Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zevenaar verhuist

Versie december 2013
by

PreziAll

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zevenaar verhuist

Zevenaar verhuist
Zevenaar verhuist
Landgoed
Huys Sevenaar

kerkstraat
Stationsplein
Welkom,

Deze presentatie zal regelmatig geactualiseerd worden. Dus kom gerust een keer terug!

Klik rechtsonderin op Fullscreen.
Je kunt deze presentatie met de pijlen onder je scherm bedienen. Na het verschijnen van de onderwerpen kun je vrij zoomen door te klikken in de presentatie.

Veel plezier!
1950
1953
2000
1700
Babberichseweg
Centrum
Groen
Geschiedenis
Gemeentehuis
Hal 12
Groot Holthuizen
Ontwikkeling
achterterrein
http://www.grootholthuizen.nl
http://www.huissevenaer.com/
Bij de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis in het BAT gebouw is naast de wettelijk verplichte eisen nagedacht over de duurzaamheid van het gebouw. De gemeente wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid maar is uiteraard gebonden aan de budgettaire kaders.

Duurzaamheid is een relatief breed begrip maar wordt bij bouwen vaak gekoppeld aan installatie en milieu. Maar duurzaamheid is meer. Het is bijvoorbeeld ook het hergebruik van bestaande gebouwen. De invulling van het BAT gebouw is hier een geweldig voorbeeld van.

Als we kijken naar de installatie zijn er vanuit het programma van eisen verschillende voorzieningen getroffen. Deze voorzieningen worden aangemerkt als duurzaam en komen bovenop de wettelijke verplichtingen die gesteld zijn in het bouwbesluit. Het gaat om:
- Een daglichtregeling voor de verlichting waardoor het licht minder hard brand als er veel daglicht is;
- Een bewegingssensor voor de verlichting waardoor het licht uitgaat als niemand aanwezig is;
- Een warmte terugwinning op de luchtbehandelinginstallatie. Dit houdt in dat de warmte uit de luchtbehandeling wordt hergebruikt;
- Het isoleren van de bestaande gevel van het gebouw;
- Vervanging van de enkele beglazing door dubbel glas;
- De verwarmingsketel voor het gebouw is het type HoogRendement.

Naast bovengenoemde voorzieningen zijn er nog extra maatregelen mogelijk die het gebouw extra duurzaam maken. Het gaat hierbij om:
• Het toepassen van zonnepanelen. Op het gebouw (Hal 12) kunnen eenvoudig zonnepanelen worden geplaatst.
• Het aanbrengen van een warmte-koude-opwekking (wko) installatie. De meest duurzame oplossing is om deze installatie op termijn zelfs te koppelen aan de geplande woonwijk die over enkele jaren op het achterterrein ontwikkeld wordt. De vraag van woningen naar koude en warmte is anders dan van een kantoor en de combinatie is de meest ideale oplossing.
De warmte via de wko installatie vrij komt is voldoende om het gemeentehuis te verwarmen. Er is dan geen fossiele brandstof (bijv. gas) meer nodig waardoor het gebouw in ieder geval CO2 neutraal is.

Er wordt nog onderzoek gedaan of de bestaande sprinklertank die op het voorterrein ligt kan worden gebruikt voor waterberging. Het water wat in die tank is opgeslagen kan dan weer voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Voor meer informatie:
http://ow.ly/mCNvx
http://bit.ly/1b1sU8E
Voor meer informatie:
Tegen de kern van Zevenaar is sinds eeuwen het Landgoed Huis Sevenaer gelegen. Landgoed Huis Sevenaer werd aanvankelijk Smollinghuse genoemd. Pas na het verdwijnen van kasteel Sevenaer ging de naam over naar Smollinghuse. Derick Smullinck Derixsoon is mogelijk stichter van dit kasteel dat zijn oorsprong vindt ergens in de 14e eeuw. In de voorgaande eeuwen was het landgoed enkele honderden hectaren groot. Door stedelijke uitbreiding en gedwongen afstand van landerijen is de kern van het landgoed momenteel 60 ha groot.

Kasteel of Hooge Huis

Kenmerkend is het kasteel of Hooge Huis. Omstreeks 1785 was het gebouw kennelijk zwaar vervallen, want in dit jaar onderging het huis een drastische verbouwing en werd gemoderniseerd. Sinds 1785 was het landgoed in bezit van de familie van Nispen van Sevenaer. In augustus 2012 overleedvan Jonkheer Nispen van Sevenaer. Hij is begraven op het Landgoed. Het Landgoed is nu in het bezit van een stichting die het gedachtegoed van de Jonkheer tot uitvoering brengt.

Natuur- en cultuurhistorisch centrum

Landgoed Sevenaer wil een zelfstandige kasteelboerderij zijn waarbij het als het natuur- en cultuurhistorisch centrum voor de Liemers fungeert. Het historische Landgoed vormt zowel een ecologische inspirator als sociale verbinder. Er wordt gewerkt aan het realiseren van een landgoed dat zelfvoorzienend functioneert met een evenwichtig systeem van Landbouw en Natuur. Het landgoed heeft door de overdracht van kennis over bio-based landbouw een educatieve regiofunctie, door de visie op deze geïntegreerde landbouwmethode een inspirerende functie en een sociale functie door het samenbrengen van ondernemers, vrijwilligers, natuurliefhebbers, medewerkers en bezoekers. Door behoud levert zij een belangrijke cultuur-historische bijdrage aan Zevenaar.

Herstel

De stichting herstelt met haar partners (de provincie, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de EU en de gemeente Zevenaar) de 11 rijksmonumenten en de primaire landbouwtak op het bedrijf. Inmiddels zijn er een tuinderij, akkerbouw bedrijf, veeteelt, landgoedwinkel, bierbrouwerij en brasserie op het landgoed gevestigd.
In de afgelopen periode is hard gewerkt om het Polderhuis, de binnenplaats en de veestal te renoveren en in oude staat te herstellen. (Afbeelding 3).

Het landgoed nodigt u graag uit voor een bezoek aan de diverse onderdelen van het landgoed. U kunt hiervoor contact opnemen met John Westerbeek via j.westerbeek@zevenaar.nl.December 2012 tot juni 2013: Gewerkt aan het Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp en heeft geresulteerd tot het uiteindelijke Definitief ontwerp van het nieuwe gemeentehuis.

26 juni 2013: Raad adviseert in raadsvergadering positief over het definitief ontwerp. Dit betekent verder gaan met het aanbestedingstraject.

Juni 2013: Ondertussen start gemaakt met de selectie van de uitvoerende partij. Dit selectieproces gebeurt volgens strikte wettelijke richtlijnen, namelijk het Europese Aanbestedingsreglement.

Oktober 2013: Uitvoerende partij is bekend, vervolgens gunning door de raad in raadsvergadering van 23 oktober

Oktober - december 2013: Starten met de technische voorbereiding van het plan.

Begin 2014: Start daadwerkelijke verbouwwerkzaamheden. Als eerste gereedmaken Hal 12 om PublieksDienstverlening te huisvesten. Zodra dit gereed is en de afdeling is naar Hal 12 verhuisd, start de renovatie van het BAT-huis.

Begin 2015: Uiteindelijke oplevering van het gebouw en verhuizing.

Bij de verhuizing naar het BAT-huis realiseren we zo’n 30% minder werkplekken. Dit komt omdat we “Nieuw gaan Werken”. Dit betekent onder andere dat, behalve het bestuur, niemand meer een vaste werkplek heeft.
Het Nieuwe Werken is eigenlijk helemaal niet nieuw en het is ook geen kunstje (www.overhetnieuwewerken.nl en www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl). Wij introduceren het nieuwe werken om een diepere ambitie te bereiken.
Deze keuze voor Het Nieuwe Werken begint met de vraag wat het kan betekenen voor klanten, voor de politiek, inwoners, bedrijven en instellingen. Het biedt ruimte voor vernieuwing. Ruimte die nodig is om aan een veranderende behoefte te voldoen. Aan de ene kant te voldoen aan de wensen en de eisen van de inwoners, bedrijven en instellingen van Zevenaar. Aan de andere kant de wens een goede werkgever met een moderne en efficiënte bedrijfsvoering te zijn.
De gemeente Zevenaar heeft immers een belangrijke plek in de lokale samenleving. Daarnaast werkt zij ook nog eens met gemeenschapsgeld. Dat is de basis voor organisatieontwikkeling. Overheidsdienstverlening verandert en onze organisatie moet voldoende meegaan of klaar zijn. Eigenlijk is dit heel logisch. Steeds meer overheidsdienstverlening gaat online. Dankzij ICT hoeven ambtenaren niet meer binnen de bakstenen muren van hun organisatie te werken, maar kunnen ze dat doen waar zij dat willen en/of waar hun werk om vraagt.


Het is belangrijk om de medewerker meer beslissingsruimte te geven omdat u dan als klant beter geholpen kan worden dan door een medewerker die alleen maar volgens strikte procedures mag werken.
De klant komt niet aan de balie om alleen een vergunning aan te vragen, nee hij wil een dakkapel plaatsen en verwacht een adviseur die met hem meedenkt en direct oplossingen biedt. Dan is het mooi dat door de overgang naar een ander gebouw met andere apparatuur en mogelijkheden er een andere en nog betere dienstverlening gaat ontstaan.

Definitief
ontwerp
Projectplan, Eindrapport en oplegger Businessplan Culturele instellingen Hal 12
Historie
Planning
Oppervlakte hal 80x85 meter.
Gemeentehuisdeel (publiekswinkel)
40x40 meter.
Dakoverspanningen overbruggen 20 meter.

Huidig gebruik

Een deel van de kantoorgebouwen worden nu al gebruikt door de gemeente Zevenaar. Alle gebouwen voor opslag en distributie zijn nog in gebruik en zijn verhuurd aan DHL, welke namens B.A.T. de opslag en distributie van haar tabaksproducten verzorgt. Het grootste deel van de gronden blijft nog tot 2018 in gebruik voor de opslag en distributie van tabaksproducten. Een marktpartij wil het achterterrein van het BAT vanaf 2015 herontwikkelen.

Identiteit terrein

In de ontstaansgeschiedenis van B.A.T. zijn een aantal episodes bepalend voor de huidige staat. De Turmac heeft in belangrijke mate het beeld bepaald. Toch zijn ook elementen van daarvoor mede bepalend voor de identiteit van het terrein. De voormalige stadsgracht heeft een singelbeplanting van ondermeer oude eiken achtergelaten. Huize Mathena en Huis Rijck zijn vertegenwoordigers van het rijke verleden. Van Havezate Enghuizen zijn nog enkele solitaire fraaie bomen over.


Industrieel erfgoed

De bedrijfsontwikkeling van B.A.T. is grofweg in drie stappen te onderscheiden en van waarde voor de toekomst.
Belangrijke elementen van het terrein zijn het industrieel erfgoed:
• Hal 12, voormalige productiehal van tachtig bij tachtig meter aan de zijde Kerkstraat;
• Gebouw 27, hoofdkantoor B.A.T. aan de Kerkstraat, ook wel bekent als Turmacgebouw;
• Gebouw 29, rijksmonument aan de Kerkstraat, beter bekent als Huis Rijck;
• Gebouw 24-25, één van de oorspronkelijke landhuizen genoemd Huize Mathena.De filosofie van het plan: Sleutel tot de stad

Het BAT-terrein ligt zeer strategisch in de stad. Het is een stationslocatie, binnenstadslocatie, ecologisch landgoed en het is de ontbrekende schakel tussen Groot-Holthuizen en de binnenstad. Als onderdeel van een soort stadslandgoed heeft het de sleutel om het centrum via een aantal groene agrarische sprongen met het buitengebied te verbinden. Lees meer (verwijzing naar Masterplan, komt hierbij te staan: http://www.zevenaar.nl/internet/zevenaar-verhuist_3691/item/een-eerste-visie-ontwikkeling-achterterrein-bat_28673.html)Het BAT-terrein

Het volledige BAT-terrein heeft een oppervlak van bijna 12 hectare. Op het terrein staan ongeveer 54.000 m2 aan bedrijfsgebouwen. Tot oktober 2008 werd het terrein door British American Tobacco gebruikt voor de fabricage, opslag en distributie van sigaretten.


Stedelijk milieu

Dit milieu omvat kavels die het dichtst bij de Kerkstraat en het centrum liggen. Door deze stadse link krijgen de woningen op deze kavels ook een stedelijk karakter en bestaan uit 4 lagen of hoger. Zo sluit het aan op de bestaande bouwvolumes van het BAT-terrein. Aaneengeschakelde appartementblokken wisselen elkaar af met stadswoningen. De ongeveer 85 woningen hebben gemeenschappelijke open binnenruimtes.


Tuindorp

Gescheiden door de ‘”BAT-straat” bevinden zich circa 55 geschakelde woningen die het beeld scheppen van een tuindorp. De wooneenheden bestaan gemiddeld uit drie lagen, met uitzondering van 4 lagen, en hebben een eigen erf met parkeerkoffers met een wat besloten karakter. Met enkele doorzichten naar de groene wig is het een overgangsmilieu naar het landelijk wonen.Woonpark

Het woonpark bestaat uit ruime vrije kavels. Het heeft een villawijkachtige uitstraling met ca 55 kavels. Een aantal zijn verweven in het tuindorpmilieu aan de westkant van de groene wig. Dit type woonsfeer ademt ruimte, rust, openheid en exclusiviteit uit en heeft een groen karakter. Dit vraagt wel om zorg en aandacht voor particulier groen.
Woonsferen

Er zijn twee woonmilieu’s te onderscheiden, het stedelijk milieu en een woonpark. Ieder brengt een eigen sfeer mee. Dit gaat van stedelijk, naar tuindorp naar landelijke sfeer en bevat totaal zo’n 200 woningen.


Hergebruik / Recycling

De ‘cradle to cradle’ gedachte is vertegenwoordigd in het plan door materialen die de oude BAT-fabriek vormen, een plek te geven in het nieuwe ontwerp. De stelconplaten bijvoorbeeld, kunnen op diverse plaatsen in het ontwerp weer worden hergebruikt. De monumenten krijgen een nieuwe functie.

Gebouwen

De gebouwen die worden gesloopt, kunnen deels hun stempel blijven drukken op het plan door ofwel reconstructie of door ze in omvang terug te laten komen in de nieuwe bebouwingsblokken.

Huidig groen

Ook de huidige vegetatie heeft een functie in de hergebruikgedachte. Verschillende oude bomen blijven behouden en krijgen een plaats in het nieuwe ontwerp.

Steegjes

De stegen zijn vrij van auto’s en worden als voetgangersgebied ingericht. De ruimte is een aaneenschakeling van doorzichten en besloten ruimtes. Het burgerstraatje door het gemeentehuis neemt een bijzondere positie in.Hoofdader

Er is één straat die zigzag noord-zuid door het plan loopt. Auto en voetganger worden door bomen en waterstructuur gescheiden. Er zijn geen stoepen zodat de industrievloer blijft. In het woonpark gaat dit vlakke profiel op eenvoudige wijze door in een straat met groene berm.
Groen plein

Het groene plein bij het nieuwe gemeentehuis wordt een overgang van plein naar weide en biedt uizicht op het landgoed, gemaaid gras met speelaanleidingen en onderbegroeiing met bomen. De afwikkeling van het water naar de groene wig kan hierin nadrukkelijke rol spelen.

Openbare ruimten

De openbare ruimte heeft als doel een verrassend zicht met goede verbindingen tussen centrum en het stadslandgoed te geven. Het bestaat uit stegen, straatprofielen, hofjes en groene weiden, die een oost-west verbinding maken tussen de Kerkstraat, BATstraat, groene wig en Papperigste weg.De groene wig

De groene wig is een ruigere weide die bij voorkeur wordt ingezet voor het landgoed. Het is toegankelijk voor bewoners via struinpaden en draaihekjes. Koeien worden geprefereerd boven honden. Een hondenuitlaatgebied wordt strikt gescheiden gehouden en wordt gecreëerd op passende en ruim bemeten plekken in de randen van de wig.
Groenstructuur

De groenstructuur bestaat uit:
 monumentaal groen
 stedelijk groen
 groen met ecologische betekenis.
Monumentaal groen

Behouden bomen vormen accenten op groene pleinen en tussen bebouwingsblokken. Meestal zijn dit solitaire bomen, maar in de rand van de ecologische wig zijn dit boomgroepen.

Stedelijk groen

De pleinen zorgen voor de verzachting van de openbare ruimten. Groene pleinen bestaan uit gazonstroken met accentbeplanting. Ook kan er op de verharde pleinen accentbeplanting worden toegepast om de ruimte aan te kleden. Naast de pleinen zijn de natte plantvakken ook deel van het stedelijk groen. De bakken bepalen voor een groot deel het straatbeeld van de ‘BAT-straat’.


De groene wig

De groene wig is het belangrijkste element van de groenstructuur. Deze groene ruimte verbindt de groenstrook van Tichelkamp met de weidegronden van het landgoed door een zone extensief ruig grasland. De groene zoom van bosplantsoen omringt het woonpark en vormt een groene buffer tussen spoorzone en het woongebied.


Kunst & BAT

Kunst was een wezenlijk onderdeel van de identiteit van BAT. De Stuyvezandt collectie heeft internationale allure en is gelukkig niet helemaal verdwenen. De laatste 200 overgebleven stukken zijn door B.A.T. art overgedragen aan de gemeente Zevenaar.
De collectie zou haar oude plaats en functie weer kunnen innemen en de start zijn van een nieuwe traditie ten aanzien van beeldende kunst.

Kunst & Industrieel erfgoed

Beeldende kunst verdient een nadrukkelijke plaats in het gebied. Zij kan de verbeelding van het industrieel erfgoed naar een hoger niveau brengen. Kunst zou onderdeel van de bouwopgave moeten worden.Kunst & openbare ruimte

Het straatbeeld bevat weer beeldende kunst. Kunst in de nieuwe gevels, transformaties van gebouwgevels met schilderingen of projecties, fotografie en reproducties, maar ook nieuwe contrasterende beelden. De publieke invulling van Hal 12 met gemeentehuis en eventuele andere culturele maatschappelijke functies zouden een plaats kunnen bieden voor een nieuwe vaste dan wel tijdelijke collectie. Een openbaar podium.

Full transcript