Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wyżyny Polskie

Magiczny promień v.2!
by

Kamil Sita

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wyżyny Polskie

Wyżyny Polskie Leżą na południe od pasa Nizin
Środkowopolskich, mają większe
wysokości bewzględne niż okoliczne
krainy. Występują skały osadowe,
w tym: wapienie, margle, piaskowce
i zlepieńce oraz osady polodowcowe. Zgodnie z jednym z podziałów
wyróżniamy:
-Wyżynę Lubelską z Roztoczem
-Wyżynę Kielecko-Sandomierską
-Wyżynę Krakowsko-Częstochowską
-Wyżynę Śląską Wyżyna Lubelska z Roztoczem Wyżyna Lubelska Roztocze Na wschodnim końcu pasa wyżyn położona jest Wyżyna Lubelska z Roztoczem. Zbudowana jest z wapieni i margli. Parów Parów - podłużna, wąska dolina
o mocno nachylonych zboczach Na terenie Wyżyny Lubelskiej występują lessy pokrywające wapienie i margle, na których wytworzyły się parowy
i wąwozy. Wysokości bewzględne są wyższe niż na Wyżynie Lubelskiej (390 m n.p.m), a rzeźba terenu jest bardziej różnorodna. W korytach rzek i na bardziej opornych skałach występują progi skalne, tworzące wodospady nazywane szumami. Szum (Tanew) Gospodarka Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Rolnictwo Surowce Na Wyżynie Lubelskiej eksploatuje się margle oraz kredę piszącą. Występują tu także wody mineralne, dzięki którym powstały uzdrowiska. Uzdrowisko w Nałęczowie Skały występujące na tym terenie stały się podłożem żyznych gleb (na lessach powstały gleby brunatne i czarnoziemy, a na wapieniach rędziny). Uprawiane są tu rośliny o większych wymaganiach glebowych (m.in. pszenica i buraki cukrowe), co stało się podstawą rozwoju przemysłu spożywczego - występują tu cukrownie, zakłady przemysłu olejarskiego, liczne zakłady przetwórstwa mięsnego i przetwórnie warzyw i owoców. Wyżyna Kielecko-Sandomierska lub po prostu Wyżyna Kielecka, oddzielona jest od Wyżyny Lubelskiej i Roztocza odcinkiem Wisły. Jej najważniejszą częścią są Góry Świętokrzyskie. Ich najwyższe pasmo, Łysogóry, zbudowane jest z twardych piaskowców kwarcytowych. Inne pasma są zbudowane głównie z wapieni i piaskowców. Wyżyna Kielecka Gospodarka Wyżyny Kieleckiej Przemysł Rolnictwo Przyroda Gór Świętokrzyskich jest niszczona
przez przemysł, m.in. cementownie.
Na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej najlepiej rozwinęty jest przemysł mineralny - wydobycie piaskowców i wapieni. Używane są też glina oraz iły. We wschodniej części zwanej Wyżyną Sandomierską,
występują czarnoziemy. Uprawiane są tu buraki, pszenica,
rzepak oraz tytoń.
Rozwój rolnictwa jest utrudniony przez gęstą sieć wąwozów. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Wyżyna Krakowska Zbudowana jest z wapieni, ulegających wietrzeniu chemicznego, co dało początek typowej dla tego
obszaru rzeźby terenu nazywanej rzeźbą krasową.
Istnieje tu wiele przykładów owej rzeźby (np. formy krasowe o kształcie baszt, maczug) i formy krasu podziemnego, takich jak jaskinie i groty (m.in osławiona Jaskinia Łokietka w Ojcowie). Jaskinia Łokietka Gospodarka Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Turystyka Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów Polski. Spowodowane jest to walorami krajobrazowymi, malowniczymi skałkami, licznymi zamkami tworzącymi Szlak Orlich Gniazd i ośrodkiem kultu religijnego - Częstochowy. Brama zamku w Ojcowie Wyżyna Śląska Najbardziej przekształcony przez człowieka region Polski, z powodu na występujące tutaj pokłady węgla oraz cynku i ołowiu.
Wydobywanie tych surowców jest przyczyną zniekształcenia terenu (tąpnięć, hałd), zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych. Wyżyna Śląska GOP Górnictwo węgla kamiennego Przemysł maszynowy Maszyny
górnicze Maszyny budowlane Środki transportu Przemysł bazujący na wydobyciu
węgla kamiennego Energetyka Hutnictwo
żelaza i metali nieżelaznych
Karbochemia Inne gałęzie bazujące
na dużym rynku zbytu Odzieżowy Spożywczy Kosmetyczny Gospodarka Wyżyny Śląskiej - Górnośląski Okręg Przemysłowy Konurbacja górnośląska Koniec Autor prezentacji:
Mówcy:

Autorzy zdjęć i map:
Źródła: Kamil Sitarski
Jędrzej Pilarz
Kamil Sitarski
Dariusz Cierpiał
Rafał Kozubek
"Pibwl"
"Lysy"
"Qquerim"
"Świat bez tajemnic" - Klasa II
"Encyklopedia powszechna" Konurbacja - Zespół miast lub osiedli połączonych ze sobą siecią komunikacyjną, z których żadne nie dominuje nad innym. Miasta wchodzące w jej skład: Gliwice
Zabrze
Katowice
Bytom
Świętochłowice
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza Jaworzno
Czeladź
Mysłowice
Będzin
Tychy
Ruda Śląska
Piekary Śląskie
Chorzów Mikołów
Tarnowskie Góry
Knurów
Full transcript