Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ffotosynthesis

No description
by

Owain Butterworth

on 19 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ffotosynthesis

Beth yw Ffotosynthesis?
Mae anifeiliaid yn bwyta bwyd i gael egni. Planhigion gwyrdd yn unig sy’n medru creu eu bwyd ei hun.

Mae planhigion yn cynhyrchu glwcos trwy’r proses o ffotosynthesis.

Hafaliadau Ffotosynthesis
Geiriol
Carbon Deuocsid
Mae ocsigen yn cael ei rhyddhau i’r aer trwy’r dail.

Gall y planhigion troi’r glwcos sy’n cael ei cynhyrchu i fewn i sylweddau arall, er enghraifft starts, sy’n cael ei ddefnyddio fel storfa egni.
Mae’r egni yma yn cael ei ddefnyddio yn ystod resbiradaeth.

Defnydd o glwcos

EGNI - RESBIRADAETH.
Mae mitocondria yng nghelloedd y planhigyn yn defnyddio glwcos i greu egni trwy RESBIRADAETH

CELLWLOS
Mae cadwyni o glwcos yn ffurfio CELLWLOS. Defnyddir y CELLWLOS i adeiladu cellfuriau i gelloedd y planhigyn.

PROTEINAU
Mae glwcos yn cael ei ymuno â mwynau o’r pridd Trwy ymuno glwcos a nitradau o’r pridd mae’r planhigyn yn ffurfio PROTEINAU ar gyfer tyfiant a thrwsio celloedd sydd wedi eu niweidio.

STARTS
Cadwyni o glwcos yn ffurfio STARTS. Nid yw STARTH yn hydawdd mewn dŵr ac mae’r moleciwlau yn rhy fawr i dryledu allan o’r celloedd. Mae starts felly yn gynnyrch da i storio.

FFotosynthesis
Symbol
Golau
Mae planhigion yn amsugno carbon deuocsid o’r aer trwy eu dail. Mae’r carbon deuocsid yn tryledu trwy tyllau bach o’r enw stomata sydd wedi’ leoli ar waelod y dail.

Mae’r gwagleon rhwng celloedd gwaelod y dail yn galluogi carbon deuocsid i symud i’r celloedd sydd uwch yn y dail.

Mae hwn hefyd yn gadael ocsigen dianc o’r dail ar ôl ffotosynthesis.

Mae haen uchaf y dail yn cynnwys nifer o gelloedd palis, sy’n amsugno egni’r haul sy’n disgyn ar yr arwyneb.

Fel arfer mae gan dail arwynebedd fawr sy’n gallu amsugno llawer o egni’r haul.


Mae gan wyneb y dail haen gwyraidd sy’n lleihau colled dŵr ac yn amddiffyn y dail o glefydon ac o’r tywydd
Dwr
Mae planhigion yn amsugno’r dŵr sydd angen arnynt trwy eu gwreiddiau.

Mae’r gwreiddiau’n cynnwys celloedd gwreiddflewyn sy’n ymestyn allan trwy’r pridd. Mae gan wreiddiau arwynebedd mawr a waliau tenau syn galluogi dwr i basio trwyddynt yn hawdd.

1. Mae dŵr yn hydoddydd ar gyfer adweithiau cemegol.
E.e. yn ffotosynthesis 6CO2 + 6H20 --> C6H12O6 +6O2
Carbon deuocsid + Dwr = Glwcos + Ocsigen.

2. Mae dŵr yn galluogi cludiant mwynau o amgylch y planhigyn.

3. Mae dŵr yn helpu cynnal y gell. Os mae planhigion yn colli gormod o dwr maent yn gwywo (wilt).
4. Mae tua 95% o’r dŵr sydd wedi amsugno mewn i'r planhigyn yn cael eu hanweddu.

Sylem
Sylem yw llestr (vessels) sydd yn symud dŵr o’r gwreiddiau i’r dail.  
Ffloem
Ffloem yw llestr sydd yn symud bwyd a bwyd o’r coesyn i’r ardaloedd sydd yn tyfu ac sydd yn storio bwyd.

Gwefannau
http://www.bbc.co.uk/education/topics/zbgg87h


Hafaliad geiriol
Glwcos + Ocsigen Carbon Deuocsid + Dŵr + EGNI
Resbiradaeth
Mae pob cell byw yn resbiradu, dyma beth sy'n rhoi egni i organebau.
Nid anadlu yw resbiradaeth; adwaith yn cytoplasm y gell yw resbiradaeth.
Yn resbiradaeth aerobig mae glwcos yn adweithio gydag ocsigen er mwyn ffurfio egni, dŵr a charbon deuocsid.
Defnyddir yr egni i gadw'r celloedd yn fyw ac mae peth egni yn cael ei storio i'w ddefnyddio pan fo'r angen
Hafaliad Symbol


CLOROFFYL yw’r pigment gwyrdd o fewn celloedd planhigion. Mae’n amsugno’r egni golau sydd angen i yrru ffotosynthesis. Mae’r ENSYMAU yn gatalyddion sy’n cyflymu’r broses.
Full transcript