Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stres

No description
by

Kristýna Slavíková

on 10 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stres

Stres
reakce organismu na
nadměrnou zátěž
stresový podnět
-stresor
(původce stresu- životní událost,vnitřní prožitek např. bolestná vzpomínka
spuštění obranných reakcí-
tzv
.poplachová reakce

patří k životu, nelze se mu vyhnout
pozitivní x negativní

účel:
poskytnout rychle maximum vnitřních zdrojů, udržuje nás ve stavu pohotovosti, dokud nebezpečínepomine
Hans Selye
-výzkum moderního pojetí stresu


 
3.
stadium exhausce, vyčerpání


celkové vyčerpání a selhání adaptačních obranných schopností organismu
rozvoj různých onemocnění,eventuelně i smrt
týdny, roky
snižuje postupně rezistenci díky neschpnosti udržet energetické nároky
(syndrom vyhoření)Dělení stresu

Eustres
stres s pozitivními účinky (svatba, sportovní výkon)
nemusí mít škodlivé důsledky
je výzvou a motivací
působí vzrušení

Distres
stres s negativními účinky na člověka
chápán jako nadlimitní psych. zátěž
nad úrovní zátěží obvyklých a zvladatelných
dlouhodobé vystavení=poškození zdraví, až syndrom vyhoření

Stres
Hans Selye
popsal tři stadia stresové odpovědi tvořící

obecný adaptační syndrom
“ (
GAS
)

3 fáze (stádia)

cíl:
obnovit homeostázu

1. poplachová reakce (alarmová)

rychlá mobilizace sil pro odvrácení stresu, excitace (dráždění, nabuzení) sympatické soustavy, dřeně,kůry nadledvinek
Stresová reakce

Fyzikální faktory:
nadměrný hluk, nízká,vysoká teplota
Psychické faktory
: zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola (zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů)
Sociální faktory
: osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání), životní styl (přejídání, nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku)
Traumatické faktory:
události (narození dítěte, úmrtí,znásilnění, rozvod, stěhování, ztráta zaměstnání)
Dětské faktory:
vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres (týrání dětí, alkoholismus rodičů, vysoké nároky)

Stresory
Podle intenzity:
Hypostres
– stresory vyvolávají malou odezvu, můžeme si na něj zvyknout, adaptovat

Hyperstres
– silné stresory nelze se adaptovat, možné fyzické nebo psychické zhroucení, někdy i smrt.
Kortizol
vylučovaný z nadledvin
„stresový hormon“
klíčový pro stresovou reakci-zvyšuje celkovou pohotovost organismu při zátěžových situacích
zvyšuje hladiny glukózy v krvi (podporuje štěpení glykogenu a jeho ukládání do jater)
příbuzné kortizolu jsou tzv.kortikoidy (protizánětlivý účinek-astma,exém aj.)

antiflogistika
(protizánětlivé léky)-kortizol a jeho deriváty

Adrenalin
za stresujících okolností vylučováno větší množství
připravuje tělo na fyzickou zátěž
stimuluje srdeční činnost, usnadňuje přísun krve do svalstva a mozku, zužuje krevní vlásečnice, zvyšuje krevní tlak, uvolňuje cukr uložený v játrech
Noradrenalin

vyvolává celkové zúžení cév, zvyšuje se krevní tlak
zvyšuje pohotovost organismu a metabolismus při zátěžových reakcích
aktivuje sympatickou část autonomního nervového systému,působí na dřeň nadledvin= vznik adrenalinu
Příznaky nadměrné zátěže:
Adrenokortikotropin (ACTH)
vylučovaný předním lalokem hypofýzy
stimuluje růst kůry nadledvinek=produkci glukokortikoidů, patří sem zejm.
kortizol
, kortikosteron
působí i na melanocyty v nichž zvyšuje produkci tmavého kožního barviva melaninu
také stimuluje lipolýzu - odbourávaní tuků
Významné hormony
nedostatek
: slabost, nízký krevní tlak, hypoglykémie (nízká hladina krev.cukru-glukózy)
60. léta. 20.století
američtí psychologové T. H. Holmes a R. H. Rahe
(více než 15 let zkoumání)
přidělili zásadním událostem v lidském životě určitý počet
„trestných bodů

pouze orientační hodnoty-na každého situace působí jinak

Teorie životních událostí
(
life change unit
–LCU)
Walter Bradford Cannon

fight or flight reaction
“-reakce organismu bojem či útěkem
bolesti hlavy
únava
špatné soustředění
podrážděnost
agresivita
bušení srdce
zažívací potíže
nechutenství nebo přejídání se
kožní problémy
vyčerpání
vysoký tlak
nespokojenost
nemoci, snížení imunity
změny náladAgrese
– slovní, fyzická
Racionalizace
- hledání rozumného vysvětlení problému
Kompenzace
– snaha vyvážit neúspěch v jiné oblasti
Útěk, únik
(např.nemoc) – vyhýbání se povinnostem nebo nepříjemnostem
Projekce
– svalování vlastní viny na někoho jiného
Regrese
– únik do nižších věkových kategorií
Transregrese
– opak regrese, např.dít se snaží chovat dospěleji
Vytěsnění
Apatie
- nečinnost, uzavření se do sebe
Bagatelizace
– projevy, které mají schovat negativní prožitek před ostatními lidmi
Rezignace
– ztráta úsilí o dosažení cíle, ztráta motivace

COPING= zvládání stresu
Syndrom vyhoření

,,Burnout syndrome"
zejména v oblasti práce
citové a mentální vyčerpání
důsledek dlouhodobého stresu
lidé pracující s lidmi (lékaři, učitelé)
zvyšuje hladinu kortizolu

Příznaky:
sklíčenost, popudlivost, bezmocnost,nechuť, zapomínání,zhoršení mezilidských vztahů potíže se spánkem, jídlem...

Příčiny:
přílišné počáteční nadšení do práce, perfekcionismus, workoholismus, málo přátel, neschopnost odmítat další a další úkoly a špatná organizace času


Poruchy vyvolané stresem
Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
zpožděná reakce (odezva) na stresovou situaci
neustálé vracení se k situaci
úlekové situace (nehoda - vidí auto, už se klepe);
silné deprese, sebevražedné myšlenky, začnou užívat návykové látky (alkohol, drogy)
léčba-psychoterapie
STRES X FRUSTRACE

pocit nenaplnění našich potřeb v nejbližší době není šance to napravit
zklamání či pocit zmaru
stav závažného neuskutečnění našich potřeb-individuální
opakované odmítnutí nebo z výzvy, která přesahuje naše schopnosti.
trvá-li delší dobu=vznik
deprivace
tj: strádání -závažný psychický stav, může negativně poznamenat další vývoj jedince
Akutní reakce na stres
přechodná
porucha (odeznívá během několika hodin či dnů)
stresor-zdrcující traumatický zážitek(úmrtí v rodině, úraz)
deprese, úzkost, zlost, zoufalství, úvodní stav „ustrnutí“, neschopnost chápat podněty a dezorientace
Léčba stresu
uvolňující masáže
meditace
cvičení
antidepresiva
psychoterapie
behaviorální
veškeré poruchy chování jsou vlastně naučenými reakcemi
transpersonální terapie
holotropní dýchání,hluboká meditace,trans
integrovaná psychoterapie
terapeutické sezení (45-90 min.)
správná životospráva
pozitivní myšlení
odpočinek
pěstování koníčků

http://www.solen.cz/pdfs/int/2008/04/09.pdf

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2004/03/02.pdf

http://www.symptomy.cz/nemoc/stres

http://www.ordinace.cz/clanek/stres/

http://www.ped.muni.cz/zdravevztahy/stazeni/narocne_situace_ps-12.pdf

http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/

http://theses.cz/id/g9sgqx/Bakalsk_prce_final.pdf

http://www.celostnimedicina.cz/kolik-stresu-jsme-schopni-unest.htm#ixzz3U0Qm4xhC
vše (9.3.2015)
Zdroje
Skóre vyšší než
300


Máte vysokou (80 %) pravděpodobnost rozvinutí tělesného onemocnění v důsledku stresu


Skóre
150 – 299


Máte střední (50 %) pravděpodobnost rozvinutí tělesného onemocnění v důsledku stresuSkóre do
150


Máte mírnou (30 %) pravděpodobnost rozvinutí tělesného onemocnění v důsledku stresu.různými způsoby mění rovnováhu v neurotransmiterech v centrálním nervovém systému
Glukokortikoidy snižují migraci, proliferaci(bujení) a exkreci (vyluč.) imunologicky aktivních látek=protizánětlivý účinek
Teorie boje x útěku
dlouhodobější
rozdělení
:
(podněty způsobující stres)
krátkodobější
vyhodnotí-li organismus stresor jako silnější=organismus reaguje
ústupem (útěkem)

je-li stresor vyhodnocen
jako slabší–
zápas
, snaha zvládnout problém, stresor
Podle působení:
Hans Selye
2

stadium rezistence
- adaptace, organismus si na stresující faktor zvyká, „otužuje se“,

zvýšení činnosti předního laloku hypofýzy a kůry nadledvinek, jež produkují adrenokortikotropin(ACTH) a kortikoidy
Full transcript