Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Мөнгөний захын байгууллагууд, хэрэгслүүд

No description
by

tungalag jargalsaikhan

on 3 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Мөнгөний захын байгууллагууд, хэрэгслүүд

Мөнгөний захын байгууллагууд
Санхүүгийн компаниуд
Мөнгөний захын сангууд
Даатгалын компаниуд
Мөнгөний захын байгууллагууд, хэрэгслүүд
Санхүүгийн зах зээл
Хөрөнгийн зах зээл
Мөнгөний зах зээл
Валютын зах зээл
Уламжлагдсан зах зээл

Мөнгөний зах
Нэгээс доош жилийн хугацаатай, хөрвөх чадвар өндөртэй үнэт цааснуудтай холбоотой гүйлгээ арилжаа хийгдэж байгаа санхүүгийн зах зээлийн нэг төрөл юм.

Мөнгөний зах зээлд оролцогчдын гол зорилго:
Засгийн газар, компаниуд богино хугацаанд санхүүгийн эх үүсвэр олж авах.
Засгийн газар, төв банкнаас мөнгөний нийлүүлэлтэд тавих хяналтын үүргээ хэрэгжүүлэх

Мөнгөний захын байгууллагууд
Арилжааны банк
хадгаламжийн байгууллага
зээлийн холбоод
санхүүгийн компаниуд
тусгай сангууд
мөнгөний захын сангууд
даатгалын компаниуд
тэтгэврийн сангууд
Мөнгөний захын хэрэгсэлүүд
Төрийн сангийн үнэт цаасууд
Депозитийн сертификатууд
Арилжааны үнэт цаасууд
Евро долларын депозитууд
Банкны акцептууд
Холбооны сангууд (Хоёрдогч зах зээлийн хэрэгслүүд)
Мөнгөний захын хэрэгслийн давуу тал
Мөнгөний эрэлт ба нийлүүлэлтийн харилцан үйлчлэлийг хангаж байдаг байгууллагуудын сүлжээ юм.
Мөнгөний зах зээл дээр явагддаг арилжаа:
Тухайн улсын бэлэн ба бэлэн бус мөнгөний хөдөлгөөн, төлбөр тооцоо, өр авлагыг барагдуулах ба мөнгөн хөрөнгийг байршуулах үйл ажиллагаа, гадаад валютын болон санхүүгийн туслах хэрэгслүүдийн арилжаа явагдаж байдаг.

Мөнгөний зах зээл дээр хийгддэг арилжааны онцлог нь хэмжээний хувьд их, банк хоорондын арилжааны хүү
харьцангуй бага байдаг.

Олон улсын мөнгөний зах зээл:
Төвүүд нь: Лондон, Нью-Иорк, Франкбурт, Токио, Гонконг, Сингапурт
байрладаг ба газар зүйн байрлал нь дэлхийн мөнгөний зах зээлийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангадаг.
Өөрөөр хэлбэл цагийн бүсийн дагуу нэг нь хаагдаж байхад нөгөө нь нээгдэж байдаг.

Хадгаламжийн байгууллагууд
Засгийн газар, Иргэд, ААН-үүдийн хадгаламж депозитээр эх үүсвэрээ бүрдүүлж эндээсээ ЗГ-ын болон бизнесийн байгууллагын үнэт цаасыг худалдан авах иргэд ААН зээл олгох замаар үйл ажиллагаа явуулдаг.

Зээлийн холбоод
Зээлийн холбоод, санхүүгийн компаниуд, тусгай сангууд, мөнгөний захын сангууд, мөнгөний захын байгууллагууд, мөнгөний захын байгууллагын төрлүүд болох хадгаламжийн байгууллага, зээлийн холбооны гишүүдээс оруулсан депозитыг холбооны гишүүддээ зээл олгох журмаар үйл ажиллагаа явуулдаг.

Засгийн газар иргэд ААН-үүдэд арилжаалсан үнэт
цаасуудыг иргэд ААН-д зээл олгох замаар үйл
ажиллагаагаа явуулдаг


Засгийн газар, иргэд ААН-үүдэд арилжаалсан Давуу эрхтэй хувьцаануудыг засгийн газар ААН-ын урт хугацаатай үнэт цаасуудыг худалдан авах замаар үйл ажиллагаа явуулдаг


Даатгалын компаниуд даатгалын төлбөр хөрөнгө оруулалтанд оруулсан үнэт цаасуудын ноогдол ашгийг засгийн газар ААН-ын урт хугацаатай үнэт цаасуудыг худалдан авах замаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.


Тэтгэврийн сан
Тэтгэврийн сангууд ажил эрхлэгч ба ажил олгогчоос эх үүсвэрээ бүрдүүлж ЗГ ААН ын урт хугацаатай үнэт цаасуудыг худалдан авах замаар үйл ажиллагаа явуулдаг

Төрийн сангийн үнэт цаасууд
Хугацаа нь богино учир эрсдэл бага
Хөрвөх чадвар өндөртэй
Хоёрдогч зах зээл дээр арилжаалж болдог

Засгийн газар

Иргэд, бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагууд

13-н долоо хоног, 26-н долоо хоног, 1 жил

Хүчтэй

Депозитын сертификатууд
Хадгаламжийн сертификат гэдэг нь сертификат
эзэмшигч банкинд мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаатай, тогтоосон хvvтэй хадгалуулсан болохыг гэрчилсэн vнэт цаас юм.

Дамжин Арилжаалагддаг
Банк, хадгаламжийн байгууллагууд
Иргэд
7 хоногоос 5 жил хүртэл, түүнээс урт
Сул
Дамжин Арилжаалагддаггүй
Том арилжааны банкууд, хадгаламжийн байгууллагууд
Бизнесийн байгууллагууд
2-7 хоногоос 1 жил хүртэл
Тогтвортой бус
Арилжааны үнэт цаасууд
Банкны холдинг болон санхүүгийн компаниуд, бусад компаниуд
Бизнесийн байгууллагууд
1 өдрөөс 270 хоног хүртэл
Сул

Евро долларын депозитууд
Тухайн улсын нутаг дэвсгэрээс гадна байрлах банкууд
Төрийн болон бизнесийн байгууллагууд
1 өдрөөс 1 жил хүртэл
Тогтвортой бус
Банкны акцептууд
Экспорт эрхэлдэг бизнесийн байгууллагууд
Бизнесийн байгууллагууд
30-70 өдөр хүртэл
ХүчтэйХолбооны сангууд
Хадгаламжийн байгууллагууд
Хадгаламжийн байгууллагууд
1-7 өдөр
Тогтвортой бус

Хоёрдогч зах зээлийн хэрэгслэлүүд
Бизнесийн ба санхүүгийн байгууллагууд
Бизнесийн ба санхүүгийн байгууллагууд
1-15 өдөр
Тогтвортой бус
Төв банкны үнэт цаас
Монголбанкны мөнгөний бодлогын
нээлттэй захын хэрэгсэл бөгөөд хямдруулсан хэлбэрээр арилжигдаж, тогтоосон хугацааны дараа нэрлэсэн үнээр эргэн төлөгдөх үнэт цаас

Засгийн газрын үнэт цаас
Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан өрийг бичиг

Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа
Монголбанкаар дамжин хийгдэх болсноор дараах ач холбогдолтой.
Төсвийн бодлогын хувьд:
Төсвийн богино хугацааны орлого, зарлагын зөрүүг санхүүжүүлэх
Бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх
Санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд:
Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгийн
жишиг өгөөжийн муруй бүрэлдэх
Бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийг үнэлэх, зах зээлд нэвтрүүлэх боломж бүрдэх

Мөнгөний бодлогын хувьд:
Засгийн газрын үнэт цаасыг мөнгөний
бодлогын хэрэгсэл хэлбэрээр ашиглах
Төсөв, мөнгөний бодлого хоорондын уялдааг
сайжруулах

Хөрөнгө оруулагчдад:
Хөрвөх чадвар өндөртэй, эрсдэл багатай хөрөнгө
оруулалтын хэрэгсэл
Засгийн үнэт цаасны хүүгийн орлого татвараас чөлөөлөгдөнө

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript