Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

מצגת חוקי המשחק - עברית FreshBiz

הוראות משחק למאמנים
by

ronen gafni

on 1 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of מצגת חוקי המשחק - עברית FreshBiz

...תויורשפא 10,000 מ רתוי תידמימ בר הבישח תצבשמל עיגהל
Reach "הלחתה" תצבשממ ךרדל ואצת םיקהל םכנוצרבש םיקסעה דחא תא ורחב You make money of your business : םכלש קסעהמ ףסכ וחיוורת דציכ םיפלק 5 לבקמ ןקחש לכ
קחשמה תלחתהב רות לכב ולש דחא הלועפ ףלקב שמשתהל לוכי ןקחש לכ רחא ןקחש לכ לש ורותבו ךרותב תווצה ,םינקחשה ןיב תויעפ לכ םוזיל ןתינ
.'דכו ,תוינקו תוריכמ ,תואוולה ,תויופתוש : אמגודל ? ליחתהל םינכומ היבוק קרוז ןקחש לכ
היבוקב אצויש םוכסה תא
קחשמה תליחתל קנבהמ םינוילמב לבקי אוה ,ליחתמ רתויב ךומנה םוכסה םע ןקחשה
ןועשה ןוויכ םע וירחא !!! ....ורכזתו Be a player... ? שדח קסע ליחתהל תיתחפשמ השפוח ןנכתל תואיצמל ןויער ךופהל םיסחי תכרעמ להנל תישיא תוחתפתה ונלש תואצותה םלוע םיאור ונחנאש תויונמדזהה : ונילע ךרד תוצרופ תואצות רוציל ידכ וניאר םרטש תויונמדזה תוארל תימזי הבישח לש תואצותה םלוע וניניש םרטש םיסופדו תונומא תונשל ונישע םרטש תולועפ תושעל רתוי תובוט ונלש תואצותה ךכ ,תידמימ בר העונתב רתוי םינמוימ ונחנאש לככ Dimensional Multi Entrepreneurial Thinking TM Two Dimentional Thinking Multi Dimensional Thinking Multi Dimensional Thinking תיראיניל העונת leaps One or
the other All together תויורשפא 4-6 תימזי הבישח חותיפל קחשמ תססובמ הנדס ל םיאבה םיכורב ? תימזי הבישח איה המ הדובע אוצמל שדח טקיורפ םיקהל ונרובע ירשפאש םינימאמ ונחנאש המ םישוע ונחנאש תולועפה תוקד 90 ךותב היבוק תקירז יפ לע ועונתו םיציחה ןוויכל םאתהב חולה לע ותוא וביצה קסעה תמקה תולע תא קנבל ומלש : שדח קסע םיקהל דציכ
,םכלש קסעה לע דומעי םירחאה םינקחשה דחא רשאכ
קסעה לע חוורה תא םכל םלשי אוה

קנבהמ חוורה תא ולבקת ,םכמצע לש קסע לע ודמעת םתא רשאכ

, "םיחוור ףוסיא" תרתוכ םע תצבשמ םע ודמעת רשאכ
חולה לע םכל שיש םיקסעה לכמ םיחוורה לכ ךס תא ופסאת תידמימ בר תימזי הבישח תידמימ וד הבישח הציפק תיטנאווק וא וא םגו םג :) הדות Go...Be a player גד FBZers https://www.facebook.com/groups/freshbizers/ Be a player ...אבה דעצל םכרובע תויורשפא המכ ...םינמאתמ רשאכ שחרתמ יתימא יוניש ,קחשל וכישמת קובסייפב ונלש הליהקל ופרטצה תימזי הבישח חותיפל הנדסב ופתתשה Our Mission Statment

Globaly inspire, educate & motivate
multi dimensional entrepreneurial thinking, throgh game based learning
Full transcript