Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

монгол улсын үндэсний ашиг сонирхолд монголын ард түмэн,соёл

No description
by

Л. Очирмаа

on 19 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of монгол улсын үндэсний ашиг сонирхолд монголын ард түмэн,соёл

Шинжлэх ухаан технологийн аюулгүй байдал:
Өөрийн орны экологийн өвөрмөц нөхцөлд технологи болон мэдээлэл судалгааг улс орныхоо хөгжилд ашиглах шинжлэх ухааны үндэсний чадамжийг дээшлүүлэх оюуны үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг хангасан нөхцөл байдлыг ойлгоно.
М
Нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдал:
Монгол улсын үндсэн хуулиар бататгасан төр, нийгэм эдийн засгийн тогтолцоо, төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмууд, түүнчлэн хүний эрх, эрх чөлөө баталгаажсан байх явдал юм.

Үндэсний аюулгүй байдал
Монгол Улсын Үндэсний ашиг сонирхолд Монголын ард түмэн,соёл иргэншил оршин тогтнох, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хилийн халдашгүй дархан байдал, эдийн засгийн харьцангуй бие даасан байдал, экологийн тэнцвэрт хөгжил, үндэсний эв нэгдэл багтдаг.
Иргэдийн эрх, эрх чөлөөний аюулгүй байдал:

Монгол улсын оршин тогтнохын аюулгүй байдал:
Оршин тогтнохын аюулгүй байдал гэдэгт Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хилийн халдашгүй дархан байдал хангагдсаныг ойлгоно.

Бие хүн өөрийн хийгээд эх орон ард түмнийхээ ашиг сонирхлын төлөө биеийн болон оюуны хүч чадавхиа бүрэн зориулах олон улсын гэрээний дагуу хүний эрхийн асуудлаар монгол улсын хүлээсэн үүрэг хэрэгжих нөхцөл бүрдсэн байхыг ойлгоно.
Эдийн засгийн аюулгүй байдал:
Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлын тулгуур үндэс мөн. Ард түмнийхээ хэрэгцээг хангах, тусгаар тогтносон байдлаа бэхжүүлэх эдийн засгийн чадвартай байх, шаардлагатай нөхцөлд улс орноо тодорхой хугацаагаар тэтгэж чадах эдийн засгийн бүтэц бүрдсэн байдлыг ойлгоно.
Монгол соёл иргэншлийн аюулгүй байдал

Монгол түмэн монгол тбр оршин тогтнож хөгжихийн үндэс болсон үндэсний хэл бичиг түүх соёл зан заншил хадгалагдах монгол хүн ард үүрд оршин амьдрах нөхцөл хангагдсан байдлыг ойлгоно.
Мэдээллийн аюулгүй байдал:
Төрөөс улс орны дотоод гадаад бодит байдлыг зөв үнэлэж оновчтой шийдвэр гаргах үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэдээллээр төрийн байгууллага ард иргэд хангагдсан монгол улсын талаар гадаад мэдээлэл тархах нөхцөл хангагдсан байдлыг ойлгоно.
Экологийн аюулгүй байдал
Байгаль цаг уурын өөрчлөлт болон байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах хамгаалах бодлогын харьцаа алдагдсанаас хүний амьдрах орчин эдийн засагт үүсэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх нөхцөл хангагдсан байдлыг ойлгоно.
хүн ам удмын сангийн аюулгүй байдал

Монгол улсын хүн амын эрүүл мэнд удмын сан тогтвортой өсөлт хадгалагдаж хамгаалагдсан нөгцөл байдлыг ойлгоно.
Үндэсний аюулгүй байдлын зарчим

Эх оронч үндэсний үзлийг дээдлэх
Төр иргэний хамтын ажиллагаа
Аюулгүй байдлын бодлого цогц байх
Мэдлэгт суурилах
Бодитой хандах
Даяаршлын хүчин зүйлийг харгалзах
Full transcript