Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TIPURI DE SCALE

No description
by

Duu Livia

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TIPURI DE SCALE

Scala nominală
Scala nominală reprezintă cel mai simplu tip de scală şi permite clasificarea subiecţilor investigaţi în grupe (categorii) în funcţie de măsura în care posedă proprietatea scalată, dar nu permite şi ordonarea acestora sau măsurarea distanţei dintre ei în funcţie de intensitatea respectivei variabile.

Variabile măsurate pe scală nominală sunt, de exemplu: genul, vârsta, starea civilă, mediul de rezidenţă, statutul socio-profesional etc.
Tipuri de scale
TIPURI DE SCALE

EXEMPLU - metodă de scalare - Scala lui Likert
Scala lui Likert presupune construirea unui set de propoziţii în legătură cu aspectele cercetate. Subiecţilor investigaţi li se solicită să-şi exprime acordul sau dezacordul în legătură cu enunţurile formulate, respectiv să indice pe scala de evaluare una dintre următoarele nivele, corespunzător propriilor opinii:

acord total | acord | nici acord / nici dezacord | dezacord | dezacord total


Enunţurile formulate pot avea caracter favorabil sau nefavorabil.

Scala proporțională
Scala proporţională este cea mai complexă scală prezentând pe lângă proprietăţile scalei interval şi “zero unic”/ „origine unică” (de exemplu, valorii 0 Lei îi corespunde, indiferent de moneda în care se face transformarea, aceeaşi valoare - 0), astfel că operaţia de multiplicare sau înmulţire este permisă.

Variabile măsurate pe scală proporţională sunt, de exemplu: vânzările, producţia, numărul de salariaţi etc
Scala ordinală
Scala ordinală permite ierarhizarea stimulilor investigaţi în funcţie de un anumit criteriu.

De exemplu, aprecierea consumatorilor pentru patru mărci existente pe piaţă poate fi evaluată cu ajutorul rangurilor (numerelor de ordine).
Scala de interval
Scala de interval măsoară distanţa dintre stimulii cercetaţi prin prisma proprietăţilor investigate. Valorile absolute ale scalei nu au vreo semnificaţie.

De exemplu, valorii de 0 grade Celsius îi corespunde 32 grade pe scala Fahrenheit. Au semnificaţie însă diferenţele comparate. De exemplu, dacă între anii 1990 şi 1995 este o distanţă de 5 ani, aceeaşi distanţă este şi între 2000 şi 2005.

Operaţia de multiplicare sau înmulţire nu este permisă în cazul scalei interval. De exemplu, temperatura de 30 grade Celsius nu reprezintă dublul temperaturii de 15 grade Celsius.
scale nominale;
scale ordinale;
scale interval;
scale proporţionale.
Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor celor 5 nivele ale scalei li se vor atribui scoruri după cum urmează:

- pentru enunţurile ce au caracter favorabil:
2 | 1 | 0 | -1 | -2


- pentru enunţurile ce au caracter nefavorabil:
-2 | -1 | 0 | 1 | 2

astfel încât, valori pozitive sau după caz valori negative să aibă semnificaţii similare.

Scala lui Likert - aplicație practică
Un eşantion de 1000 persoane, clienţi ai unei unităţi comerciale cu amănuntul sunt supuşi unui studiu cu scopul de a se determina care este imaginea magazinului în rândul cumpărătorilor. Persoanele intervievate sunt solicitate să-şi exprime gradul de acord sau de dezacord în legătură cu patru enunţuri, cuantificarea opiniilor fiind realizată cu ajutorul
unei scale cu cinci nivele: de la acord total, la dezacord total.

Pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor celor cinci nivele ale scalei li se vor atribui scoruri de la 2 la -2.

Pentru cel de al III-lea enunţ, ce are un caracter nefavorabil, sistemul de cuantificare a fost inversat, astfel încât scoruri pozitive evidenţiază situaţii favorabile, iar scoruri negative aspecte nefavorabile.
Analiza rezultatelor presupune calculul mediei aritmetice ponderate în vederea
determinării scorului mediu pentru fiecare dintre cele patru enunţuri, după modelul (pentru
afirmaţia „Oferta de produse comercializată este diversificată”):

Se observă că pe primul loc din punctul de vedere al aprecierilor consumatorilor se situează diversitatea produselor comercializate, urmată de sistemul de servire şi preţurile practicate. Deşi scorul aferent enunţului IV este pozitiv, valoarea este mai apropiată de 0 decât de 1, atestând astfel o problemă în ceea ce priveşte prospeţimea produselor comercializate aşa cum este apreciată de persoanele investigate.

Imaginea unităţii în funcţie de toate aspectele supuse investigaţiei presupune determinarea unui scor mediu cu ajutorul mediei aritmetice simple, numărul respondenţilor fiind acelaşi pentru fiecare din cele 4 enunţuri.


Se poate aprecia că magazinul se bucură de o imagine relativ favorabilă în rândul clienţilor, scorul mediu final fiind cuprins între valorile 0 si 1, ceea ce corespunde nivelelor ”nici acord / nici dezacord” şi “acord”.
Full transcript