Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Udvikling af national videndatabase for social IT

Præsentatiom for Socialstyrelsen
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 19 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Udvikling af national videndatabase for social IT

Udvikling af national videndatabase for social IT
Databasens opbygning
Hvordan tænker vi databasen?
Vidensdatabasen/vidensbanken er en
hjemmeside
Man kan søge på og
matche
konkrete
teknologier
(social IT), deres
formål
(fx kommunikation), og forskellige former for
handicap
(fx udviklingshæmning).
Via databasen tilbydes brugerne inspiration og et hurtigt
overblik
over, hvilken relevant social IT der kan anvendes til hvilke formål.
Databasen tilbyder
erfaringsbaseret
- ikke evidensbaseret - viden.
Eksperter og brugere vurderer (
rater
) teknologier og brugervenlighed, fx på en skala fra 1 til 5. Databasen indeholder også korte beskrivelser af erfaringer med teknologierne.
Databasen henvender sig til
pædagogisk personale, borgere med handicap, kommunale forvaltninger
samt fx
producenter

Baggrund for udvikling af platform
Anvendelsen af social IT på handicapområdet stadig langsommelig
Manglende viden og overblik om, hvem der arbejder med hvad med hvilke resultater
Manglende fokus på dokumentation af arbejdet med social IT
Kommunerne efterspørger en platform

Projektet påbegyndtes i august 2014 og afsluttes primo 2016
18 kommuner og 1 region er med til at udvikle
Kommunerne er inddelt i 4 klynger - baseret på geografi
Der er nedsat et Advisory Board bestående af repræsentanter fra private IT-firmaer, KL og Socialstyrelsen
Der er nedsat et pårørende-panel og 3 bruger-paneler, der repræsenterer mennesker med CP, udviklingshæmning og ASF
Projektet er støttet af A.P.Møller Fonden
Hvor er vi nu?
Vi har indsamlet viden fra kommuner, pårørende, borgere med handicap, IT-virksomheder m.fl.
På baggrund af den indsamlede viden har vi udviklet og forfinet anmeldelsesskabelonen
Vi har lavet en kravsspecifikation for design af platformen
Vi har været i dialog med mulige udviklere
Platformen beskæftiger sig udelukkende med social IT
IT til kommunikation, struktur, leg, læring og træning
Projektramme
KLYNGE 1
Ikast-Brande
Horsens
Varde
Kolding
Aabenraa
KLYNGE 2
Hjørring
Aalborg
Viborg
Favrskov
Silkeborg
KLYNGE 3
Guldborgsund
Roskilde
Brøndby
Rødovre
KLYNGE 4
Frederiksberg
Gentofte
Helsingør
Gribskov
Region H
UDFORDRING
Hvad er giver den største værdi for platformen?

Hvordan maksimerer vi platformens kvalitet?

Hvad giver den bedste kvalitet for målgruppen?

--> Kvalitet vs kvantitet (meget viden om få indsatser vs lidt viden om mange indsatser)

--> Tid vs kvalitet (mange korte vs få lange anmeldelser)


Udfordring 1: Den rigtige balance mellem antal = ’kvalitet vs. kvantitet’ samt dybde = ’tid vs. kvalitet’. At ramme den rigtige balance.
Udfordring 2: Kan data fra sociale tilbud lægges sammen med data fra bruger-pårørende?

Består af 3 elementer:
Oprettelse af profil
Oprettelse af teknologi
Anmeldelse af teknologi - opstart, brug og resultater
Anmeldelsesskabelon
Vi mangler...
At indgå endelig kontrakt med udvikler og få udviklet platformen
At få indsamlet anmeldelser fra brugere til opstart af platformen
At finde en relevant organisation der vil drifte platformen fremadrettet - herunder afdække ønsker og behov ift fx programmeringssprog....

Social IT
Udvikling Implementering Spredning
Metodeudvikling
- Implementering
- Afprøvning
- Dokumentation
- Evaluering

Afprøvningsforløb
- identifikation af nye potentialer m. social IT

Udvikling af feltet
- social IT i nye kontekster
Varige organisatoriske forandringer
- fx taskforces for social IT m. tilbudsmedarbejdere og forvaltningsrep.
- forankret post SUS

Design og udførelse af implementeringsforløb
- bredt, lokalt - formål, realisering, dokumentation, evaluering
- processtøtte: før, under, efter
- uddannelse: medarbejdere skal føle sig teknologitrygge før social IT skaber livskvalitet for borgere

Udfordrer og ændrer hverdagen
- social IT giver anledning til at forandre praksis
- ny systematisk tænkning: "formål, metode, dokumentation, resultater, videndeling"
- hvad er min jobfunktion? Fra service til facilitering
- udvikling af pædagogiske linjer - når en borger pludselig selv kan vælge (fx selvbestemmelse)
Projekter Ydelser
Stadig stor efterspørgsel på ny viden

Borgere: Medarbejdere: Forvaltning:
Livskvalitet faglighed bundlinje
Effekt anvendelse & metode resultater
- Videnbanken (kommer vi tilbage til)
- Tværkommunalt netværk for social IT
- Temadage, undervisning, workshops
- Guides & oversigter
Viden Teknologi
§108 tilbud i DK uden internet

Mange borgere har fortsat ikke adgang til social IT
Områder forandrer sig; teknologi modner

Hvor kan ny teknologi og nye metoder gøre en forskel i aktuelle udforinger?
Udvikling af feltet
Inklusion i folkeskolen
Støttende teknologi for den enkelte; anvendes til fordel for hele klassefællesskabet

Give lærere og elever nye muligheder gennem social IT: tolkning, differentieret kommunikation, struktur/overblik (ikke faglig læring eller digitale læremidler)

Udvikle metoder og principper for at udnytte teknologi til at tilrettelægge inkluderende fællesskaber

Undervisning, fritkvarterer og skole-hjem
Ny viden
Stor interesse
Egne projekter

Ydelser i kommuner
Kommuner
Faglige aktører
Fonde
Virksomheder
Brugerorganisationer
Full transcript