Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FiSSc året 2014

No description
by

Malin Lindholm

on 29 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FiSSc året 2014

FiSSc året 2014
Grupperna sammanställer visioner för händelsekalendern 2015
"Vad vill vi ordna 2015?"
December 2013
Grupperna funderar på tyngdpunkter för verksamhetsplanen 2015-2016
Januari 2014
Förbundsstyrelsen fastställer viktiga dokument (ersättningsprinciper etc.)
Verksamhetsberättelse och årsbok 2013 sammanställs
Regionerna gör förslag på hkal 2015
Feburari 2014
Samarbete med FS och andra disktrikt: Förstärkta urskotten (dikstriktens ledning träffas)
Verksamhetsberättelse på FS svenskspråkiga landsomfattande verksamhet
Mars 2014
FiSSc vårmöte (verksamhetsberättelse + bokslut)
April 2014
Förstärkta urskotten
Händelsekalendern 2015 sätts ihop på ett förstärkt förbundsrådsmöte (alla gruppordförande)
Händelsekalender förslaget för 2015 fastslås av styrelsen
VP 2015-2016 skrivs ihop
Höstsemi tittar på hkal 2015 och VP 2015-2016 förslaget
15.9 presentation av FS svenskspråkiga landsomfattande verksamhet till FS (verksamhet + projekt)
Höstmöte
Verksamhetsplan 2015-2016, budget 2015 och händelsekalender 2015 fastställs
FS medlemsmöte
Grupperna sammanställer händelsekalendervisioner för 2016
Kårledarträffar: Hkal förslaget presenteras för kårledarna
Kårledarträffar: Hkal förslaget presenteras för kårledarna
Kårledarträffar: Hkal förslaget presenteras för kårledarna
FiSSc vårsemi: temaord och tyngdpunkter för VP 2015-2016 hittas
Maj 2014
Juni 2014
Juli 2014
FiSSc medlemsantal med avseende på ekonomin i FS-FiSSc samarbetsavtal
Augusti 2014
September 2014
Verksamhetsplanen + budgeten postas till kårerna
Oktober 2014
1.10 Samförstånd med FS gällande den svenskspråkiga landsomfattande verksamheten
November 2014
December 2014
FiSSc året 2015
"På samma sätt
som FiSSc året
2014, men
verksamhetsplan görs inte"
10.12 Scoutglögg!
"2013-2014: Upptäck, äventyr, tillsammans
Full transcript