Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chuyển đổi nhanh

No description
by

Dong Ha

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chuyển đổi nhanh

Chuyển đổi nhanh
Thời gian chuyển đổi nhanh
3 bước chuyển đổi nhanh
Kỹ thuật SMED
Quá trình thiết lập và triển khai SMED
1. Chuyển đổi nhanh
Là quá trình chuyển đổi một dây chuyền hoặc máy đang chạy để sản xuất sản phẩm này sang chạy để sản xuất một sản phẩm khác
2. Thời gian chuyển đổi nhanh
Là khoảng thời gian trôi qua khi phần cuối của sản phẩm (
Last good piece
) A được sản xuất xong cho đến phần đầu tiên (
first good piece
) của sản phẩm B bắt đầu sản xuất
3. Ba bước chuyển đổi nhanh
Tháo dỡ
Loại toàn bộ SP và NVL ở quy trình trước
Có thể đơn giản hoặc phức tạp
Thời gian có thể ước tính được
Lắp đặt
Thay đổi thiết bị cho SP kế tiếp
Thay đổi thông số của quy trình
Thời gian có thể ước tính được
Khởi động
Để đảm bảo máy hoạt động đến công suất bình thường
Mất nhiều thời gian và khó ước tính được thời gian
4. Kỹ thuật SMED
SMED - Single Minute Exchange of Dies
Phát triển bởi Shigeo Shingo vào năm 1950
Để giảm triệt để khoảng thời gian chuyển đổi
Là một cuộc cách mạng trong sản xuất
SMED tập trung vào quá trình
Không tốn kém chi phí
Có kế hoạch thực hiện
Tiêu chuẩn hóa công việc
Cải tiến liên tục
Mục tiêu
Giảm hàng tồn kho
Giảm kích thước lô hàng
Giảm thời gian chuyển đổi
Giảm tác động vào MMTB
Cải tiến chất lượng
Cải thiện năng suất
Cải thiện tính linh hoạt
GĐ1
GĐ2
GĐ3
GĐ4
Chuẩn bị
Lựa chọn và thành lập nhóm
Thiết lập các nguyên tắc cơ bản
7 bước thực hiện SMED
5. Quá trình SMED
Xác định mục tiêu và kế hoạch
Vận động sự cam kết của lãnh đạo
Đào tạo đội ngũ triển khai công việc
Kiến thức
Sở thích
Teamwork
Tích cực
Lãnh đạo
Chương trình làm việc
Bản phân công công việc
Gián đoạn
Chủ trì cuộc họp
Nơi và thời gian họp
Biên bản cuộc họp
Quan sát & ghi chép
Tách hoạt động bên trong và bên ngoài
Xử lý các hoạt động
Sắp xết các hoạt động
Lập quy trình mới
Kiểm tra quy trình mới
Ghi lại các bước
Bước 1: Quan sát và ghi chép
Không nhằm cắt giảm nhân sự
Chúng ta phải:
Thông báo trước
Giải thích lý do quan sát
Nói rõ những lợi ích mang lại
Đánh giá sự quan sát
Xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài
Thời gian lãng phí
Sự thay đổi của quá trình
Bước 2: Tách các hoạt động
Hoạt động bên trong:

chỉ thực hiện được khi máy/ quá trình ngừng hoạt động
Hoạt động bên ngoài:

có thể thực hiện được khi máy/ quá trình đang hoạt động
Bước 3: Chuyển hoạt động bên trong sang bên ngoài
Loại bỏ/ điều chỉnh
Bước 4: Sắp xếp tất cả các hoạt động
Bước 5: Thiết lập quy trình mới
Xác định rõ trách nhiệm
Ai làm gì?
Làm khi nào?
Làm như thế nào?
Tập luyện trước khi thực hiện chuyển đổi chính thức
Bước 6: Kiểm tra quy trình mới
Chạy thí điểm quy trình mới
Ghi lại các bước của quy trình mới
Xác định lại thời gian các bước
Ghi lại các cơ hội cải tiến
Xem video và tìm thêm cơ hội cải tiến
Thực hiện điều chỉnh khi cần thiết
Kiểm tra lại, nếu cần thiết
Bước 7: Tài liệu hóa các bước trong quy trình mới
Tạo hồ sơ mới bao gồm các bước của quy trình mới
Thực hiện các phê chuẩn cần thiết
Đào tạo công nhân
Phổ biến công việc đã chuẩn hóa
Full transcript