Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Synchrotron

No description
by

Martyna Wojciechowska

on 22 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Synchrotron

Synchrotron
Plan prezentacji
promieniowanie synchrotronowe
synchrotron - budowa
rodzaje synchrotronów
zastosowanie
przykłady
Promieniowanie synchrotronowe
Zastosowanie
Typy synchrotronów
Protonowy
Martyna Wojciechowska
Chemia Fizyczna
UWr 2014

Elektronowy
impulsowe cykliczne przyspieszanie protonów i antyprotonów
stałe orbity
pole magnetyczne
modyfikowana częstość rezonansowa przyspieszajacego pola elektrycznego
z nadprzewodzacymi magnesami można uzyskać E=1 TeV
impulsowe cykliczne przyspieszanie elektronów
stałe orbity
pole magnetyczne
stała częstość rezonansowa przyspieszajacego pola elektrycznego
energia ograniczona stratami promieniowania
(E=100GeV, wtedy d=10km)
metody dyfrakcyjne
Bibliografia:
http://asistm.duit.uwa.edu.au/synchrotron/downloads/pdfs/chapter02_2.pdf
http://www.synchrotron.uj.edu.pl/
http://www.lightsources.org/
http://www.esrf.fr
http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/
metody spektroskopowe
mikroskopia i obrazowanie
Obraz dyfrakcyjny mioglobiny
(około 2000 refleksów) uzyskany
w pojedynczym impulsie emisji
promieniowania synchrotronowego
o czasie trwania 150 ps.
Rekonstrukcja procesu uwalniania cząsteczki CO
z grupy hemowej mioglobiny, na podstawie sekwencji dyfraktogramów:
sytuacja wyjściowa,
po 4 ns, po 1 μs
od wystąpienia krótkiego impulsu wywołującego reakcję.
EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) lokalna struktura atomowa,
czyli geometryczne ułożenie atomów w bezpośrednim sąsiedztwie wybranego rodzaju atomów
Obrazy ewolucji morfologii mikrokryształów kuprytu w wyniku spadku pH:
a) – od sześcianu do bryły o 8 rozgałęzieniach przy użyciu Cu(NO3)2;
b) – od sześcianu do bryły o 12 lub 24 rozgałęzieniach przy użyciu CuSO4 lub Cu(CH3COO)2;
c) – od ośmiościanu do bryły szkieletowej o 6 rozgałęzieniach przy użyciu CuCl2 (źródło: Fei Liu et al., 2010).
Synchrotrony na świecie
Diamond Light Source
- United Kingdom
3 GeV
22 linie
Advanced Photon Source (APS)
- USA
7 GeV
34 linie
Solaris - Poland
1.5 GeV
2-25 linii
LINIA PEEM/XAS (Photoemission Electron Microscopy/X-ray Absorption Spectroscopy)
mikroskop LEEM
mikroskop PEEM
LINIA UARPES - (Ultra angle-resolved photoemission spectroscopy)
dostarcza fotony
w zakresie próżniowego ultrafioletu do badań techniką kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES)
Zastosowania:
- fizyka nadprzewodników
- nowe materiały elektroniczne
- materiały niskowymiarowe.
Dziękuję za uwagę!
Biologia Chemia Fizyka Technika
biochemia
mikroskopia
rentgenowska
angiografia
tomografia
fotochemia
wyznaczanie struktur polimerów
analiza pierwiastków śladowych
struktura elektronowa ciał stałych
spektroskopia elektronowa
krystalografia
z dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
nowe metody spektroskopii
wysoka wydajnie optyka
mikroskopia rentgenowska
litografia rentgenowska
genetaror czastek
akcelerator liniowy
akcelerator kołowy
pierścień akumulujacy
linie eksperymentalne
stacje eksperymentalne
Full transcript