Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Potenciál adrenalínových športov pre tvorbu produktu cestovn

No description
by

Lucia Hurňanská

on 26 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Potenciál adrenalínových športov pre tvorbu produktu cestovn

Potenciál adrenalínových športov pre tvorbu produktu cestovných kancelárií a športových agentúr v Českej a Slovenskej republike
Teoretická časť
Šport (delenie športu, šport a voľný čas, šport ako životný štýl)
Adrenalínový šport (rozdelenie adrenalínových športov – vzduch, zem, voda)
Vymedzenie pojmov v cestovnom ruchu (cestovný ruch, cestovný ruch ako systém, subjekt a objekt cestovného ruchu, typológia cestovného ruchu – druhy a formy)
Dobrodružný cestovný ruch
Adrenalínový cestovný ruch
Pojem dobrodružstvo
Účastník adrenalínového cestovného ruchu
Trh adrenalínového cestovného ruchu a jeho budúcnosť


Cieľ bakalárskej práce
Analýza ponuky cestovných kancelárií a športových agentúr v Slovenskej a Českej republike zameraných na adrenalínové športy.
Porovnanie danej analýzy s rozhovormi s profesionálnymi adrenalínovými športovcami.
Zistenie, či je na trhu miesto pre adrenalínové zájazdy alebo je nimi trh nasýtený.
Vytvorenie odporúčaní pre trh slovenského a českého adrenalínového cestovného ruchu.

Praktická časť
Vymedzenie pojmov praktickej časti (zájazd, cestovná kancelária a agentúra, športová, eventová a zážitková agentúra)
Metodický postup práce
Analýza trhu adrenalínového cestovného ruchu (slovenské a české cestovné kancelárie a športové agentúry)
Výsledky praktickej časti (komplexná analýza trhu adrenalínového cestovného ruchu, rozhovory s profesionálnymi adrenalínovými športovcami)
Zodpovedanie výskumných otázok
Odporúčania pre trh adrenalínového cestovného ruchu

Lucia Hurňanská
Vedúci BP: Mgr. Michal Munduch
Oponent BP: PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Cestovný ruch
Akademický rok: 2013/2014
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Adrenalínový šport
„Šport s určitou mierou rizika a vplyvom na vegetatívnu nervovú sústavu.“(Pásková a Zelenka, 2002, s. 12)
Šport, kde sa účastníci zapoja spôsobom, ktorý vytvára rizikové situácie ako ohrozenie života, Levinson a Christensen (2005).

Motívy
: senzácia, jedinečné situácie, dobrodružstvo, posun osobných hraníc pri maximálnom fyzickom zaťažení, návrat k prírode, životný štýl

Príklady:
skydiving, bungee jumping, surfing, freestyle skiing, downhill, horo/skalolezectvo, rafting

Adrenalínový cestovný ruch
Rekreačné cestovanie, ktorého hlavným obsahom sú nebezpečné a fyzicky náročné športy a iné aktivity, Travel Industry Dictionary [online]

Synonymum dobrodružného cestovného ruchu x podkategória dobrodružného cestovného ruchu.

Hudson (2003): „
hard
“ x „
soft


Metodický postup práce
Výskumná časť:
a) analýza trhu adrenalínového cestovného ruchu v Slovenskej a Českej republike - kvantitatívna obsahová analýza
b) pološtandardizovaný rozhovor s profesionálnymi adrenalínovými športovcami – kvalitatívny výskum

Indikátory výskumu:
šport, destinácia, ubytovanie, stravovanie, doprava, doplnkové služby, poistenie a cena

Výskumné otázky
Hlavná výskumná otázka:
Existuje na skúmanom trhu potenciál pre rozšírenie ponuky adrenalínových športov do aktuálnej ponuky cestovných kancelárií a športových agentúr?

Vedľajšie výskumné otázky:
Ktoré adrenalínové športy sú najviac ponúkané v cestovných kanceláriách a športových agentúrach?
Aký je najčastejší typ ubytovania počas cestovania za športovým zážitkom?
Aký je najčastejší typ dopravy počas cestovania za športovým zážitkom?
Aký je najčastejší typ stravovania počas cestovania za športovým zážitkom?
Budú preferovať profesionálni adrenalínoví športovci európske alebo mimoeurópske destinácie?

Zodpovedanie výskumných otázok
Hlavná výskumná otázka:
Existuje na skúmanom trhu potenciál pre rozšírenie ponuky adrenalínových športov do aktuálnej ponuky cestovných kancelárií a športových agentúr?
áno, obmedzená ponuka, trh nie je dostatočne nasýtený.

Vedľajšie výskumné otázky:
Ktoré adrenalínové športy sú najviac ponúkané v cestovných kanceláriách a športových agentúrach?
slovenské a české CK – rafting,
slovenské ŠA – rafting, české ŠA – skydiving

Aký je najčastejší typ ubytovania počas cestovania za športovým zážitkom?
slovenské a české CK – kemp,
slovenské a české ŠA – bez ubytovania

Aký je najčastejší typ dopravy počas cestovania za športovým zážitkom?
slovenské a české CK – mikrobus, slovenské a české ŠA – bez dopravy

Aký je najčastejší typ stravovania počas cestovania za športovým zážitkom?
slovenské a české CK – vlastné, slovenské a české ŠA – bez stravovania

Budú preferovať profesionálni adrenalínoví športovci európske alebo mimoeurópske destinácie?
európske, väčšina opýtaných mimoeurópske ešte nenavštívila

Zdroje
Extreme tourism
[online]. © 1999 – 2013 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.travel-industry-dictionary.com/extreme-tourism.html
HUDSON, Simon.
Sport and adventure tourism
. New York : The Haworth Hospitality Press, 2003. 324 s. ISBN 0-7890-1275-8.
LEVINSON, David a CHRISTENSEN Karen.
Berkshire encyclopedia of World Sport volume 2.
Great Barrington : Berkshire Publishing Group LLC, 2005. 902 s. ISBN 0-9743091-1-7.
PÁSKOVÁ, Martina a ZELENKA, Jozef.
Výkladový slovník cestovního ruchu
. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. 448 s. ISBN 80-239-0152-4.
Ďakujem za pozornosť
Bakalárska práca
Námety k diskusii
Vedúci práce:
Myslíte si, že zaraďovanie adrenalinových športov medzi olympijské disciplíny (napr. freestyle snowboarding), môže spôsobiť rozšírenie ponuky cestovných kancelárií?
Akým spôsobom ste získali kontakty na respondentov pre rozhovory?

Oponent práce:
Aký je Váš názor na fenomén zvaný Adventure Therapy (prvok dobrodružstva v terapii)?
Môžete uviesť a analyzovať nejakou svoju konkrétnú osobnú skúsenosť s adrenalinovými aktivitami (pokiaľ možno aspoň jednu pozitívnu a jednu negatívnu)?
Full transcript