Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İyon kanalları ve kanser

No description
by

baki gezgen

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İyon kanalları ve kanser

Kanser ve İyon Kanalları Kanser dünya çapında en çok ölüme sebebiyet veren hastalıkların baında gelmektedir. Voltaj kapılı K+ kanalları
Ca+2 aktive K+ kanalları
Diger K+ Kanalları
Cl- kanalları
Ca+2 ve dier katyon kanalları K. Kunzelmann: Ion Channels and Cancer 2005 Voltaj kapılı K+ kanalları
Özellikle epitelyal orijinli kanserlerde voltaj kapılı kalsiyum kanallarının etkisi pek çok çalışmada gösterilmiştir. Kanal, hücre büyümesi ile birlikte inhibe edilmekte, ve mitosis promoter factor ile (MPF) tekrar ektive olmaktadır. Ayrıca, intraselüler Na konsantrasyonu ve hücre iskeletindeki etkileşimler de kanalın regülasyonu üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir kısmı hücre kültürlerinde yapılmış, ve sadece bir kaç çalışma kanser hücreleriyle sağlıklı hücreleri karşılaştırmıştır. Bu nedenle Kv kanallarının sadece kanser hücrelerinde mi önemli seviyelerde eksprese edildiği, yoksa normal epitel dokuda da rollerinin bulunup bulunmadığı henüz açık değildir.
Bu kanalların karsinogenezin hangi evresinde ortaya çıktığıyla ilgili çalışma da bulunmamaktadır. Ca+2 aktive K+ kanalları
Pek çok tümörün Ca+2 aktive K+ kanallarını eksprese ettiği gösterilmiştir. Bunlar arasında prostat, uterus, mide, pankreas, hipofiz bezi ve meme kanser türleri bulunmaktadır
Bu kanalların da hücre siklusuna bağımlı çalıştıkları gösterilmiştir. Ca+2 aktive K+ kanalları, meme kanseri hücrelerinin S fazında görülmüştür ve bu kanallarının hücre çoğalması üzerine etkisi halen araştırılmakta olan bir konudur
Kanal ekspresyonunun prostat kanseri hücrelerinde arttığı gösterilmiştir. Deneylerde, yüksek malignlikte hücrelerin kanal ekspresyonunun, benign prostat hiperplazisi hücrelerindenden çok daha fazla olduğu gösterilmiştir Diğer K+ Kanalları
-Diğer bir K+ kanalı da ard arda iki por alanının bulunmasıyla oluşur
-Bu kanal ailesinin bir üyesi olan aside duyarlı K kanalı TASK3(KCNK9) meme, akciğer ve prostat kanserlerinde genomik çoğalma nedeniyle fazla eksprese edilmektedir. KCNK9 özellikle meme kanseri biyopsi hücrelerinde çoğalmış olarak bulunmakta, bu da kanalın tümör formasyonu, serum ve oksijen yoksunluğuna direnç gibi onkojenik özelliklere neden olduğu düşüncesini desteklemektedir. Aynızamanda kolorektal kanserlerde de yüksek düzeylerde görülmekte, bu durum da, kanalın hücre proliferasyonu üzerinde etkili olduğunu doğrulamaktadır.
-Bu kanal için herhangi bir spesifik inhibitör bulunmamakla birlikte TASK3’ün onkojenik ve proliferatif özelliklerinin K kanalı fonksiyonu üzerinden olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Cl- kanalları

Klor kanalları hücrelerde yoğun biçimde eksprese olmaktadır. Bu kanalların hücre proliferasyonu üzerindeki etkisi pekçok çalışmayla gösterilmiştir. Cl- kanalları Örneğin CLCA2 (CL activated Ca channels) proteininin 4 integrin ile etkileşerek akciğer metastasında etkili olduğu öne sürülmüştür(1). Fakat, bir başka çalışma da, CLCA1 ve CLCA2’nin pro-apoptotik ve antineoplastik özelliklerinin gösterildiği yayınlar da bulunmaktadır.
Hem CLCA1 hem de CLCA2 düzeylerinin insan kolorektal kanserlerinde düşük bulunması bu proteinlerin tümör supresör olduğu yöndeki görüşü kuvvetlendirmiştir Ca+2 Kanalları-
Ca+2 hücre siklusunda vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Voltaj kapılı L tipi Ca+2 kanalı ekspresyonu kolon kanserinde artmıştır.
İyon kanalları ve kanser?
Baki Gezgen Teşekkürler baki gezgen
Full transcript