadunak eta Estatu mailako oposaketa gainditu ondoren
•Eraikin berriak, laborategiak, liburutegiak,
•…
hala ere formakuntza pedagogiko-didaktikorik gabekoak (Certificado de Aptitud Pedagógica, 1990a arte ez da eskatzen hasiko)
METODOLOGIA 100 URTE BAINO GEHIAGO, ESKEMA HONI SEGITUZ
HERBART, BERRITZAILE BAT
•Ikasgaiaren prestaketa (galderak,…)
•Gai edo argudio berriaren aurkezpena
•Ideien arteko asoziazioa
•Sistema (aurretiko ezagupenak ideia berriekin elkartu) eta orokortze prozesua
•Aplikazioa
4.2. Lanbide Heziketa
LANBIDE HEZIKETA hezkuntza sisteman sartzea
•Europan eredu ezberdinak.
•Espainian hasieran ongintza erakundeek antolatu zuten Lanbide Heziketa.
•Gaur egungo Lanbide Heziketaren hasiera
–1955ean eman zen (“preaprendizaje-oficialía-maestría”)
–sindikatuek, erlijio-ordenek eta enpresek antolatua.
•1970eko Hezkuntza Legeak (LGE) Lanbide Heziketa 3 mailatan antolatzen du:
–Lehen mailako Lanbide Heziketa (FP I): OHO egin eta gero.
–Bigarren mailako Lanbide Heziketa (FP II): Batxilergoa egin eta gero eta LH I gehi osagarrizko prestakuntza.
–Hirugarren mailako Lanbide Heziketa (FP III): Unibertsitateko lehen zikloa egin eta gero, gradudunentzako eta LH II gehi osagarrizko prestakuntza.
LANBIDE HEZIKETA gaur egun
•Helburua:
–Lanbideak behar bezala betetzeko, enplegua lortzeko eta bizitza sozialean, kulturalean eta ekonomikoan aktiboki parte hartzeko trebatzen duten prestakuntza-ekintzen multzoa.
•Heziketa-zikloak
–Oso aldakorra den gizarteari erantzuteko malgutasun handiko ikasketak: hainbat heziketa-zikloz osatua.
–Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotuta.
•Mailak, sartzeko baldintzak eta titulazioa
–Erdi-mailakoak:
•DBH-ko graduatu titulua edo sarbide-proba (17 urte)
•Teknikari-titulua
–Goi mailakoak
•Batxiler titulua edo edo sarbide-proba (19 urte)
•Goi-mailako teknikari-titulua
•Hasiera lanbide-prestakuntzako programa (PCPI)
•Heziketa-ziklo horiek modulutan antolatuta daude.
•Berrikuntza: Urrutiko Lanbide Heziketa: FPaD plataforma.
LANBIDE HEZIKETA DUALA,
ezbaian dagoen eredua
NAFARROAN ZER?
Egun hauetan Lanbide Heziketaren Plan estrategikoa garatzen hasi berri da, bertan enpresari, hezkuntza eragileak, sindikatuak...parte hartuko dute
Nafarroako Lanbide Heziketaz gehiago jakiteko:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional;jsessionid=3FFC879F8BC4B2E67205AE84219A3BCC

4.3. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
1.990ean sortutakoa
Printzipioak
•Guztientzako hezkuntza komuna
•Aniztasunarekiko arreta
Aniztasunarekiko arreta
•Antolamendu neurriak eta curriculum neurriak
•Neurriak:
–Curriculuma egokitzea
–Talde malguak sortzea
–Taldeak bikoiztea
–Aukerako gaien eskaintza egitea
–Hezkuntzan laguntza izateko berariazko premia duten ikasleentzako programak
–Curriculum desberdinak eratzeko programa: 4. mailan.
Lanbide-hastapenerako Programak (PIP)
•DBH graduatu-titulua lortu ez duten hamasei urtetik gorako ikasleentzat.
GAUR EGUNEKO ERRONKAK
•Derrigortasuna: zer egin ikasi nahi ez dutenekin?
•Ikasleriaren heterogeneotasuna
•Zein da DBH-ren helbururik garrantzitsuena: bukaerako helburua edo propedeutikoa?
•Metodologia tradizionala orokorrean
•Irakasleariaren orain arteko prestakuntza pedagogiko eskasa.
•Gizarteari irekita? Beste erakudeen partaidetza
•Bizikidetza
•…
Plaza de la Cruz institutuko organigrama; antolaketa konplexuaren adibide
hausnarketarako tarte bat hartu: zer iradokitzen dizute eskola porrotari buruzko datu hauek?
landa eremuko eskolak: askotan ahaztutako eredua
"Atzo Silván eta Elsa (bere maistra) plastilinarekin jostetan ari zirela, haurrak, serio serio eta ahots goxoz, zera galdegin zuen:

— Aizu, hau eskola bat al da?
— Bai, noski -ihardetsi maistrak.
— Ta zergatik da eskola bat?
— Neska eta mutikoak elkarrekin ikastera etortzen zaretelako.
— Ba niri ez zait iruditzen.
— Zergatik ba?
— Nire etxea bezalakoa delakoz".


Non: escuelarural.net
Noiz berreskuratua: 2014-10-29
http://www.escuelarural.net/esto-es-una-escuela

norbere buruaregan konfidantza (irakaskuntza pertsonalizatuan oinarritua)
autonomia (ikaskuntza erritmoei begirunea)
ziurtasuna (lanerako independentziak emana)
birpasatzea eta finkatzea
edukien aurreratzea
tutoretza ekintza
autonomia
adinartekotasuna:
gutxiegi aitortutako bereizgarria
ezagutza elkarlanean eraikitzen dugu
gipuzkoa: 26
tolosaldeko taldea; abaltzisketa, aduna, berastegi, bidegoian, ikaztegieta, lizartza, zizurkil,...
zarauzko taldea; aizarnazabal, angiozar, igeldo, errezil, aia, ereñozu, zubieta,...
bizkaia: 28
artzentales, la arboleda, arrakundiaga, zeberio, amoroto, aulesti, ispaster, gautegiz-arteaga,bakio, lemoiz, gatika,...
LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE
BATEN EGITURAKETA
1. Talde txikian elkartu.
2. Lehen Hezkuntzako ikastetxe bateko organigrama egiten saiatu zuen esperientzian oinarrituta.
3. Taldekide guztien izenak jarri eta irakasleari bidali barne-postaren bitartez.
4. Zuen lana konparatu eredu hauekin:
Full transcript