Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lange linjer i dansk historie

Dansk/historie forløb i 1.g. Historieforløbet er baseret på Jesper Beks bog "Magtens Billeder"
by

Anders Moe

on 9 April 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lange linjer i dansk historie

MAGTENS BILLEDER
Sæt jer sammen i par og forsøg at finde et billede I syntes symboliserer magt - upload i google-Slide.
Alle laver en tidslinje ud fra side 8-9 til næste modul. Medbring kopi til MO. Udvalgte elever uploader deres linje til vores googleslide.
I ”gamle dage” skulle eleverne lære kongerækken udenad og i hvilken periode, de regerede. Det er ikke afgørende i dag, men derimod skal vi have en vis idé om, at noget kommer før noget andet. Derfor skal du på baggrund af siderne 8 og 10 opstille en tidslinje. Prøv at angive få, centrale begreber til de enkelte perioder.
2. Knud den Hellige/Knud den 4., Knud Svendsen, (1042 – 10. juli 1086)

a. Hvad karakteriserer hans regeringstid?
b. Forklar på grundlag af karakteristikken magtens udtryk/motivvalg på mønten s. 9-10? Og tror du Knud selv har haft indflydelse på valg af motiv?
c. Hvordan endte han sine dage?

d. Og…hvorfor begynder konger at ”slå mønt” (s. 10)?
3.Tekst 1 (s. 11): Hal Koch: Den valgte konge

a.Hvem vælger kongen?
b.Hvad er et ”ting”? Og hvad laver man dér?
c.Hvilken kongetype repræsenteres?
d.Og - hvordan kommer magten til udtryk?
e.Kender du en politisk og lovgivende forsamling, hvor man i dag genfinder ordet ”ting”?
Tekst 2 (s. 12): Erik Kjersgaard: Den voldelige konge

a.Hvilken kongetype repræsenteres?
b.Og - hvordan kommer magten til udtryk?
c.Hvad er ”danegæld”?
5. Sammenlign magtens udtryk i kilde 1 og 2 med mønten på s. 9-10.
Arbejdsark (s. 15-18 i Magtens Billeder)

1. Middelalderen bærer præg af konflikter mellem tre magtgrupper i samfundet - hvilke?

2. Danmark er omkring 1100-tallet et feudalsamfund. Læs s. 15 (2. spalte nederst) og lav en pyramide over samfundssystemet.


3. Overvej hvorfor kirken indtager en særstilling i samfundet.

4. Hvad er en ”håndfæstning”?

5. Der står i teksten, at Danmark blev styret af panthavere (1332-1340) - hvem mon det var?


6. Med kong Valdemar Atterdag (1340-1375) sker der en modernisering af samfundet. Læs s. 16 (1. spalte) og lav en pyramide over stændersamfundet.


7. Forklar med dine egne ord konflikten mellem ”regimen politicum” og ”regimen regale”.
Christian d. 2
1481-1559
Konge af Danmark
1513-1523
Valdemar Atterdag (Valdemar 4.)
ca. 1320 - 1375
Konge af Danmark 1340-1375.
Billedeanalyse
Hvordan blev enevælden indført i Danmark?
Enevælden
1665-1848


Enevoldsarveregeringsakten i 1660-1661
- Kongeloven fra 1665
- Adelsvælde til absolutistisk kongedømme
- Forandrede magtforhold i stændersamfundet
mere komplekst samfund med en markant borgerklasse og embedsmandsstand

- Svenskekrigene
Første Karl Gustav-krig 1657-1658; tab af områder øst for Øresund (Roskilde-freden)
Anden Karl Gustav-krig 1658-1660; truende statsbankerot (København-freden)
Frederik III
1609 - 1670
Konge 1648 - 70
Stænderforsamlingen 1660:
Knud den hellige
1042-1086
(1080-1086)
Full transcript