Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Изменение на Вътрешните правила на КН

No description
by

antonia stoilova

on 12 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Изменение на Вътрешните правила на КН

Предложени решения:

1. Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. приема предложените изменения във Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Етичния кодекс за поведение на КН на ОПРР 2014-2020 и приложената към него Декларация, които са неразделна част от Вътрешните правила на КН на ОПРР 2014-2020 г.
Изменение на вътрешните
правила за работа
на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Благодаря за Вниманието


Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г. са изменени в съответствие с изменение и допълнение на ПМС № 79/2014 г.

• Прецизирани са целите и задачите на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. - в съотв. с чл. 11 на ПМС № 79/2014 г.

• Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобрение, се изпращат най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието на членовете, наблюдателите и техните заместници.

• Решенията се вземат от КН на ОПРР 2014-2020 г. с единодушие. В случаите, когато не е възможно да се постигне единодушие - с мнозинство от две трети от присъстващите членове с право на глас.

• КН на ОПРР 2014-2020 г. може да взема решения и неприсъствено – съгл. чл. 16 от Вътрешните правила на КН на ОПРР 2014-2020 г.

• Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г., Етичният кодекс за поведение и Декларацията за конфликт на интереси са изменени в съответствие с разпоредбите на ПМС № 79/2014 г., относно избягване на потенциален или реален конфликт на интереси при обсъждане, подготовка, вземане и изпълнения на решения.
Full transcript