Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industry 4.0 v ČR (?)

Hledání paní Colombové začalo na semináři Internet věcí v (průmyslové) automatizaci v Praze. Pokračovat bude v časopise Control Engineering Česko, vydání květen 2015.
by

Lukáš Smelík

on 17 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industry 4.0 v ČR (?)

Industry 4.0 v ČR (?)
Hledání paní Colombové!

Kyberneticko-fyzikální systémy
Vysoce komplexní systém tvořený inteligentními IT, mechanickými a elektronickými komponenty.

Zpravidla probíhá výměna těchto komponentami ve společné komunikační síti, jako je například internet. Už se používají v různých odvětvích, mimo jiné v letecké dopravě, lékařské technice (operační a diagnostická technika) a v systémech řízení dopravy a asistenčních systémech pro automobily. Avšak i v průmyslové automatizaci (procesní technika a výrobní automatizace) přebírají významnou roli.
Internet věcí
Síť věcí (předmětů, také strojů a zařízení) a případně lidí. V této síti zná každý prvek své místo, funkci a potřeby. Při komunikaci s ostatními prvky dává k dispozici svoji funkci a na oplátku požaduje plnění svých potřeb. Cílem je samostatné řešení úloh.
Stroje spolu mluví?
DŮLEŽITÝ DŮKAZ?!

Futuristická logistika již dnes
A zase ty ROBOTY!
Odhalení
Industrie 4.0 - pátrání začíná v Německu
Průmysl 4.0, tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, přináší úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty - od vývoje výrobku až po logistiku. To znamená radikální změnu a prozíravé plánování investic ve velkých i malých firmách. Inovace, flexibilita, produktivita a time to market – to vše bude nově definováno.
Ve výrobě jde v podstatě o vytvoření podmínek pro součinnost mezi lidmi, technikou,
informacemi a organizací v systému práce obecně.
USA to má taky!
Mezitím, co Německo přichází se svým Industrie 4.0, uvádí USA svou iniciativu Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC), které také přemýšlí o budoucnosti výroby a jejím napojení na celý společensko-ekonomický systém. Hlavní roli v něm hraje zejména spolupráce s výzkumem a vývojem a adoptování nových platforem ve výrobních podnicích.
Druhým projektem na půdě USA je iniciativa GE, která pracuje na The Industrial Internet. Ta pracuje s jasnými ukazateli rozvoje internetu a jeho vlivu na konkurence schopnost ve výrobě.
Nezní to nějak povědomě?

Čína v tomto závodě nezahálí
Německo upevňuje své vztahy s Čínou v oblasti průmyslových inovací. Industrie 4.0 je pro Čínu odrazovým můstkem: Podle čínských odhadů by průmysl mohl zvýšit svou produktivitu o 25 až 30 procent.
Jak uvádí Čínská akademie inženýrských věd, bude v roce 2045 Čína na úrovni předních průmyslových zemí: USA, Japonska a Německa, a to jak z hlediska efektivity a kvality, tak i produktivity práce. Avšak některé společnosti budou konkurenty již mnohem dříve. A to i díky spolupráci s Německem.

Pachatelé znovu spatřeni v Hannoveru
"HANNOVER MESSE 2015 řeklo zcela jasně: Industry 4.0 již dorazilo a prosáklo do všech sektorů průmyslu. Digitální integrace se stává klíčovým aspektem úspěšnosti moderní výroby a tento trend zřejmě bude pokračovat se vzestupnou tendencí"

Dr. Jochen Köckler, zástupce Deutsche Messe
4. průmyslová revoluce
Dochází k přechodu ke kyberneticko-fyzikálním systémům!
Internet věcí v (průmyslové) automatizaci
Internet věcí je technickou vizí, jak integrovat libovolné druhy objektů do univerzální digitální sítě. Přitom disponují objekty jednoznačnou identitou (smart objects) a nachází/pohybují v inteligentním prostředí
Digitální továrna a chytrá továrna
Digitální obraz reálné továrny, kde je virtuálně znázorňována, simulována a tedy zlepšována výroba. V digitální továrně je digitálně popsaný celý životní cyklus výrobku a výrobního zařízení.

Model inovativní, nákladové efektivní a adaptivní výroby. Tedy cíl koncepce Industrie 4.0.
Digitalizace průmyslové tvorby hodnot je již v plném proudu a bude stále více ovlivňovat náš život a naší práci.

Pokud chce Česká republika udržet konkurenceschopnost na současném průmyslovém trhu a pokračovat ve své výrobní tradici, musí přijmout realitu transformace.

Jestli existuje reálné přijetí Industry 4.0 v ČR?
Upřímně, zatím to není zcela jisté, ale dnes Vás o tom zkusíme přesvědčit!
Full transcript