Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteratur

No description
by

Adian Aam

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteratur

Litteratur
Dikter och sagor

Förr i tiden och nu för tiden
Förr i tiden fanns det många regler för hur riktiga dikter skulle skrivas. De skulle bland annat innehålla rätt antal stavelser och rim. I dag är dikter mycket friare. De kan vara korta, bara någon rad eller så kan vara långa och likna berrätelser. Man kan skriva dikter på det gamla sätter också!
Kapitel 3: Diskussion
Både sagor och dikter är typer av litteratur. Och de båda kan påverka om människors liv och deras tankar, men sagor påverkar om barn mer än dikters påverkas. En dikt är mer komplexa än en saga, men en saga längre än en dikt. Förr i tiden har de både många regler men nu de är mycket friare. Dikter har fem sex typer som haikudikter, rimdikter, bokstavs dikter, ord dikter och femstegsdikter. Sagor har ungefär fem typer som fabel, godnattsaga, hjältesaga och konstsaga. Flesta av dikter måste ha rim, rytm, allitteration och bildspråk. Sagor börjar med det var en gång och slutar med lyckligt slut och behöver inte till rim eller rytm.
Jag tycker att de båda sagor och dikter är viktiga och påverkar våra liv. Våra familjer brukar berätta sagor till oss och det har stor påverkas oss. Dikter har alltid budskap och poet vill säga något till människor i sin dikt och det ofta påverkar oss.

Det finns många olika typer av dikter som:
Femstegsdikt: Den har alltid fem rader.
Bokstavsdikt: Alla ord i dikten ska börja med samma bokstav.
Haikudikt: Denna diktform kommer från Jaban, den består av tre rader.
Rimdikter: Tag reda på några ord som rimmar.
Ord-dikt: Ett ord skrivs lodrätt och bildar stommen till dikten. En mening skrivs sedan utifrån ordet bokstäver.
Det finns 7 stycken tips som hjälper man att skriva en dikt:
Rikta dig till dig själv.
Läs poesi- bli inspirerad.
Sträck ut handen.
Gå på känsla.
Stanna inte upp.
Låt dikten vara ifred.
Döm inte din dikt för snabbt
Kapitel 1: Dikter
Dikt är en text som vill berätta om känslor och tankar om händelser och drömmar. En del dikter beskriver ett enda litet ögonblick. Det kan vara blicken hos ett barn som upplevet krig och svält. Andra dikter försöker att ha det känns då man möter den man älskar.
Dikten är en ganska kort text med rim, rytm eller ord som låtar bra när man läser högt. Ofta finns det mycket känslor i dikter.
Typer av sagor
Folksaga är en påhittad, fri och fantasifulla berättelse som har berättats från generation till generation och på så vis bevarats tiden. Den är inte verklighetsbaserad.
Konstsaga är liknar folksaga, men de författare är inte okänd i konstsagan. Författaren lånar ofta från händelser i verkliga livet.
Fabel är korta berättelser där djur i växter och före mål far mänskliga egenskaper.
Sägner är en kort folklig berättelse som förmodas vara grunden på fakta beträffande person, plats och händelse.
Hjältesaga är en saga om en hjältes liv och äventyr. Den kan vara en längre form av en folksägen. Hjältarna är alltid goda och handlar alltid rätt.
Inledning
Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskriva och muntliga. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet användes i tre betydelser, någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav.
Min uppsats ska handlar om litteraturen som dikter och sagor. Jag har valt många frågor som jag tycker de passar bra med uppsatsen.
Kapitel 2: Sagor
En saga är en gammal berättelse med fantasifulla händelser och ofta med ett lyckligt slut...
Oftast börjar en saga med ordet det var en gång. Oftast berättas de för barn. En saga handlar ofta om värderingar som hjälpsamhet, mod och rättvisa.
Sagor påverkas
Sagor och berättelser har en stor påverkan på hur språket utvecklas och att läsa är viktigt som man inspirerar barnens glädje till sagoläsning genom att själv visa hur mycket man tycker om sagor.
Sagorna visar oss vad vi kan förvänta och vad som är vanligt och mänsklig. De visar också olika sätt att hantera svåra situationer.
Sammanfattning:
Uppsatsen handlar om litteraturen (dikter och sagor). I Första kapitel skrev jag om dikter och hur de kan påverkas oss och jag har skrivit olika typer av dikter och vad som menas med en dikt och vad man behöver för att skriva en dikt. I kapitel 2 skrev jag om sagor, typer av sagor och vad sagor betyder. I kapitel 3 har jag diskuterat likheter och skillnader mellan sagor och dikter. Det var roligt att veta mer om litteraturen. Jag har lärt mig att skriva en dikt och en saga. Jag har lärt mig mycket om både dikter och sagor och hur de var i gammal tiden och nu för tiden. Jag tycker mycket om dikter så den uppsetsen hjälpte mig att vet mer om dikter och hur man kan analysera en dikt.

Källförteckning:
1-Www. Wikipedia.se.
2- Www. Amandasresurssida. Weebly.com
3- Författartips.se
4- Sites.com
5-Www.tumennet.org
6- Www.alex. Se
7- Uppsatser.se
8- Www.aspen. Backbyskolan. Se
9- Www. 1177. Se

Med vanliga hälsningar.
Full transcript