Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of ARALIN 14: Ang Konsepto ng Elasticity

No description
by

matt jason mendoza

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of ARALIN 14: Ang Konsepto ng Elasticity

ARALIN 14: Ang Konsepto ng Elasticity
Paano nagiging hindi gaanong sensitibo ang dami ng demand sa pagbabago ng presyo?
Kawalan ng o kakaunti ang mga substitute ng isang produkto.
Limitado ang gamit ng isang produkto.
Maliit ang proporsiyon sa badyet ng gastusin sa produkto.
Ito ay pangangailangan (necessity)
A. Relatively Price Inelastic na Demand
Ipinapakita nito na ang malaking pagbabago sa presyo ay makalilikha ng maliit na pagbabago sa dami ng demand.
Paano nagiging hindi gaanong sensitibo ang suplay sa pagbabago ng presyo?
ELASTICITY NG DEMAND
Isa sa mga paksa ng pag-aaral ni Alfred Marshall ang ELASTICITY ng demand.
KONSEPTO NG ELASTICITY
Ang ELASTICITY ay tumutukoy sa reaksiyon ng isang bagay sa nailapat na pwersa.
ELASTICITY SA EKONOMIKS
Reaksiyon ng mga piling variable na ekonomiko sa mga impluwensiya ng ilang kaganapan sa ekonomiya.
ELASTICITY SA PHYSICS
Ang impluwensiya ng mga kaganapan sa ekonomiya ang tinutukoy na puwersa sa physics.
Mamimili para sa tapos na produkto.
Bahay-kalakal para sa mga salik ng produksiyon.
PRICE ELASTICITY
Porsiyento ng pagbabago ng dami ng demand na naiimpluwensiyahan ng porsiyento ng pagbabago ng presyo.
MGA PALANTANDAAN SA PAGIGING PRICE ELASTIC NG DEMAND:
MGA PALANTANDAAN SA PAGIGING PRICE ELASTIC NG DEMAND:MGA PALANTANDAAN SA PAGIGING PRICE ELASTIC NG DEMAND:
PRICE INELASTIC
Ang Price elasticity ng demand ay maituturing na INELASTIC, kung sa malaking pagtaas ng presyo, maliit lamang ang ibinaba ng dami ng demand.
UNIT ELASTIC
Ito ang tawag kapag ang absolute value ng coefficient ng price elasticty ng demand ay 1.
Ang elastic, inelastic, at unit elastic ng demand ay iba't ibang digri ng elasticity.
RELATIVELY PRICE ELASTIC
Ipinakikita ng demand na ito na ang maliit na pagbabago sa presyo ay nakalilikha ng malaking pagbabago sa dami ng demand.
PERFECTLY PRICE ELASTIC
Kapag bumibili ang mga mamimili ng iba't ibang dami ng produkto sa hindi nagbabagong presyo. Ito ay may coefficient na nagative infinity.
PERFECTLY PRICE INELASTIC
Kapag hindi nagbabago ang binibili ng mga mamimili sa nagbabagong presyo. Ito ay may coefficient na zero.
UNIT PRICE
ELASTIC
Nagpapakita ng proporsiyonal na laki ng pagbabago sa presyo at dami ng demand.
ELASTICITY NG SUPLAY
Tuon nito ang pagsukat ng price elasticity ng suplay.
PRICE ELASTICITY NG SUPLAY
Porsiyento ng pagbabago ng dami ng suplay dahil sa porsiyento ng pagbabago ng presyo.
Mga palatandaan sa pagiging price elasticity ng suplay:
Sa pangmatagalang panahon (long run), madaling baguhin ang mga salik ng produksiyon.
Ang pagtaas ng presyo ng kalakal ay magdudulot ng malaking pagtaas ng suplay.
Ang malawak na pinagkukunan ng sangkap pamproduksiyon ay magiging daan upang madaling mapalawak ang produksiyon.
Sa maikling panahon (short run), ang mga salik ng produksiyon ng mga bahay-kalakal ay nakatakda (fixed).
Ang limitadong pinagkukunan ng sangkap pamproduksiyon ang dahilan upang hindi mapalawak ang produksiyon.
UNIT ELASTIC
Ang tawag kapag ang coefficient ng price elasticity ng suplay ay 1.
Ang elastic, inelastic, at unit elastic ay iba't ibang digri ng elasticity.
PERFECTLY PRICE ELASTIC
Kapag handang magbenta ang mga nagbebenta ng iba't ibang dami ng produkto sa hindi nagbabagong presyo. Ito ay may coefficient na inifinity.
RELATIVELY PRICE INELASTIC
Ang malaking bahagdan ng pagbabago sa presyo ay nakalilikha ng maliit na bahagdan sa pagbabago ng suplay.
PERFECT PRICE INELASTIC
Kapag hindi nagbabago ang suplay sa nagbabagong presyo. Ito ay may coefficient na zero.
UNIT PRICE
ELASTIC
Nagpapakita ng proposiyonal na laki ng pagbabago sa presyo at suplay.
Bukod sa laki ng pagbabago ng presyo, marami pang mga kaganapan na iniuugnay sa elasticity ng demand at ng suplay. Isa sa mga ito ay ang presyo ng ibang produkto o salik ng produksiyon.
Ang kita ng mga mamimili ay ginagamit din sa pagkukwenta ng elasticity ng demand. Tinatawag naman itong income elasticity ng demand.
Trivia ni kuya matt :)


Alam nyo ba na si Alfred Marshall ang bumuo ng formula ng elasticity ?
Alfred Marshall
edited by:
Matt jason Mendoza
IV-Mangga

Pormula ng Elasticity ng Demand
Kung saan ang :

Qd ay ang pagbabago ng dami ng demand
Qd = Bagong dami ng demand-dating dami ng demand

P ay ang pagbabago ng presyo
P = Bagong presyo - dating presyo
Q ay ang average ng dami ng demand sa dalawang panahon

Q= dating dami ng demand + bagong dami ng demand
D
D
Full transcript