Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HALKLA İLİŞKİLERDE SPONSORLUK VE LOBİCİLİK

No description
by

Candost Zeki YILMAZ

on 29 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HALKLA İLİŞKİLERDE SPONSORLUK VE LOBİCİLİK

SPONSORLUK
Sponsorluk; kurumsal amaçlara ulaşmak için spor, sanat kültür ve sosyal faaliyet alanlarında kişi veya organizasyonların para, araç gereç ya da hizmet ile desteklenmesi ve tüm bu aktivitelerin planlanması, organizasyonu yürütülmesi ve kontrolüdür.

Sponsorluk marka adını yerleştirme, markayı görünür kılma, itibar artırma, kurumsal kimlik oluşturma gibi amaçlarının yanında sosyal sorumlulukların bilincinde olduğunu gösterme imkânı sağlar. Sponsorluk kurumsal kimliğin sürekli gösterilmesiyle bir imaj oluşturur. Medyadaki reklamları destekleyerek hedef kitle üzerinde daha etkili olmayı sağlar.


LOBİCİLİK
Lobicilik, hükümetler tarafından verilen kararları etkileme çalışmasıdır. Bu çalışmalar kanun koyucuları ve memurları etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti kapsar. Faaliyetler organize gruplar tarafından ya da kanun koyucular ve memurlar arasındaki gruplar tarafından yürütülebilir. Devlet çalışmalarını ve yasaları özel bir çıkar ya da bir lobi faydasına etkilemeye çalışan kişilere lobici denir. Hükümetler çoğunlukla organize grup lobiciliğini tanımlar ve regüle ederler. Lobicilik ilk kez 1946'da Amerika'da "Federal Regulation of Lobbiying Act"ile yasal bir çerçeve içine alınmış, federal hükümetler lobicilik faaliyetlerini modern devlet sisteminin ve hükümet anlayışının önemli vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul etmişlerdir.

Halkla İlişkiler Alanında Gelişmeler: Lobicilik ve Sponsorluk
Lobicilik: İşletmenin amaçlarına yönelik olarak dış çevrede yer alan örgütlü çevresel güçlerden yararlanarak çevresel faktörleri ve değişimleri işletme lehine etkilemesini sağlayan bir halkla ilişkiler işlevidir.
Sponsorluk: Ürün ve firma imajı ile prestijini geliştirmek, marka bilinirliğini yayarak satış hacmini artırmak için işletmelerin kamuoyunun ilgisini çekebilecek olaylar ile toplumsal sorunlara, kültürel ve sportif faaliyetlere yatırım yapma ve maddi destek sağlama amaçlı halkla ilişkiler çabalarıdır.
Mega marketing: Pazarlama işlevi hedeflerinin ulusal ya da uluslararası boyutlarda tüm hükümet vb. resmi yetkilileri, kamuoyu çıkar gruplarını, haber medyalarını da içine alacak şekilde genişletilmesi sonucu pazarlama karmasına “Politik-güç-iktidar” ve “kamuoyu oluşturma”nın da eklenerek, pazarlamanın işletme üst yönetiminin bir işlevi olarak ele alınması anlayışıdır.


Sponsorluğu yardımseverlik ve mesenlikten ayıran üç önemli özellikten söz edilebilir:
Sponsor tüm yaptıklarına sponsor edilenin de karşılık vermesi beklenir.
Sponsorluk faaliyetleri para, araç/gereç kazandırılabileceği gibi hizmet olarak da geri dönebilir.
Sponsor verdiği desteğin panolarda firma logosunun yer alması kıyafetlerin üstüne baskı vb yöntemlerle medyaya açıklanmasını ister.

Sponsorluk ve Halkla İlişkiler
Genel olarak, kurumsal iletişim boyutunda sponsorluk, halkla ilişkilerin bir uygulama alanı, bir iletişim aracı olarak değerlendirilir. Bunun nedeni ise, sponsorluk amaçlarının halkla ilişkilerle örtüşmesinden kaynaklanır. Sponsorluk da, halkla ilişkiler gibi, toplumla yakın bir iletişim kurarak, hedef kitlede kuruma karşı güven duygusu yaratır, kurumun itibarını ve ününü sürdürmesine katkı sağlar. Sponsor olunan olay ya da etkinlikler çerçevesinde kurum aynı zamanda toplumsal sorumluluğunu da yerine getirmiş olur. Kuruluş, halkla ilişkiler amaçlarına bağlı olarak, sponsorluk faaliyeti ile yalnız kendisi için değil, içinde bulunduğu toplumun çıkarlarını gözettiğini ve toplum refahının yükselmesine katkıda bulunduğunu kanıtlar. Halkla ilişkiler açısından, toplumsal sorumluluk bağlamında toplumun eğitim, sanat, kültür vb. gelişimine destek verme yükümlülüğünü sponsorluk yerine getirir.

HALKLA İLİŞKİLERDE SPONSORLUK VE LOBİCİLİK
Lobicilik ve Halkla İlişkiler :


Lobicilik, Halkla İlişkiler mesleğinin de ilgilendiği hatta iç içe olduğu bir meslektir. Lobicilikte de halkla ilişkiler yöntemleri kullanılmaktadır. “Halkla ilişkiler ayrıntılı araştırmayı gerektirir. Bir lobicilik faaliyeti için de bu çalışmayı yapacak olan kişinin konusunu en iyi şekilde araştırması ve bilgi sahibi olması şarttır.” 

     Lobicilikte kullanılan bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:
Kısa aralıklı ve bireysel bazlı ziyaretler
Sektör temsilcileri ve dernek, vakıflarla birlikte hareket etmek
Dostluk ve hemşerilik bağlarının kullanılması
Bürokrat ve kanun yapıcılara yakın isimlerle kontak kurmak
Siyasi parti başkanları ile ikili ya da çoklu görüşmeler yapmak
Açık hava toplantıları, sessiz yürüyüşler, basın toplantıları yapmak
Full transcript