Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brabantia ING 2014

Voorstel rkvv Brabantia tbv ING-sponsoring
by

Ergon Communicatie

on 26 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brabantia ING 2014

voor de komende wedstrijd
ruim 40 aanmeldingen op vakatures
per direkt, vervangt ontslagen Reker
rkvv Brabantia, anno 1922
Brabantia hoofdsponsoren
Advocaat nieuwe trainer Brabantia
Eind juni verkiezingen nieuw hoofdbestuur
van onze sport-correspondent

Eindhoven - Dick Advocaat is de verrassende keuze geworden als nieuwe hoofdtrainer. Hiermee is Advocaat de derde trainer in 2 seizoenen.

Na de verliesreeks van Reker kon het niet uitblijven dat er snel een zwaargewicht zou volgen. En aangezien geld geen rol speelt bij Brabantia waren de verwachtingen ook hooggespannen.
€ 1,25
Maandag 2 mei 2014
Vol XCIII, No. 311
Sjeik Abdul Olfera Mohamed Al Strijpol nieuwe eigenaar Strijpse vv Brabantia
Al derde voorval deze maand
Onverlaten maken sportpark schoon
van een van onze correspondenten

Eindhoven - Zoals verwacht is Sjeik Abdul Olfera Strijpol onze nieuwe eigenaar geworden. Strijpol heeft de aandelen verworven van de vorig Sjeik Kraaijski.

Aangenomen wordt dat Strijpol direkt vele miljoenen olie-dollars zal steken in de Strijpse formatie. Geld dat ook nodig was om het huidige nivo en verwachtingspatroon waar te maken.

Mocht iemand de sjeik tegen komen dan graag buigen en de voeten van deze edele man kussen.

Utopia
van onze sport-correspondent

Eindhoven - Voor de derde keer deze maand hebben onverlaten in de nacht van zondag op maandag het complete sportpark schoongemaakt. De aanwezige schoonmaakploeg die iedere maandagochtend het sportpark vrijwillig schoonmaakt kon weer onverrichter zaken terugkeren.

Het hoofdbestuur van Brabantia roept de schuldige op zich direkt te melden of ten minste te stoppen met deze nachtelijke acties. De maandag-ochtend-vrijwilligers-ploeg dreigt te stoppen met haar werkzaamheden als ze steeds voor niks naar het sportpark moeten komen.

Anoniem melden kan via onze vrijwilligers-hotline. Telefoonnummer en emailadres staan op onze website.
van onze sport-correspondent

Eindhoven - Eind juni vindt de jaarlijkse ALV van de vereniging plaats. Naast de reguliere agenda en jaarstukken zullen ook de verkiezingen voor de vacante bestuursfuncties gehouden worden. Ruim 40 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld voor 5 beschikbare functies.

Voor de functie van penningmeester (Dhr. Duck stopt na 15 jaar) hebben zich 8 kandidaten gemeld. Voor de functie bestuurslid commerciële zaken hebben zich 6 personen gemeld. Voor de nieuwe bestuursfunctie MVO hebben 7 personen zich aangemeld. Voor de door het vertrek van onze gewaardeerde Mevr. Sjannie vrijgekomen plek van bestuurslid facilitaire zaken hebben zich liefst 12 vrijwilligers gemeld.
alle 10.000 zit- en staanplaatsen op
Wedstrijd a.s. zondag uitverkocht
van onze stads-redactie

Eindhoven - De wedstrijd van a.s. zondag Brabantia tegen Unitas '59 is ook deze week reeds uitverkocht. Met ruim 10.000 verkochte kaarten is de recette ongeveer net zo groot als de meeste wedstrijden dit seizoen.

Nadat enkele bolides problemen hebben ondervonden bij het inparkeren en in sommige gevallen zelfs tot incidenten hebben geleid, heeft het bestuur besloten de parkeerplaatsen te verruimen.

De geleden schade aan de niet-onaanzienlijke auto's, die beloopt in de vele 10-duizenden euro's zal door Brabantia vergoed worden. Desalniettemin verzoekt het bestuur de valet-parkeerders voorzichtig om te gaan met deze auto's.

voor het komend seizoen
drie-tal schorsingen bij de jeugd
vrijwilligers gezocht!
rkvv Brabantia, anno 2014
Brabantia hoofdsponsoren
Brabantia zoekt met spoed!
Schorsingen verzwakken elftallen
van onze sport-correspondent

Eindhoven - Brabantia is een vereniging die het voor de organisatie vooral moet hebben van vrijwilligers. En deze komen we ernstig te kort.

Op het bestuurlijke vlak zijn er al geruime tijd enkele vakatures: voorzitter, secretaris, commercie en facilitair moeten ingevuld worden. Ook kunnen we nog 2 of 3 algemene bestuursleden gebruiken!
Naast bestuursfuncties kunnen we ook actieve leden gebruiken in de technische staf. Met name trainers en leiders voor onze lagere elftallen.

Op het gebied van terreinbeheer en in de kantine hebben we nog dringend enthousiaste mensen nodig.

Interesse? Reageer via onze website of kom eens langs. Samen behouden we de mooie vereniging die d'n Brab is!
€ 1,25
Maandag 2 mei 2014
Vol XCIII, No. 311
Financieel tekort dreigt
ouders worden verplicht mee te rijden
Bestuur maakt vervoers-schema jeugd
van een van onze correspondenten

Eindhoven - Ook dit jaar weer moet d'n Brab alle zeilen bijzetten om het seizoen financieel rond te krijgen. Teruglopende sponsorinkomsten en stijgende, onafwendbare kosten zijn de oorzaak van het dreigende tekort.

Het hoofdbestuur heeft met haar beperkte middelen (mankracht) alle zeilen reeds bijgezet om tot een sluitende exploitatie te komen.

Waarschijnlijk zal het tekort nipt weggepoetst worden, maar we blijven de leden erop hameren om mee te denken en vooral te doen om de financiële positie van Brabantia te verstevigen.
De Realiteit
van onze correspondent

Eindhoven - Het jeugdbestuur van Brabantia heeft voor alle jeugdelftallen in de A-, B-, C-, en D-jeugd schema's ingesteld om het vervoer bij uitwedstrijden te garanderen.

Als gevolg van het beperkte animo om met de eigen zoon (of dochter) mee te reizen is het jeugd-bestuur over gegaan tot deze regeling. Ook bij andere clubs is gebleken dat een dergelijke regeling noodzakelijk was.

De keuze voor een schema is een logische; op deze manier kan iedereen ruimschoots van te voren de uitreis plannen. Eventueel onderling uitruilen kan, maar de ouder blijft altijd verantwoordelijk dat het vervoer geregeld is. Indien een ouder zelf niet voor vervoer kan zorgen dient de ouder zelf vervangend vervoer te regelen.
van onze sport-correspondent

Eindhoven - De KNVB heeft afgelopen week een drietal langdurige schorsingen uitgesproken bij resp. onze B1, C5 en D2. De schorsingen waren het gevolg van onacceptabele gedragingen op het veld.

Ook de Normen & Waardencommissie van Brabantia onder leiding van Dhr. Blatter heeft zich over de verschillende zaken bekommerd. Aangezien de Normen & Waardencommissie altijd uitvoerig 'hoor en wederhoor' toepast wordt de uitspraak van deze commissie pas over enkele weken verwacht.

Tot een definitieve uitspraak gedaan wordt heeft het jeugdbestuur de betrokken spelers voorlopig geschorst. De betrokken spelers worden wel verwacht de trainingen bij te wonen alsook de wedstrijden (als toeschouwers).

maximaal 6 ballen per elftal en training
Materialen op rantsoen
van onze stads-redactie

Eindhoven - Ivm een tekort aan middelen moeten we alle jeugdelftallen op rantsoen zetten en een maximum aankondigen voor de te gebruiken middelen zoals ballen en pionnen.

Met name het tekort aan ballen, die aan het begin van het seizoen ruimschoots aanwezig waren verbaast het bestuur.
De terreinbeheerder zal over de verdeling van de middelen gaan. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen prestatieve- en recreatieve-elftallen.

Het bestuur vraagt uw begrip voor deze situatie en verzoekt eenieder zorgvuldiger om te gaan met de spullen!
hier kunt U adverteren
hier kunt U adverteren
samen de voetbalbeleving
een presentatie over utopia, realiteit en toekomst
rkvv Brabantia, anno 2017
Verbinding
€ 1,25
Maandag 2 mei 2014
Vol XCIII, No. 311
Samen met
De Toekomst
Samenwerking wil Brabantia op vele terreinen intensiveren of realiseren. Hieronder enkele voorbeelden:

Intensiveren van onze rol binnen WIJ-Eindhoven (front-office-aanpak van het Eindhovense Welzijnswerk). Brabantia is meer dan een voetbalvereniging! Wij zijn een belangrijke schakel in het welzijnswerk, zeker gezien onze plek in de mooie, oude volkswijk Strijp.

Samenwerking met andere voetbalverenigingen (Brabantia is initiatiefnemer van een gemeentelijk voorzitters-overleg) op het gebied van inkopen, opleidingen, voetbaltechnische kennis etc.

Samenwerking op het gebied van Normen & Waarden. Brabantia is grondlegger van De Eindhovense Norm (ieder sportpark heeft een bord met 'spelregels' omtrent gedrag op en rond het veld).
Het uitbuiten van onze rol in het hart van de wijk Strijp voor leden, maar vooral niet-leden om relaties en verbindingen te leggen. Dit willen we bereiken o.a. door:

- Verhogen van de ouder-betrokkenheid dmv ouderavonden.
- Beschikbaar stellen clubhuis voor activiteiten en opleidingen voor alle Strijpenaren. Past ook goed binnen de WIJ-Eindhoven-gedachte.
- Organiseren van voetbalgerelateerde activiteiten voor schoolkinderen uit de buurt in duidelijke samenwerking met de basisscholen en voortgezet onderwijs.
- Openstelling van Brabantia voor stage-plekken voor spelers uit ontwikkelingslanden (bijv. spelers uit Tuvalu hebben langdurig getraind bij - en onderdak gevonden via Brabantia)
Brabantia-jeugd op weg naar
deelname Marathon Eindhoven
Tuvaluaanse ster-spelers op stage bij Brabantia
Opleiding
Stimuleren van en geld vrijmaken voor opleiding van “sleutel-leden” in zowel voetbaltechnische, maar vooral sociaal-maatschappelijke begeleiding.

Meer en meer krijgt Brabantia te maken met jongeren met sociaal-maatschappelijke problemen. In het verleden werden deze weggestuurd onder het mom van onhandelbaar. Maar Brabantia wil deze jongeren juist behouden. In samenwerking met professionele instanties wil Brabantia deze jongeren kunnen begeleiden in basale omgangsvormen. Enige opleiding van ons kader is hiervoor gewenst en noodzakelijk.
Verbinding
Opleiding
Samenwerking

Verbroedering

Verbroedering
Een van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging, en zodanig ook verwoord in onze missie en visie, is verbroedering.

Verbroedering, of het nu gaat om leeftijd, sexe, ras, geaardheid of wat dan ook, maar samen door middel van het spelletje voetbal te verbroederen.

Brabantia doet dit o.a. door haar kracht in de volkswijk Strijp in te zetten voor het begeleiden van met name de jeugd naar een respectvolle omgang. Brabantia doet dit door de samenwerking te zoeken met o.a. de lokale welzijnsorganisatie Lumens en omliggende scholen.

Indien ING ons die mogelijkheid verschaft willen we dit graag uitbreiden.

Haha, was dat
maar waar.....
Zo erg is het
nou ook weer
niet....
Samen met ING een heel eind op de goede weg!
Brabantia
opgericht : 1922
leden : 1106
1e elftal : Hoofdklasse Zuid

foto: jaarlijks 4-daags jeugdtoernooi
Full transcript