Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A piac

A gazdálkodás piaci környezete
by

Barna Tamás

on 16 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A piac

A piac alapkategóriái
más néven a
piac elemei
:
kereslet, kínálat és az ár


A megvásárlásra felajánlott áruk és szolgáltatások összessége.
Az adott időpontban rendelkezésre álló árumennyiség az árualap.
A piac csoportosítása
A kínált áru kínálatától függően,
több formája van
:
árupiac
munkaerőpiac
pénz- és tőkepiac
lakás
...stb.
A gazdasági verseny
a piac működésének egyik fontos feltétele
a verseny során a résztvevők arra törekednek, hogy a piaci lehetőségek minél jobb kihasználásával a lehető legnagyobb profitot érjék el.
Az áru pénzben kifejezett értéke.

A kereslet és kínálat hatására alakul (
láthatatlan kéz
)
ha a kereslet meghaladja a kínálatot ->
túlkereslet
-> az ár emelkedik
ha a kínálat nagyobb, mint a kereslet ->
túlkínálat
-> az ár csökken
ha a kínálattal szemben megfelelő mennyiségű kereslet áll -> piaci egyensúly->
egyensúlyi ár

rezervációs ár
: az ár, aminél többet nem hajlandóak fizetni a vevők
telítődési pont
: a vevők változatlan feltételek mellett sem hgajlandók fizetni
Piac
Áruk- és szolgáltatások piaca
Munkaerő piac
Pénz- és tőkepiac
Áruk és szolgáltatások piaca
Különböző áruk és szolgáltatások cseréjének színtere

beszerzési piac
: ahonnan a háztartások a szükségleteiket fedezni tudják
értékesítési piac
: az eladó a már megtermelt árut szeretné eladni

Olyan terméket kell előállítani, melyre a piacon
szükség van
!!!
Munkaerőpiac
munkavállalók piaca
: munkaerejüket bocsátják áruba
munkaadók piaca
: a munka lehetőségét kínálják a piacon
Pénz- és tőkepiac
A pénz is vásárolható!
(hogyan?)
A pénzpiac
a rövid lejáratú - egy évnél nem hosszabb - értékpapírok és hitelek piaca
A tőkepiac
a hosszú lejáratű hitelek és értékpapírok piaca

Hitel:
pénzeszköz ideiglenes átegnedése meghatározott feltételekkel
Értékpapír
: vagyonjogot, követelést megtestesítő okirat
Kik
a pénz- és tőkepiac
legfontosabb
szereplői
?
A bankok
Olyan vállalkozások, amelyek hitelek közvatítésével és pénz adásvételével foglalkoznak.
Tőzsde
A pénz- és tőkepiac jellegzetes intézménye
az adásvétel szervezetten és szigorú szabályok szerint folyik
üzletet csak alkuszok (brókerek) útján lehet kötni
két formája van:
árutőzsde (tömegáruk pl.: gabona)
értéktőzsde (értékpapírok adásvétele)
a vállalkozások között folyik
három
alapvető formája
:
monopólium
: (
kompetitív
) egyetlen eladó uralja a piacot nincs verseny
oligopólium:
csak nélhány eladó van a piacon
tökéletesen versenyző piac
: sok kis eladó van a piacon
A gazdasági verseny
kialakulásának feltételeIi
:
ne legyen monopolhelyzet
a vállalkozások legyenek önállóak
a kereslet haladja meg a kínálatot
A gazdasági verseny szabályozása
a piacon mindenki a saját érdekeit igyekszik érvényesíteni, korlátozni kell a verseny résztvevőinek magatartását és a verseny során használt eszközöket.
az állam végzi a Versenytörvényen keresztül
meghatározó tényezői:
a diszkrecionális jövedelem nagysága
a szükséglet
az ár
a vásárlói szokások
a kínálat
a reklám
az idényszerűség
Az ár
A kínálat
a
fizetőképes vásárlási szándék
,
a fogyasztó hajlandó és
képes is az adott termékért / szolgáltatásért fizetni
A kereslet
Tökéletesen versenyző piac
(
kompetitív
)
a piac végtelenül nagy, (
sok eladó és vevő
)
a szereplők árelfogadóak
a piacra való belépés és kilépés könnyű és szabad
Monopolizált piacok
a tiszta verseny feltételei hiányoznak
csak néhány nagyvállalat van a piacon
nem árelfogadó, hanem árdiktáló
nincs innováció
Monopolisztikus piacok
relatív monopolhelyzet
átmenet a tiszta verseny és a monopol piac között
viszonylag sok szereplő, de egyre nehezebb a piacra lépés (márkás termékek)
Oligopol piac
néhány nagyobb termelő látja el a piacot
kevesebb szereplő (2-3)átmenet a tiszta verseny és a monopólium között
kemyén munka bejutni a piacra
A Versenytörvény
tisztességtelen piaci magatartás fogalma
piaci szereplők erőfölénnyel való visszaélésének tilalma,
fogyasztóvédelmi- és versenykorlátozásiszabályok
eljárási rend
Antitröszt politika
intézkedések sora, melyek a piac monopolizációját akadélyozzák
kartelltilalom
Regulációs politika
a monopóliumokat szabályozó intézkedések
privatizáció
A gazdálkodás piaci környezete
Fogalma
a
csere színtere
a
kereslet
és a
kínálat
találkozásának helye
a
vállalkozások az eladók, a háztartások a fogyasztók
az
árucserék
összességét áruforgalomnak nevezzük, melynek célja, hogy a terméket a termelőtől a fogyasztóig juttassa (kereskedelem).
"Minden kínálat megteremti a maga keresletét"
Full transcript