Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industrialisering och demokratisering i Sverige

Historia 1b
by

Ida Svantesson

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industrialisering och demokratisering i Sverige

1850 1950 1900 Och demokratins framväxt 1827 1800 Gårdarna låg mitt i byn
Samlingsplatsen var kyrkan
Stora familjer 10-15 barn
Man gifte sig tidigt ca 90% bodde på landsbygden 1827 Bönder
Torpare
Statare
Backstugesittare Förordning om laga skifte Innan 1827 års förordning Bönderna delade på marken i smala tegar Efter 1827 års förordning Marken blev mer sammanhängande för bönder
Lättare att bruka sin åkermark då den inte längre var utspridd i byn 1855 - Amalia Eriksson föds "Polkagrisens moder" Film! - Om att leva i Sverige på 1800-talet Alfred Nobel Upptäckte dynamiten! 1866 Den första sprängämnesfabriken anlade han 1865 i Vinterviken utanför Stockholm. Bönderna får mer mark att odla
Sveriges befolkning blir större Cloetta grundas 1873 1870 Andra industrialiseringsvågen i Sverige På 1870-talet startas flera större verkastadsindustrier upp Stockholm - Ångsågar - ångmaskiner
Eskilstuna - Verktyg & redskap
Trollhättan - Lokomotiv
Motala - Ångmaskiner 1890 De företag som överlevde krisåren blev starkare! Gustaf de Laval - Separatorn Lars Magnus Eriksson - Telefonen Gustaf Dalén Missväxt
leder till
emigration 1867 - 1868 - 1869 4000 svenskar utvandrade varje vecka 1880 Det är nödår i Sverige och allt fler utvandrar till Amerika Totalt utvandrar
1,2 miljoner svenskar mellan åren 1821-1930 1879 Sundsvalls strejken Efterfrågan på sågat timmer hade gått ned - 20 % i lön VÄCKER PROTESTER! Arbetarna jobbade 6 dagar/vecka & mer än 10 h/dag.. Staten sköt till med 3 miljoner kronor för uteblivna försäljningsintäkter Arbetarna sjöng psalmer för att hålla kampviljan uppe Arbetarna tvingades tillbaka efter landshövdingen Curry Treffenberg hotat med vapenmakt 1897 40 000 var inneboende hos andra familjer Stor bostadsbrist i Stockholm Nödbostäder Vintern 1917/1918 Nödår Hungerkravaller i Göteborg, Stockholm och Seskarö vid Haparanda Spanska sjukan kom till Sverige I augusti 1918 förbjöds teater- och biografföreställningar
Skolor stängdes
Mötesförbud
37 000 svenskar dog Kerstin Hesselgren Första kvinnan i riksdagen 1922 1856 - Den första allmänna järnvägen invigs Banan gick mellan Örebro och Nora
Järnvägsarbetarna kallades för "rallare" Nya jordbruksredskap och odlingsmetoder
Åkerarealen fyrdubblas Den tidiga emigrationen Det var främst de som tillhörde väckelserörelser som utvandrade
Exemplet Erik Jansson från Hälsingland Homestead Act ca 100 000 utvandrade under dessa år Mer än en halv miljon utvandrar 1879 - 93 Sverige blir ett industriland Runt 1850 börjar Sverige att industrialiseras
Sverige låg ca 100 år efter England
Förutsättningar:
Rika naturtillgångar: skog & malm
Sågade trävaror & svenskt stångjärn var eftertraktade i Europa
Befolkningsökning
Järnvägen
Telegrafen Fabrikerna etablerades utanför städerna där skog och malm fanns Nödår Dålig tillväxt Svält Emigration Katastrof Fattigdom . . Lönerna höjs vilket leder till bättre levnadsstandrad Bättre mat, bostäder, kläder och andra konsumtionsvaror Nu börjar byggnads-, textil- och livsmedelsindustrin igång De fattiga fick flytta och ge plats till de förmögna Elektriciteten kom till stan Konkurrans Industriägarna höjer produktiviteten Höja mängden varor som blir producerade varje timma! Fabriksägare anställer ingenjörer för att organisera verksamheten
Arbetaren får en bestämd uppgift att sköta, under begränsad tid
Lönen sattes efter hur lång tid det tog att utföra arbetet "Taylorism" Från amerikanaren F W Taylor Högre produktivitet men även; Hårdare styrt arbete
Stressigare
Mer monotont 1850 - 1890 Historiskt perspektiv 1800: Havre och timmer
1900-50: separatorer, telefoner, kullager, pappersmassa och papper.
1950-1980: bilar, fartyg och elektronisk utrustning
1990 avancerad teknik, läkemedel och tjänster dominerande
exportvaror Varför? De svenska männen drack som aldrig förr Socialt alternativ till krogen Främja nykterheten Rusta människorna för ett demokratiskt samhälle Nykterhetsrörelsen Väckelserörelsen
- Frikyrkorna Konventikelplakatet 1726
avskaffades 1858 Frälsningsarmén Missionsförbundet Baptistsamfundet Arbetarrörelsen Politiska
föreningar Fack-
föreningar Arbetar-
rörelsen otrygg arbetsplats/anställning Inget socialt skyddsnät Hjälpkassor Föra arbetarnas talan Ådalen 1931 Arbetarna strejkade i solidaritet med ett annat företag Demonstrationen var mot strejkbrytarna Förbud mot militära insatser mot civila Idrottsrörelsen Folkrörelser Vad är en folkrörelse Privata
- inget statligt stöd Frivilligt
medlemskap Öppet för alla Demokratiskt uppbyggda Ideella Syftar till att förändra samhället Idrottsrörelsen Redskap för fysisk fostran "En stark kropp var till nytta för nationens försvar" Fotbollen kom till Sverige på 1870-talet 1896 - Örgryte IS - De första svenska mästarna Första landskampen 1908 Världskrig Revolution i Ryssland Finland blev självständigt Arbetare slogs mot polisen Livsmedelsaffärer plundrades Värnpliktiga demonstrerade i olika städer Svältande och arbetslösa svenskar ville ha revolution! Vinter/vår 1918 Krig i finland
Revolutionär våg i Europa
Monarkerna i Mellaneuropa försvann
Demokratiska författningar infördes Svenskarna ville ha republik och allmän rösträtt 1919 får både män och kvinnor lika rösträtt 1920 bildar Hjalmar Branting den första socialdemokratiska regeringen Varför blev det ingen revolution 1917 Fanns ingen tradition av revolutioner i Sverige LO och Socialdemokraterna/liberalerna lyckades hålla kontroll över sina medlemmar Polis och militär öppnade aldrig eld mot befolkningen 1919 Allmän rösträtt för kvinnor och män Nykterhetslogen Man samlades i Frikyrkan Folkets hus/park De lärde sig: Tala
Debattera
Komma överens
Fatta beslut Ishockey kom till Sverige på 1920-talet 1920-1926 Hjalmar Branting leder 3 socialdemokratiska regeringar 1930 1932 - Per Albin Hansson bildar återigen en socialdemokratisk regering Socialdemokraterna regerade nästan oavbrutet fram till 1976 Kreuger-kraschen 1932 Per Albin Hansson Axel Pehrson-Bramstorp Koalitionsregering
Bondeförbundet stödde Socialdemokraterna i arbetslöshetspolitiken och Socialdemokraterna stödde Bondeförbundet i jordbrukspolitiken Saltsjöbadsavtalet 1939 - 1945 Andra världskriget Samlingsregering i Sverige Bestående av socialdemokraterna och de borgerliga partierna ledda under Per Albin Hansson Det svenska folkhemmet "Det goda hemmet" ..visionen om ett gott hem för alla ..ett folkhem utan klassmotsättningar ..det skulle verka mot antidemokratiska krafter ..i folkhemmet skulle alla vara jämlikar Per Albin Hansson kunde dock inte förverkliga sitt folkhem och han dog 1946 Tage Erlander blir ny statsminister mellan 1946-1969 1945-70 stiger lönerna som aldrig förr! På 1950-talet får svenskarna 3 veckors semester & arbetsveckan minskas till 5 dagar 1947 - Barnbidraget införs 1955 - obligatorisk sjukförsäkring 1958 - lagen om ATP (Allmänna tjänstepensionen) 9-årig skola med den första läroplanen 1962 Skatterna fyrdubblades mellan 1945-60 1958
Full transcript