Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÇAĞDAŞ VARLIK GÖRÜŞLERİ

No description
by

Arzu Tanrıverdi

on 29 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÇAĞDAŞ VARLIK GÖRÜŞLERİ

ÇAĞDAŞ VARLIK GÖRÜŞLERİ
YENİ ONTOLOJİ
YENİ PRAGMACILIK
VAROLUŞCULUK
Yeni ontoloji, kurucusu ve temsilcisi Nicolai Hartmann olan felsefe akımı. 20. asır felsefesinin bütünü açısından çok yaygın ve kuvvetli bir etkiye sahip olarak gözükmese de, kendini kabul ettirmiş ve bilhassa asır başlarında, bilhassa de Alman felsefesinde etkili olmuştur. Yeni ontolojide Edmund Husserl Husserlci fenomenoloji anlayışının tesiri görülür. Fenomenoloji yeni ontolojinin bir anlamda çıkış noktası olmuştur. Hartmann bu etkiyle gerçekçi ve Eleştiri eleştirel bir ontoloji anlayışı geliştirmeye yönelir. Genel hatları ile ifade edilecek olursa, varlık'ı bilginin öncesine koyan ve Epistemoloji bilgi kuramının öncel bir ontolojiye dayanması gerekmiş olduğunu öne süren bir anlayıştır .
VAROLUŞÇULUK
Varoluşçuluk(existentialism) İnsanın varoluşuyla doğal nesnelerin varlık türü arasındaki ilişkiyi vurgulayan; iradesi ve bilinci olan insanların, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren felsefe anlayışıdır. S. Kierkegaard, J. P. Sartre, K. Jaspers, M. Heidegger, F.Dostoyevsky, G.Marcel gibi filozoflarla anılır. Genel olarak, “dünyada insan olarak var olmanın ne olduğunu” açıklama amacındadır.
Düşünürler varoluşçuluk nedir sorusuna farklı yanıtlar vermiştir. Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hameline’e göre bunaltı, Banfi’ye göre kötümserlik, Wahl’a göre başkaldırış, Marcel’e göre özgürlük, Lukacs’ya göre idealizm, Benda’ya göre usdışıcılık, Foulquie’ye göre saçmalık felsefesidir. Heinamann’a göre varoluşçuluğun gerçek bir tanımı yapılamaz. Çünkü varoluşçuluk sözcüğünü kucaklayan tek bir öz, tek ve değişmez bir felsefe yoktur. Bu sözcük, aralarında derin farklar bulunan çeşitli felsefeleri gösterir. Sartre da Heinamann gibi varoluşçuluğa ilişkin tek ve belirgin bir tanım yapmaktan kaçınmaktadır


Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya
Kierkegaard, Dostoyevski, Nietzsche, Sartre
ÇAĞDAŞ VARLIK GÖRÜŞLERİ

Yeni ontoloji, bütünlüğü açısından varlığı temel alan ve varolanların en temel niteliklerini açıklamayı üstüne alan bir felsefe yönelimi olarak ortaya mevzulmuştur. Varlık felsefeleri antik devir felsefelerinden itibaren ortaya çıkmış olmakla beraber (Parmenides, Herakleitos, Aristoteles), belirli bir disiplinle ve sistematikle bunun ontoloji olarak ele alınması daha sonraları şekillenmiştir. ontoloji bu anlamda birçok noktada metafizik'in yerine geçme ya da o alana ait mevzuları üstlenme eğilimi gösterir.Yeni ontoloji ise bu gelismenin son halkalarından biridir. Varlık'ı varlık olarak araştırma ve ortaya koyma fikri bu disiplin içerisinden yeniden yürütülmeye çalışılmıştır. Bu gayret epistemolojinin ontolojiye indirgenerek yürütülmesi şeklindedir.


NİCOLAİ HARTMANN
YENİ PRAGMACILIK
Felsefede uygul pratik sonuçlara yönelik düşünmektir. William James tarafından popüler hale getirilmiştir.Hem iyinin teorisi hem de doğrunun teorisidir. . İyi en fazla faydayı sağlayandır ve burada fayda zevk, Bir doğru teorisi olarak ise faydacılık neticecidir . Doğru hareket bir şeyin uygulanabildiği ölçüde gerçek olduğu savına dayandırılmıştır. Eğer bir bilgi günlük hayatta işe yarıyorsa o bilgi doğrudur. Yaramıyorsa yanlıştır.
Faydacılığı eleştirenler bu görüşün birkaç problemi olduğunu söylemişlerdir. Bunlardan biri değişik insanların faydalarının karşılaştırılmasının zorluğudur. İlk faydacıların çoğu mutluluğun felisifik hesap ile sayısal olarak ölçülebilip karşılaştırılabileceğine inanıyorlardı ama pratikte bu hiçbir zaman yapılamadı. Değişik insanların mutluluğunun kıyaslanmasının sadece pratikte değil prensipte de mümkün olmayacağı ileri sürülmüştür. Faydacılığın savunucuları bu problemin iki kötü seçenek arasında karar vermek zorunda kalan herkesin karşılaşabileceği bir problem olduğunu söyleyerek karşılık vermişlerdir. Bir milyar insanın ölmesiyle bir kişinin ölmesinin aynı derecede kötü olduğunu gibi ...

William James
YENİ ONTOLOJİ
GENEL ÖZELLİKLER
NURCAN
TANRIVERDİ
Full transcript