Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A FUNCIÓN DOCENTE

No description
by

Silvia Martínez

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A FUNCIÓN DOCENTE

FUNCIÓN DOCENTE.
I. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN
“Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede predecir dónde acabará su influencia.”
H.B. Adams (Historiador e filósofo Norteamericano).
II. CONTEXTO HISTÓRICO-EDUCATIVO.
III. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS.
IV. FUNCIÓNS DO PERSOAL DOCENTE.
V. VISIÓN SOCIAL DA FUNCIÓN DOCENTE.
Función Docente.
Docencia.
Docente
Alumn@s
Obxecto de Coñecemento.
Docente.
“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía”.
John Ruskin (1819 – 1900, crítico e escritor británico).
- Características.
- Roles Docentes.
DEFECTOS:
Impuntualidade
Falta de formación
Irresponsabilidade
Falta de motivación

SUPOSTOS:
Total coñecemento
Dedicación plena

VI. FACTORES QUE CONDICIONAN A PRÁCTICA DOCENTE.
VII. DICOTOMÍA DOCENTES MASCULINOS vs. DOCENTES FEMININAS..
VII.1. ANTECEDENTES.
VII.2. MULLERES E HOMES NO SISTEMA EDUCATIVO.
- Docentes a nivel mundial.
- Docentes no Sistema educativo español.
- Docentes no ensino en Galicia.

VII.3. CONSECUENCIAS.
A imaxe do profesor/a.


Feitos sociolóxicos.


A práctica educativa.

VII.4. SABIAS E MESTRAS NA HISTORIA.
Anna María Piussi, (Catedrática de Pedagoxía Xeral da Universidade de Verona).
Gabriela Mistral, (Chile,1889).
María Montessori, (Italia, 1870).
“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle”.
María Montessori (1870 – 1952,
educadora e médica italiana).
VIII. ESTILOS DE ENSINANZA.
VIII.1. DEFINICIÓN.
VIII.2. CLASIFICACIÓN.
“El profesor mediocre dice. El profesor bueno explica. El profesor superior demuestra. El
profesor excelente inspira”.
William A. Ward (Escritor Estadounidense).
- Instructor e especialista dunha materia.

- Educador

- Solucionar problemas

- Anexo familiar

- Mediador ante situacións conflictivas


FUNCIÓNS DO PERSOAL DOCENTE.
- Actividades da ensinanza.

- Actividades de supervisión e vixiancia.

- Atención persoal e tutorial ao alumno.

- Actividades de coordinación e xestión no centro.

- Tarefas mecánicas.

- Actividades de actualización.

- Actividades culturales personales.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.
- Recursos materiais e condicións de traballo.

- Violencia nas Instititucións.

- Esgotamento docente e acumulación de esixencias sobre o profesor/a.

Causas.

Consecuencias

- Preparación específica.

- Compromiso de actualización.

- Autonomía na acción.

- Compromiso deontolóxico.


V.1. FACTORES DE PRIMEIRA ORDE.
- Contradicións atopadas na función docente.

- Modificación do apoio do contexto social.

- Delimitación dun ámbito propio de actuación.

Preferente.
Niveis de Actuación Compartida.
Complementaria.

- Obxectivos do Sistema de Ensino e avance dos coñecementos.

- Imaxe do profesor/a.


V.2. FACTORES DE SEGUNDA ORDE.
* SEGUNDO ESTILOS DE APRENDIZAXE.
* SEGUNDO DISTINTOS AUTORES.
ABERTO
Aprendizaxe

activa
Activos
Creativos
Espontáneos
Flexibles
FORMAL
Aprendizaxe

Reflexiva
Reflexivos
Pouco

Flexibles
Ríxidos
ESTRUTURADO
Aprendizaxe

Teórica
Obxectivos
Perfecionistas
Sistemáticos
FUNCIONAL
Aprendizaxe

Pragmática
Prácticos
Realistas
Orientadores

Constantes
LIPPIT

E

WHITE
Laissez-Faire
Autocrático
Democrático
GORDON, C.
Instrumental

Expresivo
Instrumental
Expresivo
BENNET, E.
Mixto
Progresista

ou

Liberal
Tradicional

ou

Formal
ANDERSON, B.
Dominador
Integrador
FLANDERS, D.
Directo
Indirecto
IX. INNOVACIÓN EDUCATIVA.
CONCEPTO
ASPECTOS FAVORABLES.
- Ensinanza flexible e adaptativa.
- Predominio metodoloxías indirectas.
- Habilidades cognitivas.
- Metodoloxía imaxinativa e motivante.
- Mestura materiais e ideas.
- Relación alumno-profesor.
- Atende procesos e resultados.
¿ Que é? Proceso de mellora


¿Por qué é necesaria?


Cambios no mundo social

ELEMENTOS.
Intereses
Autonomía pedagóxica
Escolas
Democráticas
Reflexións da
Práctica
Intereses
Ocultos
Cooperación
- ORGANIZACIÓN DO TRABALLO.
- RELACIÓNS PROFESIONAIS.
- CULTURA E IDENTIDADE COLECTIVA.
- CAPACIDADE DE PROXECCIÓN NO FUTURO.
- LIDERAZGO.
- ORGANIZACIÓN QUE APRENDE.
PROTAGONISTAS.
Equipos
Directivos
Administración
Educativa
Interación
Profesor-Profesor
PROCESOS DE INNOVAR-FORMAR-INVESTIGAR
FORMAR: desenrolo profesional
INNOVAR:
mellora colaborativa
INVESTIGAR: coñecer para mellorar
ESTRATEXIAS
DIDÁCTICAS.
PROXECTO ROCARD
X. CONCLUSIÓNS.
Eva Fernández González.
Carla Figueira Romero.
Maite Guerra Prieto.
Ana Gigirey Vilar.
Silvia Rouco Martínez.
TEORÍA E HISTORIA DA EDUCACIÓN.
1º Curso Grao Mestre Ed. Primaria.
2013/14
EDUCACIÓN
FUNCIÓN DOCENTE
II.1. CONCEPTOS DE EDUCACIÓN E FUNCIÓN DOCENTE
“Una cosa es saber y otra saber enseñar”.
Marco Tulio Cicerón
(xurista, político, filósofo,escritor e orador romano).
“¿Qué oficio pudiera envolver más responsabilidad, exigir más requisitos, y por tanto resultar mas honorable, que el de ser profesor?”
Harriet Martineau (escritora y activista social inglesa).
II.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Idade Antiga.
Idade Media.
Idade Contemporánea.
Idade Moderna.
Protohistoria
Prehistoria e
Sociedades Primitivas.
Grecia, Roma e o Cristianismo.

- Grecia:

reforzar
a aprendizaxe.
Pedagogos Atenienses.
Instrutor e orientador bélico en Esparta.

- Roma:

reforza
os coñecementos.
Institucións Educativas no Imperio.
Importancia da interacción pagá-cristiá.

- Cristianismo:
Cristo Mestre Universal.
Transmisor
.
San Agustín.
San Jerónimo.

O poder da Igrexa.
- Función Docente:
neutralizador
e
inhibidor
.

- Influencia da Igrexa.
Acción monástica das Ordes Relixiosas.
Escolas Catredralicias.

- Educación da muller.

- Converxencia Educación Cristiá, Xudea e Árabe.

- Formación Escolástica:
Escolas Gremiais.
Educación Universitaria.
Santo Tomás de Aquino.

Eclosión xeral da Educación.
- Século XV:
Humanismo.
Reforma Protestante:
coñecedor
e
transmisor
de coñecementos.
Contrarreforma Católica: supervisión, dominación, represión e impartir disciplina.

- Século XVI:
Realismo.
"alfabetizadores"
modelos
dos alumnos e de
vínculo
entre estes e a vida real.

- Século XVII:
Pedagoxía Racional.
Ensino Primario Popular.
Ordenar
,
controlar
e
vixilar
a clase.

- Século XVIII:
Ilustración.
Movementos sociais.
"Novos Profesores"
.
Educación Femenina.


O gran desenvolvemento da Educación.
- Revolucións e grandes transformacións.

- Século XIX:
Contexto Social.
Formadores dunha nova sociedade.
Educación Femenina: as primeiras mestras.

- Século XX:
Novas Pedagoxías.
formadores
intruídos e
guías
das novas sociedades.

- Século XXI:
facilitador
de cambios,
moderador
na aula e guía e
orientador
dos alumn@s.
Deben ser
reflexivos
,
intelectuais
, en
constante actualización
e
comprometidos
cá súa formación e có desempeño da súa profesión.
modelos
e
transmisores

de información e coñecementos.
As grandes Civilizacións.
- China:

motivadores
.

- India:
mestres
sacros
depositarios do ensino.

- Medio Oriente:

adestradores
e
motivadores
.

Mesopotamia.
Persia.
Exipto.

“Dale un pescado a un hombre y lo habrás alimentado un día.
Enséñale a pescar y lo habrás alimentado toda su vida”.
Proverbio chino.
“Educad un hombre y educaréis a un individuo.
Educad una mujer y educaréis una familia”.
Agnes Cripps (escritora del Siglo XIX)
Full transcript