Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Exam - EU

No description
by

Alma Pitranga

on 3 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Exam - EU

EU Европейски съюз (Bulgarian)
Evropská unie (Czech)
Den Europæiske Union (Danish)
Europese Unie (Dutch)
Euroopa Liit (Estonian)
Euroopan unioni (Finnish)
Union européenne (French)
Europäische Union (German)
Ευρωπαϊκή Ένωση (Greek)
Európai Unió (Hungarian)
An tAontas Eorpach (Irish)
Unione europea (Italian)
Eiropas Savienība (Latvian)
Europos Sąjunga (Lithuanian)
L-Unjoni Ewropea (Maltese)
Unia Europejska (Polish)
União Europeia (Portuguese)
Uniunea Europeană (Romanian)
Európska únia (Slovak)
Evropska unija (Slovene)
Unión Europea (Spanish)
Europeiska unionen (Swedish) Den europeiske sentralbank Det europeiske råd Europakomisjonen - Berlaymontbygningen i Brussel Parlamentet Domstolen Traktater Roma 1957 Maastricht 1992 Lisboa 2007 Norge og EU €URO Den viktigste avtalen mellom Norge og EU er EØS-avtalen
Eus politikk påvirker store deler av det norske samfunn Innført: EUs myntenhet Den europeiske sentralbank (ESB), med sitt hovedsete i Frankfurt, styrer utstedelsen av mynter og kontanter, og er bla. ansvarlig for euroens rentefastsettelse. Euro er også offisiell valuta i seks stater og ett område utenfor EU Andorra, Monaco, Vatikanstaten, San Marino, Akrotiri og Dhekelia på Kypros, Kosovo og Montenegro. 1. januar 1999 (elektronisk valuta)
1. januar 2002 (mynter og sedler)
En euro tilsvarer hundre cent land i blått er i eurosonen, land i oransje og purpur forventes å innføre euroen innen 2012. Uformelt kalt EU-toppmøtet Møtet holdes fire ganger i året Rådets hovedoppgave er å utforme unionens overordnede politiske strategier 10/06/2011 Kommisjonen avsluttet medlemskapsforhandlinger med Kroatia og landet blir dermed med all sannsynlighet EUs medlemsland nummer 28 i 2013. Parlamentet er den lovgivende institusjon i EU Valgt av Unionens inbyggere Opprettet 1952
EUs dømmende myndighet
Haren dommer pr medlemsland
Domstolen ligger i Byen Luxembourg
Nåværende president er Vassilios Skauris fra Hellas Det utøvende organ i EU 27 komisærer, en fra hvert medlemsland Kommisjonspresidenten utpekes av rådet Jose Manuel Durato fra Portugal har hatt denne posisjonen siden 2004 Kommisjnens oppgave er å foreslå lover Vedtar lover sammen med rådet En annen oppgave er å vedta budsjettet Grunnlagt 1998
Jean Claudi Trichet er president nr. 2
Styrer valutapolitikken i de 17 medlemsland som har EURO som mynteenhet.
Ligger i Frakfurt am Main Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap
Den ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland, og trådte i kraft 1. januar 1958.
Ledende personer i kull- og stålunion ønsket en omfattende integrering av medlemslandenes økonomi (fellesmarkedet).
Traktaten slår fast de grunnleggende prinsipper innen EU
Roma-traktaten er blitt endret seks ganger Landene skulle ha en felles jordbrukspolitikk. De forpliktet seg til å la matvarer passere friere over landegrensene.
Landene måtte gi opp deler av sin egen selvstendighet.
Landene måtte bygge ned tollmurene, slik at varene ble billigere. Roma-traktaten hadde tre hovedmål Traktat om Den europeiske union ble undertegnet
i Maastricht i Nederland 7. februar 1992
Den trådte i kraft 1. november 1993 og opprettet Den europeiske union (EU)
Begrepet Den Europeiske Union ble skapt gjennom Maastricht-traktaten Ble undertegnet av EUs 27 statsoverhoder i Lisboa, Portugal, den 13. desember 2007
I motsetning til Traktaten om en forfatning for Europa, endret Lisboa-traktaten Maastricht-traktaten og Roma-traktaten i stedet for å erstatte dem Nasjonalt motto:
Enhet i mangfold Jerzy Buzek Nasjonaldag 9. mai
Nasjonalsang «Til gleden» 1951
Frankrike og Tyskland slo sammen sin administrasjon av kull- og stålindustrien
+ Italia og Benelux Schengenavtalen - har man først kommet inn i et EU-land, skal man kunne reise fritt rundt i alle Storbritannia ble ikke medlem 1951 så EU var ikke noe aktuelt for Norge siden Storbritannia var viktigere enn både Vest-Tyskland og Frankrike når det gjald handel og utenrikspolitikk.
Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia + noen andre europeiske land dannet EFTA.
Avtalen var - Landene ikke skulle legge toll på hverandres industrivarer.
I 1972 ble resultatet 53,5 % nei og 46,5 % ja til EU
Da EU dannet "indre marked" i 1992 så kunne Norge få problemer med å selge sine varer til andre EU land
Men problemet ble løst av EØS avtalen i 1994
Enda en avstemning i 1992, men folk var fortsatt mot EU Takk for meg ! :) Spørsmål?
Full transcript