Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tvrzení o ICT ve vzdělávání

Obecně oblíbené omyly s nimiž je spojeno využívání informačních a komunikačních technologií v učení a ve vzdělávání.
by

Ondrej Neumajer

on 31 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tvrzení o ICT ve vzdělávání

TVRZENÍ o ICT ve VZDĚLÁVÁNÍ Ondřej NEUMAJER
http://ondrej.neumajer.cz/
2012, 2013 Publikováno na Metodickém portálu RVP.CZ, 11. 06. 2012
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16119/MYTY-A-MYLNOSTI-O-ICT-VE-VZDELAVANI.html
Přednáška zachycená formou videa na YouTube, 13. 12. 2012
http://www.youtube.com/watch?v=UK7vzh811Ss#t=57m06s 1. Využívání ICT je dnes ve výuce zcela běžné.
2. ICT samy o sobě nejsou cílem výuky, jsou pouze prostředkem výuky.
3. Učivo je s ICT pro žáky přitažlivější.
4. Hlavním způsobem využití ICT ve výuce je naučit děti hledat na Internetu.
5. Masivnější používání ICT ve výuce nastane, až nastoupí více mladých absolventů pedagog. fakult.
6. Pro problematiku technologií je ve vzdělávání nejvhodnější používat zkratku ICT.
7. Počítače šetří čas, ale nemá se to s nimi ve vzdělávání přehánět.
8. ICT dovednosti digitálních domorodců by mohly být vzorem pro digitální přistěhovalce.
9. Interaktivní tabule přinášejí do třídy interaktivní výuku, brzy nahradí tradiční tabule.
10. Největším problémem ve školách v oblasti ICT je nedostatek financí. 10 TVRZENÍ
o ICT ve VZDĚLÁVÁNÍ... ..., která dávají smysl.
Souhlasíte? 1. Využívání ICT je dnes ve výuce zcela běžné. Má-li žák přístup k počítači na základní škole přibližně každou dvaadvacátou hodinu, nelze to považovat ve výuce za zcela běžné. 2. ICT samy o sobě nejsou cílem výuky,
jsou POUZE prostředkem výuky. Kniha i ICT jsou tedy prostředkem i učivem. Technologie jsou nejen prostředkem moderního (rozuměj dnešního) vzdělávání, ale i samotným učivem a vzdělávacím obsahem (stejnojmenného vzdělávacího oboru).
Stejně jako je kniha součástí základních literárních pojmů v učivu Českého jazyka a literatury a dále se učí a pracuje s ní v jiných vzdělávacích oborech, jsou i ICT součástí jiných vzdělávacích oborů a jsou tedy učivem. 3. Učivo je s ICT pro žáky přitažlivější Činnostní a interaktivní charakter práce s technologiemi je přitažlivější nežli výklad učitele. To vše je pro zvídavé děti lákavé. Není to samotné učivo, ale především použité metody a formy práce s těmito technologiemi, které děti přitahují více, nežli tradiční a běžný přístup.

Dětem poskytují technologie nový „hlas“ na vyjadřování (webové stránky, blogy, podcasty), nové způsoby vytváření dynamických výstupů (YouTube, Lip dub, Glogster), podporují rozvoj strategií učení a mohou poskytovat nové sociální interakce (např. sociální sítě). Zdroj: Výroční zpráva ČŠI 2011/12 Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři
a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví 4. Hlavním cílem využití ICT ve výuce je naučit děti hledat na Internetu. Je potřeba se ve výuce zaměřovat i na tuto část práce s informacemi a snažit se technologie používat konstruktivisticky. Hledání informací na Internetu je dnes díky zvyšující se intuitivnosti a inteligenci vyhledávačů stále jednodušší.
Následovat musí kritické posouzení zdroje, jeho relevance a informační hodnoty, následně ověření informace z dalších nezávislých zdrojů. Dále by měla být informace vhodně začleněna do práce studenta či týmu, řádně vysvětlena a okomentována, uveden její původní zdroj. 5. Masivnější používání ICT ve výuce nastane, až nastoupí více mladých absolventů pedagogických fakult do škol. Smysluplné je tedy intenzivní vzdělávání a další formy podpory učitelů, kteří dnes ve školách pracují. "„Na využití ICT neměly vliv věk ani délka pedagogické praxe, pouze jednoduchou prezentaci pro žáky zvládli lépe učitelé do 3 let praxe. "

Výroční zpráva ČŠI 2010/2011 6. Pro problematiku technologií je ve vzdělávání nejvhodnější používat zkratku ICT. "Digitální technologie" se pozvolna dostávají
do pedagogických publikací na úkor ostatních, dříve používaných pojmů. Jeho využívání doporučuje
i Evropský parlament. IT (informační technologie) --> ICT (informační a komunikační technologie)

ICT příliš akcentuje tradiční přístup ke vzdělávání, tedy počítač symbolizující především zprostředkovatele informací.
Pojem "digitální technologie" (který slovo informace přímo neobsahuje) zastřešuje nejen informační, ale především konstruktivistické možnosti, které technologie ve vzdělávání nabízejí. 7. Počítače šetří čas a usnadňují práci, ale
nemá se to s nimi ve vzdělávání přehánět. B. Brdička: "Je sice nepříjemné, že s počítačem budou mít učitelé vždy více práce. Bez něj, ale nebudou mít brzy žádnou.“ Informatika jako vědní obor existuje již déle než půl století, stejně staré jsou pokusy o využívání ICT ve vzdělávání. Není na co čekat, další otálení jen zvýší prohlubující se rozdíly mezi využíváním ICT v životě mladých a jejich využíváním ve školách.

Technologie nám umožňují vykonávat aktivity, které bychom bez nich jinak dělat nemohli. Proto je jakékoli čekání na výsledky srovnání s tradičními pedagogickými postupy zcela liché. 8. ICT dovednosti digitálních domorodců by mohly být vzorem pro digitální přistěhovalce. Používat věk jako kritérium rozdělování z hlediska ICT dovedností není vhodné, viz též pátý mýt výše. Od dob tohoto pojmového vymezení Marcem Prenskym v roce 2001 se hodně změnilo. Mnoho mladých má v některých dílčích oblastech poměrně hluboké uživatelské dovednosti, ve kterých předčí i nejlepší učitele. To je vhodné ve výuce využít.
Výzkumníci při šetření PISA zjistili, že nejlepších výsledků dosáhli ti studenti, kteří doma používají počítače spíše průměrně. Jejich výsledky byly lepší, nežli u studentů, kteří doma pracují s počítačem intenzivně nebo naopak skoro vůbec. 9. Interaktivní tabule přinášejí do třídy interaktivní výuku, brzy nahradí tradiční tabule. Učitelé preferují kromě interaktivní tabule ještě další prostor, kam mohou psát. Interaktivní tabule je tedy spíše doplňkem tradičních tabulí, nežli jejich náhradou. Adjektivum "interaktivní" totiž nepochází od způsobu vedení výuky, ale spíše je reklamním sloganem vymezujícím novou technologii v kontrastu k tradiční tabuli nebo projekci. Interaktivní elektronické tabule umožňují ovládat počítač a naopak reagovat na výsledky provádění počítačového programu. Odtud tedy ta interaktivita. Výuka s interaktivní tabulí může, ale nemusí být pro žáky skutečně interaktivní. Záleží na didaktických dovednostech učitele. 10. Největším problémem ve školách v oblasti ICT je nedostatek financí. Oblast samotné vybavenosti škol prostředky ICT není ta největší překážka. Tou je komplex problémů v oblasti integrace ICT do života školy. Problémy spočívají jak v nízkých dovednostech učitelů technologie využívat, tak v malém rozšíření vhodných didaktických postupů technologie integrujících. Změna spojená se zaváděním ICT není dobře řízena. Zdroj: ČŠI 2013: PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Profil Škola 21
Data za 2010-2012
Zdroj: NÚV 2013
Full transcript