Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ххх

No description
by

Bolor Sainjargal

on 4 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ххх

Эрх зүйн үнэт зүйл
Step 3
Эрх зүйн үнэт зүйл
Үнэт зүйл ба эрх зүй
Эрх чөлөө ба тэгш байдал
Тэгш байдал ба шударга ёс
Шударга ёс ба эрх зүй
Багийн гишүүд: С.Болор
М.Пүрэвсүрэн
Оюунсувд
Мөнх- Ундрал


Зорилт
Үнэт зүйл Эрх зүй
Эрх чөлөө Тэгш байдал Шударга ёс Эрх зүй
Холбоо хамаарал?
Үнэт зүйл ба эрх зүй
Эрх чөлөө
Тэгш байдал ба Шударга ёс
Тэгш байдал ба Шударга ёс

Сократ, Платон, Аристотель:

Тэгш байдал

Шударга ёс Эрх зүйн зарчим
Арифметик тэгш байдал
Геометрийн тэгш байдал

Шударга ёс ба эрх зүйн тэгш байдлын дотоод нэгдлийг римийн алдарт хуульч Ульпиан нэгэн шүүгчийн зарлигт хийсэн тайлбартаа тодорхой харуулсан байдаг.

Энэ зарчим нь “Бусад хүмүүсийн хувьд тогтоосон эрх зүйн заалт, уг эрх зүйн заалтыг баталсан хүний хувьд адил хэрэглэх ёстой. ”
Пифагорын сургаальтнууд
Ертөнцийн мөн чанар бол тоо, тийм болохоор ертөнцийн бүх юмс үзэгдэл, түүний дотор эрх зүй ч тоогоор л хэмжигдэнэ.
Эрх зүйн тэгш байдал математикаас үүсэлтэй.
Brown V. Board of
Education
“Separate but Equal” буюу “Тусдаа-гэвч-эрх тэгш”

1896 онд Америк нэгдсэн улсын үндсэн хуулинд тусгагдсан
60 жилийн турш хүчин төгөлдөр үйлчилсэн.

Хэрэг үүсэх шалтгаан

Оливер Браун бага ангийн 3-р ангид сурдаг охинтой.
21 буудал
6 буудлын зайтай

Броун гэр бүлийн хамт
Black & White
Хэргийн өрнөл

О.Браун Топека хотын боловсролын яамны эсрэг зарга гаргасан.
Энэ зарга цаашдаа улам хүндэрч Америк улсын дээд шүүх хүртэл очжээ.

Үр дүн
1965 онд Конгресс арьсны өнгөөр улсын сургуулиудыг ялган тусгаарладаг байдлыг арилгах бодлогод үзүүлэх дэмжлэгээ бэхжүүлж, Бага болон Дунд Боловсролын тухай хуулийг батлан гаргав.

Эрх чөлөөний төлөөх тэмцэл...
Эрх чөлөөний философи
Бергмон

Эрх зүй бол нийгмийн гишүүдэд чиглэгдсэн төрөөс боловсруулсан бүх нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний цогц юм.
Остин

Эрх зүй бол цэвэр өөрийнхөө утгаараа улс төрийн удирдагч захирагчаас тогтоосон журмын хөдөлгөгч нь юм.

Эрх зүй нь:

Бүх нийтээр заавал дагаж биелүүлэх албадлагын шинжтэй бөгөөд хууль ёс нь эрх зүйн хэм хэмжээг гүйцэлдүүлэх үүрэг гүйцэтгэх ёстой.

Сократ
“ Хуулийн оюун санаа” зохиолдоо эрх чөлөө гэдгээс өөр тийм олон янзын утга тайлалтай үг байхгүй гэж үзсэн.

Монтескье

Эрх чөлөө гэдэг бол амьдралыг байгаагаар нь харах чадвар.
Эрх чөлөө гэдэг бол...
Милль
Хувь хүн нийгмийн хүрээн дотор тодорхой эрх чөлөөтэй байдаг.
Харин энэ эрх чөлөөг тодорхой хэмжээний дотор хууль зохицуулж байдаг.
Кант

Эрх чөлөө гэдэг бол хийсвэр зүйл.

Спиноза
Full transcript