Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Smary Plastyczne

No description
by

Anna Przychodzka

on 6 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Smary Plastyczne

Smary Plastyczne
Smar plastyczny jest to substancja o konsystencji od ciekłej do stałej. Składa się najczęściej z trzech komponentów, które w odpowiednio zrównoważonych proporcjach i podczas ściśle kontrolowanego procesu tworzą produkt końcowy.
Olej bazowy 80-90%
Zagęszczacz ok 10 %
Dodatki ok. 5%
SMAR
Smar można opisać w prosty sposób: jest jak nasączona gąbka. Zagęszczacz jest taką gąbką, a olej bazowy – wodą. Zagęszczacz spełnia tutaj funkcję sieci, która utrzymuje olej bazowy na swoim miejscu, w solidnej strukturze, a także nadaje smarowi odpowiednią konsystencję.
Zapewnić uszczelnienie,
tak aby brud, woda
i zanieczyszczenia nie mogły
przedostać się do punktu
smarowania
Chronić przed korozją i
być kompatybilny z
materiałami uszczelniającymi
i innymi materiałami
składowymi, z którymi
wchodzi w kontakt
Pozostać w miejscu smarowania,
nie wyciekać, nie kapać
Nie powinien zmieniać swojej konsystencji
Zadania Smaru
Zapewnić dobre smarowanie, zmniejszyć tarcie i zużycie ścierne
Rodzaje stosowanych olejów bazowych przy produkcji smarów
Oleje mineralne na bazie ropy naftowej
Oleje syntetyczne PAO
Oleje estrowe
gwarantują doskonałą smarowalność. Bardzo szeroki zakres temperatur od bardzo niskich do bardzo wysokich. Mogą reagować z gumami.
Oleje poliglikolowe
Oleje fenyloeterowe
są polecane szczególnie do komponentów elektrycznych i samochodowych ze względu na stabilność termiczną, oksydacyjną i odporność na promieniowanie.
Oleje silikonowe
posiadają doskonałą stabilność termiczną i oksydacyjną w bardzo szerokim zakresie temperatur. Słabe właściwości smarne metal/metal.
Oleje perfluorowe
gwarantuję najlepszą spośród wszystkich olejów stabilność termiczną, odporność chemiczną i oksydacyjną, ale są najdroższe. Optymalne dla sektora chemicznego, do wysokich temperatur, itp.
Nie wszystkie oleje bazowe są wzajemnie mieszalne, m.in. z tego powodu również smary na bazie tych olejów nie są kompatybilne ze sobą.
Zagęszczacz smaru:
Dodatki
Dodatki
przeciwzużyciowe (AW) i przeciwzatarciowe (EP),
antyutleniacze
inhibitory korozji (przeciwkorozyjne),
deaktywatory metali,
dodatki stałe w postaci: grafitu, disiarczku molibdenu, proszków metali i innych,
Podstawowe parametry smarów
Klasa konsystencji
Penetracja po ugniataniu
Dobór smarów plastycznych
Łożyska toczne
Prędkość obrotowa łożyska
Dr - WYRÓŻNIK PRĘDKOŚCI- iloczyn prędkości obrotowej
(ob./min) i średniej średnicy łożyska w (mm).

Łożysko o wysokich obrotach a niewielkiej średnicy nie należy traktować jako wysokoobrotowe. Odwrotnie - duże łożysko może mieć wysoki wyróżnik prędkości nawet przy niewielkich obrotach.

Dr (do 1 000 000) - smar specjalny Veconit LMP-S
Dr (do 500 000) - smar Vecoplex GC-2
Dr (do 5000) - smar Vecolit EPX/B3
Zakres temperatur roboczych
Standardowe temperatury pracy łożysk to: -20 do 120 st. C
łożyska pracujące powyżej 120 st. C muszą posiadać dodatkowe oznakowanie (150 st. C - S0, 200 st.C - S1..)
niskie temperatury (-60 st. C)- Vecolit LMP, Veconit LMP-S
wysokie temperatury- Vecoplex GC-2 (160 st. C) Veconit Syntex HT (200 st.C)
Dodatkowe zasady przy smarowaniu łożysk tocznych:
nie napełniać łożyska całkowicie,
zachować czystość,
nanieść smar na całą powierzchnię bieżni,
zwrócić uwagę na mieszalność smarów.
Łożyska ślizgowe
Wymagania dla smaru:

odporność na wyciskanie,
dobre właściwości adhezyjne (przyczepności) do metalu,
nie może zmieniać konsystencji w trakcie pracy,
kompatybilność z metalami (stal-matale kolorowe).
Zalecane smary:

wolnoobrotowe łożyska ślizgowe Vecolit EPX/B3, Vecolit EPS-2,
łożyska ślizgowe pracujące w wysokich temp. (100-220 st.C)- Veconit G2/30
klasa premium Vecoplex HV-2
Przeguby i prowadnice
Wymagania dla smaru:
odporność na wyciskanie,
zapewnienie niskiego współczynnika tarcia,
odporność na warunki atmosferyczne,
duża przyczepność (adhezja) do powierzchni,
Zalecane produkty
Vecolit EPX/B-3- bardzo dobra przyczepność do powierzchni, dobre właściwości smarne
Vecolit EPS-2- dobra przyczepność, dobre właściwości smarne, dobra odporność na zapylenie
Vecplex HV-2M- bardzo dobra przyczepność i odporność na wysokie naciski,
Veconit G2/30- do prowadnic pracujących w wysokich temperaturach (220 st. C),
Veconol LR200R- spray do trudno dostępnych miejsc,

Przeguby homokinetyczbe
Vecolit MOS
Vecorol MDX 30H
Wysięgniki
teleskopowe
Przekładnie otwarte
Zalecane produkty:

Veconol GX-KZ,
Veconit G2/30,
Veconol LR-200R,
Vecolit EPX/B,
Vecosal G-0.
Wymagania dla smaru:
dobra przyczepność do metalu (brak rozchlapywania),
duża lepkość oleju bazowego (zabezpieczenie przed wyciskaniem smaru z powierzchni zębów),
odporność na warunki atmosferyczne
Przekładnie zamknięte
Wymagania dla smaru:
dobra przyczepność do metalu (brak rozchlapywania),
duża lepkość oleju bazowego (zabezpieczenie przed wyciskaniem smaru z powierzchni zębów)
Liny Stalowe i Łańcuchy
Wymagania dla smaru:
penetracja trudno dostępnych przestrzeni,
odporność na wymywanie,
dobra konserwacja
Zalecane produkty:

Veconol LR-Plus 50,
Veconol LR-200R,
Veconol LR-200RS
Zalecane produkty:

Veconol LR-Plus 50,
Veconol LR-200R,
Veconol LR-200RS
Zalecane produkty:

Smar Agri 680,
Smar Agri 1000,
Smar Agri 1500,
Vecolit EPS-0, 00,
Vecolit EPSG
Centralne układy smarowania
stanowią bazę dla większości smarów
stosowane gdy konwencjonalne smary mineralne zawodzą. Dobre właściwości w niskich i wysokich temperaturach, niski moment obrotowy i współczynnik tarcia, dłuższa żywotność.
są polecane do aplikacji w kontakcie z gumami ze względu na dobrą kompatybilność. Są higroskopijne, więc absorbują wodę.
- Smary mydlane, z mydłami prostymi i kompleksowymi: (litowe, kompleksowe litowe, wapniowe, kompleksowe wapniowe, glinowe, kompleksowe glinowe, na bazie kompleksu sulfonianu wapnia, sodowe, kompleksowe sodowe)

- Smary z mydłem mieszanym: (Li-Ca, Ca-Li kompleks, Polimocznikowe/wapniowe, kompleksowo glinowe/bentonitowe)

-Smary węglowodorowe: (wazelina)

- Smary z zagęszczaczem nieorganicznym (nietopliwe): (bentonitowe, krzemionkowe)

- Smary z zagęszczaczem polimerowym – organicznym: (polimocznikowe)

- dodatki antykorozyjne: (neutralizujące kwasy)
- dodatki przeciwzużyciowe: (tworzą trwałą warstwę smarną na powierzchniach metalowych
- dodatki wysokociśnieniowe EP: (tworzą nowe wiązania poprzez reakcję z powierzchniami metalicznymi)
- dodatki przeciwutleniające: (zmniejszają ilość kwasów poprzez absorpcję tlenu w oleju)
- Inhibitory korozji: (tworzą warstwę ochronną na powierzchniach metalicznych)
- dodatki polepszające wskaźnik lepkości oleju
- dodatki adhezyjne polepszające przyczepność smaru
- dodatki w postaci smarów stałych: (grafit, dwusiarczek molibdenu MoS2, politetrafluoroetylen PTFE, tetra-azotku boru, itp.). Dodatki te separują stykające się powierzchnie, zmniejszają współczynnik tarcia, zwiększają odporność na obciążenia, itp.
Smary litowe

Dominującą grupą smarów na światowym rynku
są smary litowe. Ponad połowa smarów plastycznych należy do tej grupy. Smary te są często
określane jako uniwersalne, ponieważ znajdują bardzo szerokie zastosowanie w różnych skojarzeniach trących: łożyskach tocznych, łożyskach ślizgowych, w sworzniach i innych obciążonych elementach, zarówno w środkach transportu jak i w urządzeniach przemysłowych, w szerokim zakresie temperatury pracy.
Vecolit Super 42,
Vecolit EP-2
Kompleksowe smary litowe

pozwalają na podwyższenie temperatury użytkowania w stosunku do zwykłych smarów litowych, przy jednoczesnym zachowaniu innych korzystnych właściwości. Temperatura kroplenia tego typu smarów, wynosi około 280°C, zamiast 190°C, jak w przypadku zwykłych smarów litowych.
Vecoplex GC-2
Vecoplex EP2/320
Vecoplex HEP
Smary glinowe

Podstawowym zastosowaniem smarów glinowych są maszyny i urządzenia w przemyśle
spożywczym. Ogólnie rzadko spotykane ze względu na swojoą "gumową" konsystencję. Mogą pracować w środowisku wilgotnym, do temperatury rzędu 65°C.
nie mamy ich w ofercie
Kompleksowe smary glinowe

Podobnie, jak w przypadku kompleksowych smarów litowych, również temperatura kroplenia jest znacznie podwyższona, ze 100°C do 240°C. Smary te są stosowane zwłaszcza do smarowania łożysk pracujących w wilgotnym środowisku, otwartych przekładni zębatych.
Vecosal Complex B-2 (maszyny papiernicze)
Smary wapniowe

Podstawowe zastosowanie smarów wapniowych to smarowanie łożysk ślizgowych i tocznych, pracujących pod małym obciążeniem, maksymalnie do temperatury 65°C. Dobrze sprawdzają się w środowisku bardzo wilgotnym, w połączeniach przegubowych i w styczności z powłokami antykorozyjnymi.
Vecocal CSW - walcarki
Kompleksowe smary wapniowe.

Smary z kompleksowym zagęszczaczem wapniowym mają bardzo wysoką temperaturę kroplenia (około 280°C) oraz dobre właściwości EP. Z tych względów, smary te znajdują bardzo szerokie zastosowanie: w przemyśle metalurgicznym, cementowniach, fabrykach papieru, lotnictwie, do smarowania łożysk tocznych, łożysk ślizgowych pracujących w ciężkich warunkach (duże obciążenie, wysoka temperatura i kontakt z wilgocią).
Vecocal Complex C
Smary sodowe.

Smary zawierające mydła sodowe są produkowane w niewielkich ilościach, ponieważ są one rozpuszczalne w wodzie i mogą być wyłącznie stosowane do smarowania urządzeń, w których kontakt z wodą jest wykluczony. Smary tego typu są przeznaczone do smarowania łożysk ślizgowych w temperaturze do 120°C, w otoczeniu naturalnym oraz w pewnego rodzaju połączeniach przegubowych i łożyskach tocznych.
nie mamy ich w swojej ofercie
Smary węglowodorowe

Są to smary zawierające zagęszczacz w postaci stałych węglowodorów. Najczęściej stosowanymi zagęszczaczami są woski mikrokrystaliczne. Tworzą one jednolitą siatkę przestrzenną utrzymującą olej bazowy.
Smary tego rodzaju mają niską temperaturę kroplenia, ale wykazują dobre właściwości ochronne i bardzo dobrą odporność na działanie wody.
Veconol WT

Smary bentonitowe


Bentonity są to minerały o konsystencji
miękkiej i tłustej w dotyku. Smary zawierające jako zagęszczacze bentonity są przeznaczone przede wszystkim do smarowania urządzeń wówczas, gdy zbyt wysokie temperatury pracy uniemożliwiają zastosowanie smarów klasycznych (na przykład: smarów litowych), są one nietopliwe.
Veconit LMPS
Obciążenie zespawania
Temperatura kroplenia
Smar można opisać w prosty sposób: jest jak nasączona gąbka. Zagęszczacz jest taką gąbką, a olej bazowy – wodą. Zagęszczacz spełnia tutaj funkcję sieci, która utrzymuje olej bazowy na swoim miejscu, w solidnej strukturze, a także nadaje smarowi odpowiednią konsystencję.
SMAR
Olej
Wymagania dla smaru
dobra pompowalność
czystość i jednorodność
Smary do młotów udarowych
Dziękuję za uwagę
SMAR DO MŁOTA Extreme Protection Grease
SMAR DO MŁOTA Classic
Vecolit EP
Vecolit EPS
Vecolit EPX

Wymagania dla smaru:
ekstramalne właściwości smarne
odporność na zapylenie
odporność na działanie wody
Full transcript