Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H3 Inrichting van een samenleving

Seneca, maatschappijleer, vwo, hoofdstuk 3
by

Tom Van der Wel

on 18 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H3 Inrichting van een samenleving

Hoofdstuk 3
inrichting van een samenleving

Introductie
3.1 Samenlevingsdilemma's
3.2 De praktijk van de samenlevingsdilemma´s
Denemarken
Iran
Onderzoek
Samenlevingsdilemma:
Groep maatschappelijke problemen met hetzelfde waardendilemma.
Heeft te maken met 4 hoofddomeinen
Machtsdilemma
inspraak
kiesrecht
daadkracht
Hoort bij politiek-juridische domein
Hoe worden beslissingen genomen en de macht verdeeld
Mensenrechtendilemma
Orde
Vrijheid
Orde
Hoort bij het domein van de rechtsstaat
Kiezen we voor vrijheid met risico´s of orde en veiligheid?
Strijd debat Strijd
Wat verstaan we eigenlijk onder mensenrechten ?
"Human rights are rights basically because we are human"
"Human rights are rights basically because we are human"
Welzijnsdilemma
Bestaans-
zekerheid
Solidariteit
Eigen
verantwoor-
delijkheid
Wat verstaan we eigenlijk onder welzijn?
Welzijn: Immaterieel welbevinden
Welvaart: verdeling schaarse goederen
Welzijnsdilemma gaat over
welvaart én welzijn
Bruto nationaal geluk
Kinderdagverblijven in Zweden. Betaalbaar, hoge arbeidsparticipatie vrouwen
Nederland heeft een progressief belastingstelsel
Cultuurdilemma
Diversiteit
Pluriformiteit
Eenheid
Wordt dominante cultuur dwingend opgelegd of mag iedereen zich vrij uiten?

Opdracht
Een centrum-links land
Een extreem-rechts land
Denemarken ,Iran, Cuba en Engeland worden op basis van de samenlevingsdilemma´s ingedeeld. Kun je dit nu met bewijzen ondersteunen?

1. 8 groepen

2. Zoek op Internet naar bewijzen voor de gekozen positie. -Wetten, -Instellingen, -Instituties

3. Presenteer naar de klas
Vermeld je bronnen!
3.3 Basiswaarden
Vrijheid, gelijkheid, sociale cohesie en welvaart. Welk van deze 4 vind jij het belangrijkst voor het maatschappelijk geluk?
Ga naar m.socrative.com
join room 192879
A= vrijheid
B= gelijkheid
C=sociale cohesie
D= welvaart
Voor andere gebruiker extra venster openen
In deze les
Uitleg en samenhang basiswaarden
relatie dilemma´s -basiswaarden
toepassen op een voorbeeld
Vrijheid
Vrijheid <-> Onderdrukking
Negatieve vrijheid
:
het ontbreken van dwang
Positieve vrijheid
:
mogelijkheid tot ontplooing
Voorbeeld:
1) Je mag elk beroep kiezen dat je wil
2) De opleiding daarvoor wordt door de overheid betaald
Met welk samenlevingsdilemma is deze basiswaarde (het meest) verbonden?
Gelijkheid
Gelijkheid <-> ongelijkheid
Emancipatie
gelijke rechten
gelijke kansen
Discriminatie
Superieur
Inferieur
Hoe ziet een samenleving met volledige gelijkheid er uit?
Sociale cohesie
cohesie <-> ontbinding/oorlog
Het gevoel bij elkaar te horen.
Binding
Koningsdag
WK Oranje
Stadsfeest
Tweedeling/polarisatie
Werkenden/niet werkenden
Welvaart
Middelen om de (basis) behoeften te bevredigen
Waar voel jij je het meest mee verbonden?
Wat heb je nodig om "welvarend" te zijn?
Welvaart <-> Armoede
Samenhang
Samenlevingsdilemma´s
Inrichting van de samenleving
Basiswaarden
Maatschappelijk geluk
Toepassing: welke dilemma´s herken je in dit fragment, hoe worden basiswaarden en maaschappelijk geluk beinvloed?
Dinsdag 19 december excursie Den Haag

07.30 Verzamelen voor vertrek
09.30 Start programma Humanity House
10.00 Start programma Urban Farm
12.00 Einde ochtendprogramma
13.30 Start programma ProDemos
16.30 Vertrek Almere

Vrije tijd in Den Haag lunch op eigen gelegenheid

Alle aanwijzingen van begeleiders en personeel Prodemos en Humanity House dienen te worden opgevolgd
Excursie Den Haag
Excursie G5
Toepasbaarheid
Beschrijf een land
Beschrijf aan de hand van SD
SD is een model
Model is sterk vereenvoudigd
SD's zijn constant in beweging
Het is niet altijd waar
Wat is dan het nut?
Inrichting van een samenleving
De uitkomsten van keuzes bij samenlevingsdilemma leiden tot:
Instellingen:
Organisaties met maatschappelijke functie
Instituties: Ordeningsprincipe deel samenleving
scholen
Schoolbesturen
Ministerie
Inspectie
Vrijheid van onderwijs
Recht op onderwijs
Vakbond journalisten
Kranten
Raad voor journalistiek
Persvrijheid
Voorbeelden instituties: rechtsstaat, verzorgingsstaat, parlementaire democratie, huwelijk, de amateursport, verenigingsleven
Indeling groepen
1. DK : MAD en MED
2. DK : WD en CD
3. IR : MAD en MED
4. IR : WD en CD
5. CU : MAD en MED
6. CU : WD en CD
7. UK : MAD en MED
8. UK : WD en CD

Gebruik internet
Zoek naar instellingen en instituties.
Zoek naar recente gegevens.
Start met Wikipedia (en)
Voorbereiding
Burgers
Koning
Minister president
Ministers
Staatssecretarissen
Europese Raad
Europese Comissie
Europees Parlement
Eerste Kamer
Raad van Ministers
C vd Koning + GS
Provinciale Staten
Tweede Kamer
Raad van State
Gemeenteraad
Burgemeester en wethouders
Politieke partijen
Adviesraden
Belangenorganisaties
Media
ffff
Actueel
Vragen bij de gebeurtenissen in Parijs
Oorlog?
Zijn "we" in oorlog en zo ja met wie dan?
Radicalisme
Radicaal: Iemand die de uiterste consequenties van zijn zienswijze accepteert en bereid is die om te zetten in daden
Bekijk schema 9 op pagina 84. Welk samenlevingsdilemma is aan de orde?
http://nos.nl/uitzending/10342-uitzending.html
vanaf stuk Frank van Kappen 32:00
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/349324
vanaf 28:00 Beatrice de Graaf
Over de voedingsbodem in Belgie
Oplossing
Wat moeten we doen om lokale radicalisering te voorkomen?
Beantwoord deze vraag vanuit een linkse en een rechtse positie in het mensenrechtendilemma
Hoe gaan we daar in Nederland mee om?
Wat is het verschil met Frankrijk en Belgie?
http://nos.nl/uitzending/10342-uitzending.html
Grootschalig militair optreden. Wat zijn de voor- en de nadelen?
Zijn radicaal en extremistisch hetzelfde
vanaf 36:50
De wereld na 13-11-2015
Wat merk je van de veranderingen?
Wat zijn de reacties in bevolking en politiek?
Is de mening over de Islam gewijzigd?
Wat betekent dat voor Islamieten in Nederland?
Is het veiligheidsgevoel aangetast?
Wetten:
Vastgelegde besluiten die je na moet komen
Leerplichtwet
Wet VO
Art. 7 van de grondwet
Actueel rondom Syrie
Sinds 2011 is de regering Assad in conflict met de bevolking van Syrie.

Conflict heeft verband met de Arabische Lente. Lees het lemma "Arabische Lente " op Wikipedia
Inmiddels zijn veel partijen betrokken bij dit conflict
Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland, Irak steunen de opstandelingen en bestrijden IS
Rusland steunt de regering Assad en bestrijdt de opstandelingen en IS
Turkije is tegen Assad en IS maar ook tegen de Koerden
Turkije schiet een russisch vliegtuig neer. Rusland eist excuses
Turkije is lid van de NAVO. Een aanval op Turkije is een aanval op de NAVO
Visie van Rusland
Opdracht
Jullie vormen met je groepje de NAVO raad. Die moet nu reageren op wat er is gebeurd.

Bedenk een 5 punten plan voor vrede
en stabiliteit in het gebiednd Syrie. Motiveer je plan
Doel van de opdracht: Een probleem van verschillende kanten bekijken, beinvloed dat je mening?
Voorbereiding: Lees paragraaf 2.5 over cultuurgroepen en bestudeer p.85 schema cultuurdilemma
Lees artikel Telegraaf en beantwoord de vragen
Bekijk het fragment uit "Zwart als Roet"en beantwoord de vragen
http://www.npo.nl/artikelen/documentaire-zwart-als-roet-op-npo-2

Cuba
Een extreem links land
Verenigd koninkrijk
Een centrum rechts land
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/412091/Nieuwsuur.html
Wat willen Dijkhoff en Pechtold?
Verklaar hun positie?
Moeten partijen hier op in gaan?

Geef een definitie van "dilemma"
Wat heeft dat te maken met het probleem van Klaas Dijkhoff

v.a. 27.19
Voedselbank is nieuwe liefdadigheid
Actueel en schokkend
Wat is hier aan de hand?
Opdracht Dokkum
Zoek informatie over de gebeurtenissen rond de blokkade op de A7 van zaterdag j.l
Maak een AWB schema van de "actoren"
Defineer het maatschappelijk probleem
Bij welk(e) samenlevingsdilemma's hoort dit probleem
Wat is je mening over dit probleem?
Uitwerking
Er zijn 2 dilemma's van toepassing.
Heel concreet op deze situatie het mensenrechtendilemma en meer in het algemeen het cultuurdilemma
A: AntiPiet
W: Vrijheid/gelijkheid
B: Vrije Doorgang
Mensenrechtendilemma
A: ProPiet
W: Orde /veiligheid(rechts)
B: Kinderen niet confronteren
A: Burgemeester
W: Orde
B: Geen geweld in Dokkum
A: AntiPiet
W: Diversiteit
B: Geen racistische karikatuur
A: ProPiet
W: Eenheid/traditie
B: feest met zwarte piet
Cultuurdilemma
(de Burgemeester spreekt zich over deze kwestie niet uit)
Toetsbespreking
Doel van de bespreking:
1) (beoordelings) fouten herstellen.
2) Bewust worden van de fouten die je hebt gemaakt.
3) Leren hoe het de volgende keer beter kan.
Aanpak
Je werkt in groepjes van 5
De voorzitter in het midden
Antwoordmodel wordt getoond
Bespreek de antwoorden
Niet schrijven op de toets
Opmerkingen op blaadje
Noteer naam, vraagnummer en opmerking


Lees nu het stencil H5 regering en parlement an beantwoord de vragen 1 t-m 10
Full transcript