Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groepsklimaat & overwicht en orde

No description
by

Leonie

on 10 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groepsklimaat & overwicht en orde

Groepsklimaat Overwicht en orde & Inleiding Goed groepsklimaat = gezellig op school.


Dat leerlingen zich veilig, gewaardeerd en op hun plek voelen.

Pedagogisch klimaat = de relatie tussen onderwijsgevende en leerling.
Groepsklimaat = de verhouding tussen de leerlingen onderling.


Maakt deel uit van het pedagogisch klimaat. Leerlingen vormen samen een groep.
Wat is een goed groepsklimaat Een goed groepsklimaat is een klimaat waarin:
1. goed gewerkt wordt
2. de leerlingen zich op hun gemak en gewaardeerd voelen.
3. de leerlingen zelf een positieve bijdrage willen leveren
aan de gang van zaken De leerlingen hebben leiding nodig die hen ondersteunt in het ontwikkelen van gedrag dat een goed groepsklimaat creëert.


Gezelligheid -> je stimuleert actief de groei naar een goed, gezellig groepsklimaat.

Voorbeeldfunctie -> uitstralen dat je de leerstof interessant vindt, dat je het fijn vindt om de leerlingen elke dag weer te zien, dat je plezier hebt in het uitleggen en het ondersteunen van de leerlingen. Ook is het belangrijk dat je laat zien dat je vertrouwen hebt in de leerlingen, en overtuigd bent van hun goede wil. Activiteiten en sfeer Activiteiten die de gezelligheid bevorderen Liedjes werken een goede sfeer in de hand:
1. Ze gaan over iets
(dus spelenderwijs kun je de leerlingen boodschappen aanbieden)
2. Het is een uitdrukking van plezier.
(zingen heeft een positief effect op de stemming)

Moderne liedjes behandelen vaak op een leuke hedendaagse manier onderwerpen als ruzie of discriminatie.


Spelletjes bevestigen een gezellige sfeer en ze verbeteren ook de sfeer.

Oudere leerlingen zijn in staat zelf spelletjes te ontwikkelen -> dat gaat over iets leuks. Ze zijn rationeel bezig met wat er aardig is aan samen een spelletje doen.

Ook rollenspel in combinatie met voorlezen is ook een effectieve manier en je kunt dreigende conflicten op deze manier aanpakken.


Verhaaltjes voorlezen biedt de mogelijkheid om erover na te praten. De leerlingen kunnen feedback geven op het verhaal. Aanknopingspunten bij een gesprekje achteraf kunnen zijn:
• Had het verhaaltje ook anders kunnen lopen?
• Snap jij waarom ze zo deden in het verhaaltje?
• Zou jij dat ook doen?


Positief gedrag tussen leerlingen is het krachtigste middel om een prettig groepsklimaat in stand te houden.
Je stimuleert dat de leerlingen:
* elkaar laten uitpraten;
* belangstelling hebben voor elkaar;
* behulpzaam zijn naar elkaar;
* elkaar complimenten geven. Ingrijpen in de groep

Door het bevorderen van respect, verkleinen we het risico op ruzies -> interventies die een respectvolle houding tot stand brengen.

Soorten interventies:
• preventieve en curatieve interventies
• expliciet zijn
• waar nodig een confrontatie

‘Pre’ betekent voor, dus preventief betekent voorkómen -> ruzies voorkomen -> gericht op klimaat in de klas en school op langere termijn

‘curatief’ komt van het Latijn crare, dat is genezen. Curatief is dus genezend, je wilt het probleem oplossen -> ruzies verhelpen

Expliciet zijn -> uitspreken wat je doet

Confrontatie is een directieve methodiek -> duidelijkheid -> een leerling moet weten wat mag en wat niet mag. Ingrijpen in de groep Interventietechnieken:
Directief -> sturend of non-directief -> ruimte geven

Enkele preventie interventietechnieken:
Steeds als zich een aanleiding voordoet, aandacht schenken aan positieve reactiepatronen.Naar aanleiding van een voorgelezen tekst aandacht schenken aan een creatieve oplossing van een conflictsituatie.Je eigen gedrag als aanleiding gebruiken voor positieve reactiepatronen.

Enkele curatieve interventietechnieken:
Ga in gesprek met de leerlingen. Soms kom je tot een nieuwe klassenregel -> leg die regel aan de hele groep voor, de hele groep moet er achter staan. Soms voer je het gesprek niet met de twee leerlingen, maar met de hele groep. Ingrijpen in de groep Voorbeeld van een curatieve, directieve aanpak van een ruzie.
1. Laat beide partijen om de beurt vertellen wat er gebeurd is.
2. Laat degene die volgens jouw eerste inschatting het meest
tekort gedaan is, als eerste vertellen. Soms is dat niet zo duidelijk.
3. Herhaal wat je gehoord hebt in neutrale woorden en vraag of je
het goed begrepen hebt.
4. Vat uit het verhaal wat je gehoord hebt, het conflict samen in
neutrale woorden.
5. Als het conflict in strijd is met een bekende klassenregel, haal je
die regel aan en houdt partijen daar aan. Als het een
belangenconflict is en jij vindt dat het slachtoffer gelijk heeft,
draai je de zaak om, en vraagt de ‘dader’ wat hij daarvan zou
vinden.
6. Zijn de leerlingen er dan nog niet uit, dan leg jij de gedragslijn
gewoon op. Je maakt er een nieuwe klassenregel van. Ingrijpen in de groep Voorbeeld van een curatieve, minder directieve benadering.

Gesprekken over conflicten tussen twee leerlingen:
De leerkracht oordeelt niet, maar stelt een aantal vragen aan ruziemakende kinderen.
‘Hoe zou jij gereageerd hebben, als het andersom was geweest? Wat kun je doen om te zorgen dat dit geen ruzie blijft?’

Gesprekken over conflicten met de hele groep:
De leerkracht stelt een vraag of laat iets zien en laat de leerlingen daar voer praten.
Zo gaat het gesprek door, tussen de leerlingen zelf, met af en toe een vraag van de leerkracht,
om het gesprek in goede banen te leiden. Ingrijpen in de groep Voorbeeld van een explicite, preventieve en directieve benadering.

Je creëert als leerkracht een situatie waarin een leerling kan laten zien dat hij best weet hoe het moet. Hierbij is de leerkracht bewust expliciet, over iets wat hij eigenlijk vanzelfsprekend vindt.
Bijvoorbeeld: de leerkracht laat schriften vallen en vraagt aan een leerling (die dit zelf vaak doet) hoe hij dit kan voorkomen.

Dit voorbeeld is preventief, want er is op dat moment geen concreet probleem. Het is directief want de leerkracht stuurt de situatie volledig. Hij wil heel bewust de leerling iets leren, ook al heeft deze dat niet in de gaten. De leerkracht is expliciet en laat zien dat het handiger is om boeken en schriften in nette stapels te dragen.
Overwicht en orde houden Orde is een situatie waarin de leerlingen productief activiteiten uitvoeren die aan het lesdoel beantwoorden. Orde Hangt samen met leeractiviteit Hangt samen met lesdoel Als het lesdoel niet in gevaar komt, spreek je nog niet van een ordeverstoring. Je vraagt je altijd af:
* wordt het lesdoel verstoord door het gedrag van de leerling?
* levert ingrijpen een verstoring van het lesdoel op? Orde krijgen Non-verbale ingrepen Verbale ingrepen Rust en overwicht uitstralen Rechtop staan Wachten op rust Leerling aankijken Bij ordeverstoorder gaan staan Lager en harder spreken Opmerking Korte mededeling Uitleggen Ergens op wijzen Na de les gesprek voeren Orde op schoolniveau Informeel overleg met overige teamleden Formeel overleg in de leerlingbespreking Voor de korte termijn Structureel Orde en onderwijsstijl Leerstof gericht Pedagogisch gericht Leerstof eerst, leerling volgen Leerling eerst, leerstof afstemmen Leerresultaat is meest belangrijk Wat een leerling wel kan is meest belangrijk Minder gemakkelijk ordeproblemen Ernstige ordeverstoringen Hangt samen met thema 30 Impulsief gedrag Beschadigen Belachelijk maken Gedrag is hinderlijk voor de leraar en onderwijsassistent & leerlingen Direct afkappen Lollige opmerking met een lach benaderen Een grap naast een grap zetten Grove grappen of grappen ten koste van andere corrigeren zonder de leerling te veroordelen
Full transcript